دستگاه تست و آزمون خستگی مواد و محصولات

دستگاه تست و آزمون خستگی

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

10044-8 10044 صندلی چرخدار-قسمت هشتم-الزامات و روشهای آزمون نیروهای استاتیک ، برخورد و خستگی
10378 10378 راه آهن -آزمون و تایید آلات ناقله ریلی از نقطه نظر رفتارهای دینامیکی ، ایمنی ، خستگی خط و کیفیت سیر-واگن های باری با بارهای محوری بیشتر از 5/22 تن و تا 25 تن
10736 10736 پلیمرهای سلولی قابل انعطاف -تعیین خستگی تحت کوبش با بار ثابت -روش آزمون
10940 10940 محرک های تسمه ای -تسمه های باریک V شکل -آزمون خستگی
10982-1 10982 خوردگی فلزات و آلیاژها-آزمون خستگی خوردگی-قسمت اول -سیکل های آزمون شکست
10982-2 10982 خوردگی فلزات و آلیاژها -آزمون خستگی خوردگی -قسمت 2- آزمون توسعه ترک با استفاده از نمونه های ترک دار شده
10983 10983 مواد فلزی- آزمون خستگی-  روش کنترل نیروی محوری
11357-3 11357 کابل­ راه­ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل­راه طـراحی شده برای حمل نفرات- حمل­ کننده­ ها- قسمت 3: آزمون خستگی
11505 11505 کاشتنی های جراحی -سیمان رزین آکریلیک -آزمون خستگی خمش سیمانهای رزین آکریلیک مورد استفاده در ارتوپدی
11592 11592 کاشتنی های جراحی-آزمون مکانیکی کاشتنی های ستون فقرات- روش آزمون خستگی برای مجموعه کاشتنی های ستون فقرات با استفاده از یک نگهدارنده قدامی
11919 11919 راه آهن- توصیه هایی برای طراحی خستگی پل های بتنی پیش تنیده و مسلح راه آهن
11965 11965 جوشکاری مقاومتی نقطه ای -آزمایش های مخرب جوشها-روشی برای آزمایش خستگی اتصالات جوش داده شده نقطه ای
12080 12080 خودرو های جاده ای-تریلر های تا 3/5 تن-کنترل پایه های جوشکاری شده کشنده مربوط به ساچمه های کوپلینگ پس از آزمون خستگی
12399 12399 دندانپزشکی – کاشتنی ها- آزمون خستگی دینامیک برای کاشتنی های دندانی داخل استخوانی
12559 12559 توان سیال هیدرولیک – عامل های فیلتر – تعیین مقاومت در برابر خستگی جریان سیال با استفاده از آلاینده های ذره ای
12667 12667 سرامیک های ظریف (سرامیک های پیشرفته – سرامیک های صنعتی پیشرفته)- چرخه خستگی خمشی سرامیک های یکپارچه در دمای اتاق – روش آزمون
12979 12979 توان سیال هیدرولیکی- عناصر فیلتر- تعیین مقاومت به خستگی در اثر عبور جریان با استفاده از سیال بالزجت بالا
13216 13216 اسکی آلپاین -تعیین شاخص های خستگی -آزمون بارگذاری چرخه ای
13363-1-5 13363 فناوری نصب سطحی – روش های آزمون محیطی و دوام برای اتصالات لحیم کاری نصب سطحی – قسمت 5-1- آزمون خستگی برش مکانیکی
13619-1 13619 یاتاقان های ساده -خستگی یاتاقان -قسمت 1-یاتاقان ساده در تجهیزات آزمون و در کاربردهای تحت شرایط روانکاری هیدرودینامیک
13619-2 13619 یاتاقان های ساده – خستگی یاتاقان – قسمت 2- آزمون یاتاقان با آزمون ی فلزی استوانه ای
13619-3 13619 یاتاقان­ های ساده- خستگی یاتاقان-قسمت 3: آزمون روی نوارهای ساده در یک ماده یاتاقانی چند لایه فلزی
13619-4 13619 یاتاقان های ساده -خستگی یاتاقان -قسمت 4- آزمون ها بر روی نیم یاتاقان ها با یک ماده یاتاقانی چند لایه
13910 13910 لاستیک ولکانیده- تعیین خستگی کششی- روش آزمون
