دستگاه تست و آزمون استحکام کششی لاستیک و پلاستیک

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

دستگاه تست و آزمون استحکام کششی لاستیک و پلاستیک

10034 10034 لاستیک -شناسایی به روش طیف سنجی مادون قرمز
10102 10102 شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی- ارزیابی مقاومت به ازون تحت شرایط ایستا
10144 10144 لوازم آزمایشگاهی پلاستیکی-استوانه های مدرج
10156-1 10156 پلاستیک ها-تعیین سختی-قسمت اول -روش فرورفتگی گوی
10156-2 10156 پلاستیک ها -تعیین سختی-قسمت دوم -روش سختی راکول
10170 10170 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم-تعیین مانایی کششی تحت افزایش طول ثابت و تعیین مانایی کششی، افزایش طول و خزش تحت بار کششی ثابت
10171 10171 لاستیک ،ولکانیده یا گرمانرم-تعیین میزان شکنندگی در دمای پایین
10229-4 10229 ماشین آلات  و تجهیزات نساجی-شانه ها -قسمت چهارم -ابعاد و نشانه گذاری شانه های فلزی با اتصال پلاستیکی
10236-1 10236 پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت اول -کلر معدنی
10236-2 10236 پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت دوم-کلر قابل صابونی شدن
10236-3 10236 پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت سوم-کلر کل
10237-1 10237 پلاستیک­ ها- اندازه‌گیری خاکستر-قسمت 1: روش‌های عمومی
10237-2 10237 پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت دوم-پلی الکیلن ترفتالات
10237-3 10237 پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت سوم-استات سلولز نرم نشده
10237-4 10237 پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت چهارم -پلی آمیدها
10237-5 10237 پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت پنجم-پلی وینیل کلرید
10238 10238 پلاستیک ها -پلی ال های مورد مصرف در تولید پلی یورتان -تعیین محتوای آب
10239-1 10239 پلاستیک ها-پلی استیرن مقاوم به ضربه (PS-I)-مواد مواد قالبگیری و روزن رانی-قسمت اول-کد گذاری  و مبنایی برای ویژگی ها
10239-2 10239 پلاستیک ها-پلی استیرن مقاوم به ضربه (PS-I)-مواد مواد قالبگیری و روزن رانی-قسمت دوم -تهیه آزمونه و تعیین خواص
10240 10240 پلاستیک ها -ورق پلی وینیل کلرید سلولی انعطاف پذیر -ویژگیها
10258 10258 مواد فلزی -ورقه و تسمه -تعیین نسبت کرنش پلاستیک
10544 10544 یاتاقانهای ساده-بوش های ترموپلاستیک-ابعاد و رواداری ها
10608 10608 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری و اتصالات پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u) -برای کاربردهای بدون فشار -تعیین عدد گرانروی و مقدار K
10609 10609 پلاستیک ها -لوله های پلی وینیل کلرید سخت -مقاومت در مقابل دی کلرومتان در دمای مشخص -روش آزمون
10610 10610 لوله‌های ترموپلاستیکی برای انتقال  سیالات- ابعاد و رواداری‌ها
10613 10613 پلاستیک ها-راهنمای استفاده از آزمونهای استاندارد آتش
10620 10620 پلاستیک ها -رزین های پلی (وینیل کلرید)تعیین جذب نرم کننده تحت نیروی گریز از مرکز -روش آزمون
10633-8 10633 بسته بندی -ظروف شیشه ای و پلاستیک برای مواد دارویی به اشکال جامد ،نیمه جامد و پودر-ویژگیها و روشهای آزمون
10645 10645 پلاستیک ها -محصولات تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین طول الیاف
10646 10646 پلاستیک ها -رزین های پلی وینیل کلرید-تعیین تعداد ناخالصی ها و ذرات خارجی-روش آزمون
10647 10647 پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین هدایت الکتریکی جز آبی استخراج شده رزین
10648 10648 پلاستیک ها -رزین های فنلی-تعیین واکنش پذیری روی یک پلیت آزمایش تبدیل B
10649 10649 پلاستیک-رزین های اپوکسی-روش آزمون
10650 10650 پلاستیک هاو لاستیک های اسفنجی-تعیین چگالی ظاهری
10654 10654 لاستیک غیر ولکانیده- تعیین پلاستیسیته- روش سریع پلاستیمتر
10655 10655 لاستیک -تعیین چسبندگی به مواد سخت با استفاده از اجزاء مخروطی شکل
10656 10656 لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم- محصولات هادی و ضد الکتریسیته ساکن-تعیین مقاومت الکتریکی
