دستگاه تست و تعیین استحکام خردایش سرد مواد نسوز (Cold Crush Strength = CCS)

 دستگاه تست و تعیین استحکام و مقاومت خردایش سرد مواد نسوز (Cold Crush Strength = CCS)

مطابق با :

استاندارد ملی 2631

استاندارد ASTM C133

استاندارد BS EN ISO 8895

سایر استانداردهای ملی و بین المللی

اندازه گیری مقاومت خمشی MOR

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-3750274

یک پاسخ ارسال نمایید