یی نامبر Food Additive E number

دسته بندی:

کدهای E number ، کدهایی برای موادی هستند که اجازه دارند تا به عنوان افزودنی های مواد غذایی در محدوده ی اتحادیه اروپا استفاده شوند. E به معنای Europe است. به طور  معمول، این کدها بر روی برچسب های غذایی حضور دارند و ارزیابی و گواهی آن ها در اختیار و مسوولیت آژانس ایمنی مواد غذایی اروپا (EFSA) است.

 

نخستین فهرست برای افزودنی های مواد غذایی در سال 1962 برای رنگ های غذایی تصویب شد. در سال 1964، دستورالعمل برای مواد نگه دارنده اضافه شد. در سال 1970، آنتی اکسیدانت ها  و در سال 1974، امولسیفایرها پایدارکننده ها، افزودنی های ویسکوزیته و عوامل ژل ساز افزوده شدند.

لیست کامل:

رنگ ها (E100 – E199)

نگه دارنده ها (E200 – E299)

آنتی اکسیدان ها و تنظیم کننده های اسیدیته  (E300 – E399)

افزاینده های ویسکوزیته، پایدار کننده ها و امولسیفایرها  (E400 – E499)

تنظیم کننده های اسیدیته و عوامل آنتی کیکنگ  (E500 – E599)

تقویت کننده های عطر و طعم (E600 – E699)

آنتی بیوتیک ها (E700 – E799)

عوامل براق ساز  و شیرین کننده ها (E900 – E999)

افزودنی های اضافی (E1000 – E1599)

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

یک پاسخ ارسال نمایید