10657 10657 لاستیک خام- تعیین دمای انتقال شیشه­ای به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون
10658 10658 اجزای تشکیل دهنده لاستیک-دوده اندازه گیری مقدار گوگرد
10674-2 10674 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلی (فنیلن اتر) )PPE(-قسمت دوم -آماده سازی آزمونه ها و تعیین خواص
10675-1 10675 پلاستیک ها -مواد قالب گیری و روزن رانی پلی اکسی متیلن (POM) – قسمت اول -سیستم طراحی و مبنایی برای ویژگی ها
10675-2 10675 پلاستیک ها -مواد قالب گیری و روزن رانی -پلی اکسی متیلن (POM) قسمت دوم -تهیه آزمون ها و تعیین خواص
10676-1 10676 پلاستیک -وزن سنجی-گرمایی (TC) -پلیمرها قسمت 1- اصول کلی
10676-2 10676 پلاستیک ها-وزن سنجی گرمایی (TG) پلیمرها قسمت دوم -تعیین انرژی فعال سازی
10676-3 10676 پلاستیک ها-وزن سنجی گرمایی (TG) پلیمرها-قسمت 3-تعیین انرژی فعال ساز با استفاده از نمودار Ozawa-friedman آنالیز سینتیک های واکنش
10677-1 10677 پلاستیک ها- مواد قالبی ریزی و روزن رانی پلی آمید -قسمت 1- سامانه شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها
10677-2 10677 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلی آمید(pa)- قسمت 2- آماده سازی آزمونه و تعیین خواص
10678-1 10678 لاستیک طبیعی خام-اندازه گیری مقدار روغن کرچک-قسمت اول -اندازه گیری مقدار گلیسرید روغن کرچک به وسیله کروماتوگرافی لایه نازک
10678-2 10678 لاستیک طبیعی خام- اندازه گیری مقدار روغن کرچک -قسمت 2- اندازه گیری مقدار کل ریسینولئیک اسید به روش کروماتوگرافی گازی
10679-1 10679 لاستیک­ ها- فیلم برای لفاف ­پیچی عدل­ های لاستیک-  قسمت 1 -لاستیک بوتادی­ ان (BR) و  لاستیک استایرن بوتادی­ ان (SBR)- ویژگی­ها
10679-2 10679 فیلم برای لفاف¬پیچی عدل-های لاستیک-قسمت 2 :لاستیک طبیعی (NR)-
10679-3 10679 فیلم برای لفاف پیچی عدل های لاستیک- قسمت3- لاستیک اتیلن-پروپیلن-دی ان(EPDM)،لاستیک آکریلونیتریل بوتادی ان(NBP)،لاستیک هیدروژن دار شده نیتریل- بوتادی ان(HNBR)،لاستیک آکریلیک-اتیلن(AEM)و لاستیک آکریلیت(ACM)
10680-1 10680 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزنرانی پلی کربنات (PC)-قست اول -سیستم کد گذاری و مبانی تشخیص
10680-2 10680 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزنرانی پلی کربنات (PC)-قست دوم -تهیه آزمونه ها و تعیین خواص
10684 10684 نساجی -تعیین خواص الاستیکی نخ های کشسان (با دستگاه مقاومت سنج)
10717 10717 پلاستیک های سلولزی سخت -تعیین خواص تراکمی
10718 10718 پلاستیک های سلولزی سخت -آزمون پایداری ابعادی
10720 10720 پلاستیک­ ها- تعیین کاپرولاکتام و الیگومرهای خطی و حلقوی آن به روش HPLC
10721 10721 پلاستیک ها-اندازه گیری میزان ماه محلول در زایلن پلی پروپیلن
10722 10722 لاستیک ها و پلاستیک ها-بسپارهای پراکنش شده و لاتکس های لاستیکی-تعیین ph
10723 10723 ترکیبات سازنده لاستیک-اکسید منیزیم-روشهای آزمون
10724 10724 پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های رزینی تقویت شده با الیاف پیوسته تابیده نشده -قسمت اول -نکات عمومی وتهیه میله ها
10724-2 10724 پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های ساخته شده از رزین های تقویت شده با الیاف نتابیده -قسمت 2- تعیین مقاومت خمشی
10724-3 10724 پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های ساخته شده از رزین های تقویت شده با الیاف نتابیده -قسمت 3- تعیین مقاومت فشاری
10724-4 10724 پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های ساخته شده از رزین های تقویت شده با الیاف نتابیده -قسمت 4- تعیین مقاومت برشی میان لایه ای ظاهری
10729 10729 پلاستیک ها-لوله های الیاف شیشه (رزین گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه GRP قابل کاربرد در تاسیسات آبرسانی تحت فشار -ویژگی ها و روش های آزمون
10730 10730 پلاستیک ها-لوله های الیاف شیشه (رزین گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه GRP قابل کاربرد در شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی -ویژگی ها و روش های آزمون