13932 13932 ناپیوستگی های سطحی روی پیچ مهره ها – پیچ و پیچ های دوسر رزوه ای برای کاربردهای در شرایط خستگی
14144 14144 جوشکاری مقاومتی -آزمایش مخرب جوش-روش آزمایش خستگی نمونه های جوشکاری شده چند نقطه ای
14641 14641 اتصالات رزوه دار -آزمون خستگی بار محوری-روش های آزمون و ارزیابی نتایج
15788 15788 مدول­های فتوولتائیک متمرکزکننده (CPV)- آزمون چرخه­ گذاری گرمایی برای تمایز افزایش دوام خستگی گرمایی
16142 16142 پلیمر های سلولی انعطاف پذیر -تعیین خستگی با روش کرنش ثابت
16524 16524 پای پوش -تعیین مقاومت مواد الاستیک برای پای پوش در کشیدگی پی در پی -مقاومت خستگی -روش آزمون
16849 16849 مواد فلزی -آزمون خستگی-آزمون خستگی ترمومکانیکی تحت کرنش کنترل شده
17364 17364 لاستیک ولکانیده -اندازه گیری سرعت رشد ترک خستگی
18128 18128 پلاستیک ها-شیرهای پلاستیکی گرمانرم-استحکام خستگی -روش آزمون
18308-1 18308 لاستیک ولکانیده – اندازه گیری افزایش دما و مقاومت در برابر خستگی در آزمون خمش سنجی-قسمت 1- اصول پایه
18308-3 18308 لاستیک ولکانیده- تعیین افزایش دما و مقاومت در برابر خستگی در آزمون خمش­ سنجی- قسمت 3: خمش­ سنج فشاری (نوع کرنش ثابت)
18308-4 18308 لاستیک ولکانیده- تعيين افزایش دما و مقاومت در برابر خستگی در آزمون خمش سنجی قسمت 4: خمش سنج تنش- ثابت
18955-1 18955 مواد فلزی -واسنجی نیروی دینامیکی برای آزمون خستگی تک محوری -قسمت 1- سامانه های آزمون
18955-2 18955 مواد فلزی -واسنجی نیروی دینامیکی برای آزمون خستگی تک محوری -قسمت 2- واسنجی دینامیکی وسایل
19105 19105 پلاستیک ها-اندازه گیری انتشار ترک خستگی کشش -کشش -رویکرد مکانیک شکست الاستیک خطی
19405 19405 خودروهای جاده ای -رویه آزمون خستگی برای لایه فنر های تخت سیستم تعلیق خودروها
19492-5 19492 چسب ها -روش های آزمون چسب های هادی جریان الکتریسیته ایزوتروپیک قسمت 5- تعیین خستگی برشی
20315 20315 پلاستیک های تقویت شده با الیاف تعیین خواص خستگی تحت شرایط بارگذاری چرخه ای
20783 20783 پایپوش -پاشنه -مقاومت به خستگی -روش آزمون
21178 21178 راه آهن -آزمون و تایید وسیله نقلیه ریلی از نقطه نظر رفتار دینامیکی -ایمنی -خستگی خط- رفتار حرکتی
22417-2 22417 توان سیال هیدرولیکی- آزمون فشار خستگی برای پوش‌های فلزی محتوی فشار- قسمت 2: روش‌های رتبه‌بندی
22658 22658 جوشکاری نقطه­ ای مقاومتی- آزمون های مخرب جوش­ ها- روشی برای آزمون خستگی اتصالات جوشکاری نقطه ­ای شده
22801 22801 اسکی صحرانوردی– تعیین شاخص ­های خستگی- آزمون بارگذاری دوره­ای
4203 4203 سیستمهای هیدرولیک – عامل صافی – مشخصات خستگی در اثر عبور جریان
4620 4620 چسبها – روش ازمون تعیین خواص خستگی چسبهای ساختاری در اثر نیروی برشی کششی
5241-392 5241 ارگونومی تعامل انسان -سیستم قسمت 392-توصیه های ارگونومی برای کاهش خستگی دیداری ناشی از تماشای تصاویر برجسته نما
6977 6977 کاشتنی های جراحی – مواد کاشتنی های فلزی -خستگی خوردگی – روش آزمون
8702 8702 مواد فلزی -آزمون خستگی- روش رشد ترک خستگی
8703 8703 مواد فلزی -آزمون خستگی- طرح ریزی آماری و تحلیل داده ها
9855 9855 محرک تسمه ای -تسمه های v شکل شیاردار مورد استفاده در صنعت خودرو-آزمون خستگی

 

یک پاسخ ارسال نمایید