10732-1 10732 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فرمالدهید و اوره /ملامین قسمت اول -سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات
10732-2 10732 پلاستیک ها-آمیزه های پدر قالب گیری اوره -فرمالدهید و اوره /ملامین -فرمالدهید-قسمت دوم -تهیه آزمونه ها و تعیین خواص
10732-3 10732 پلاستیک ها-آمیزه های پدر قالب گیری اوره -فرمالدهید و اوره /ملامین -فرمالدهید-قسمت سوم -الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده
10733-1 10733 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فرمالدهید- قسمت اول -سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات
10733-2 10733 پلاستیک ها-آمیزه های پدر قالب گیری ملامین -فرمالدهید-قسمت دوم -تهیه آزمون ها و تعیین خواص
10733-3 10733 پلاستیک ها-آمیزه های پدر قالب گیری ملامین -فرمالدهید-قسمت سوم -الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده
10734-1 10734 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فنل -قسمت اول -سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات
10734-2 10734 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین /فنل -قسمت دوم -تهیه آزمونه ها و تعیین خواص
10734-3 10734 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین /فنل -قسمت سوم -الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده
10775 10775 پلاستیک ها-مواد پلی یورتان -اندازه گیری مقدار ایزو سیانات -روش آزمون
10801-1 10801 پلاستیکها-پلی بوتن مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن)قسمت اول -کد گذاری و ویژگیها
10801-2 10801 پلاستیک ها-1-پلی بوتن(PB-1)مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی-قسمت2-آماده سازی آزمونه ها و تعیین خصوصیات
10802-1 10802 پلاستیکها-اتیلن-وینیل استات  مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن)قسمت اول -کد گذاری و ویژگیها
10802-2 10802 پلاستیک ها- مواد قالب ریزی و روزن رانی اتیلن-وینیل استات-قسمت 2- آماده سازی آزمونه ها و تعیین خواص
10809 10809 پلاستیک های اسفنجی سخت -تعیین خواص انتقال بخار آب
10810 10810 پلاستیک ها- مواد عایق حرارتی -تعیین خزش تراکمی
10811 10811 پلاستیک های اسفنجی -پلی اتیلن -روش های آزمون
10900 10900 اندازه گیری فعالیت ضدباکتریی بر روی سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل
10919 10919 پلاستیک ها -تعیین مقاومت کششی ضربه ای
10920 10920 پلاستیک ها -تعیین خواص کششی در کرنش با نرخ زیاد
10976-1 10976 پلاستیک‌ها– مواد قالب‌گیری و رانشگری استایرن/آکریلونیتریل (SAN)-قسمت 1: سامانه شناسه‌‌گذاری و مبنایی برای ویژگی‌ها
10976-2 10976 پلاستیک‌ها– مواد قالب‌گیری و رانشگری استایرن/آکریلونیتریل (SAN)-قسمت 2: تهیه آزمونه‌ها و تعیین خواص
11010 11010 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک -تعیین خصوصیات مه زایی تزئینات داخل اتومبیل -روش آزمون
11053 11053 لاستیک طبیعی خام -راهنمایی برای تعیین ویژگی های لاستیک با مشخصات فنی (TSR)
11054-1 11054 لاستیک -تجزیه و شناسایی به روش تجزیه گرمایی گرماتوگرافی گازی-قسمت اول -شناسایی پلیمر ها (پلیمر های ساده و مخلوط)
11054-2 11054 لاستیک-تجزیه و شناسایی به روش تجزیه گرمایی با دستگاه گاز- کروماتوگرافی -قسمت 2- اندازه گیری نسبت استایرن -بوتادی ان -ایزوپرن
11105 11105 پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)-مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی -ویژگی ها و روش های آزمون
11176-1 11176 پلاستیک ها-فیلم و ورق -اندازه گیری سرعت عبور گاز-قسمت اول-روش اختلاف فشار
11176-2 11176 پلاستیک ها-فیلم و ورق -اندازه گیری سرعت عبور گاز-قسمت دوم-روش فشار یکسان
11224-31 11224 قطعات نیمه رسانا-روش های آزمون مکانیکی و آب و هوایی-قسمت 31-اشتعال پذیری وسایل داخل محفظه پلاستیکی (تزریق داخلی )
11224-32 11224 قطعات نیمه رسانا-روش های آزمون مکانیکی و آب و هوایی-قسمت 32-اشتعال پذیری وسایل داخل محفظه پلاستیکی (تزریق بیرونی )
11228 11228 بسته بندی -ظروف پلاستیکی از جنس پلی پروپیلن و پلی استایرن -روشهای آزمون
11233-1 11233 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن (PE) قسمت 1- کلیات
11233-2 11233 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن (PE) قسمت 2- لوله ها
11233-3 11233 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن(PE)  قسمت 3- اتصالات
11233-4 11233 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن (PE)-قسمت 4- شیر آلات
11233-5 11233 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن (PE)-قسمت 5- کارایی سامانه
11234-1 11234 پلاستیک ها -آمیزه های پودر قالب گیری فنولی-قسمت اول -سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات
11234-2 11234 پلاستیک ها -آمیزه های پودر قالب گیری فنولی-قسمت دوم-تهیه آزمونه ها و تعیین خواص
11234-3 11234 پلاستیک ها -آمیزه های پودر قالب گیری فنولی-قسمت سوم الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده
11235-1 11235 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع-قسمت اول-سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات
11235-2 11235 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع-قسمت دوم -تهیه آزمونه ها و تعیین خواص
11235-3 11235 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع-قسمت سوم -الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده
11264-1 11264 لاستیک-اندازه گیری مقدار فلز به روش اسپکترومتری جذب اتمی قسمت اول -اندازه گیری مقدار روی
11264-2 11264 لاستیک-اندازه گیری مقدار فلز به روش اسپکترومتری جذب اتمی قسمت دوم -اندازه گیری مقدار سرب
11264-3 11264 لاستیک-اندازه گیری مقدار فلز به روش اسپکترومتری جذب اتمی قسم 3- اندازه گیری مقدار مس
11264-4 11264 لاستیک-اندازه گیری مقدار فلز به روش اسپکترومتری جذب اتمی قسمت چهارم -اندازه گیری مقدار منگنز
11264-6 11264 لاستیک-اندازه گیری مقدار فلز به روش اسپکترومتری جذب اتمی -قسمت 6-اندازه گیری مقدار منیزیم
11373-1 11373 پلاستیک ها-نمادها و علایم اختصاری-قسمت اول -پلیمرهای پایه و مشخصه های ویژه آن ها
11373-1-A1 11373 پلاستیک­ها- نمادها و علائم اختصاری- قسمت 1: پلیمرهای پایه و مشخصه­ های ویژه آن­ها- اصلاحیه شماره 1
11373-2 11373 پلاستیک ها-نمادها و علایم اختصاری-قسمت2-پرکننده ها و تقویت کننده ها
11374 11374 لاستیک -لاتکس نیتریل-اندازه گیری باقی مانده آکریلونیتریل
11375 11375 شیرابه لاستیک سنتزی -تهیه پلیمر خشک
11376 11376 لاستیک خام ،طبیعی و مصنوعی راهنمای کلی انبارش
11432 11432 پلاستیک ها-اتصالات لوله “الیاف شیشه”رزین گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه GRP ویژگیها و روشهای آزمون
11433 11433 پلاستیک ها- لوله های  “الیاف شیشه”رزین گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه GRP قابل کاربرد در شبکه جمع آوری فاضلاب و لوله های صنعتی تحت فشار – ویژگیها و روشهای آزمون
11434 11434 پلاستیک ها -سیستم های لوله کشی -پلاستیکی گرمانرم برای کاربردهای ثقلی -آب بندی -روش آزمون
11435 11435 پلاستیک ها -سیستم های لوله کشی -پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد -تعیین مقاومت در مقابل چرخه حرارتی در دمای بالا-روش آزمون
11436 11436 پلاستیک ها-لوله های گرمانرم -تعیین سفتی حلقه ای
11437 11437 پلاستیک ها -لوله های پلاستیکی گرمانرم-تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی -روش آزمون
11438 11438 پلاستیک ها -لوله های پلاستیکی گرمانرم-تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد -روش آزمون
11439 11439 پلاستیک ها-لوله های گرمانرم -تعیین نسبت خزش
11440 11440 پلاستیک ها -سیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد -هوا بندی-روش آزمون
11441 11441 شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آن ها برای کاربردهای حفاری چرخشی و ارتعاشی-ویژگیها
11442 11442 شیلنگ های لاستیکی برای ماسه پاشی و شن پاشی -ویژگیها
11443 11443 شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آن برای گاز مایع (LPG) در فاز مایع یا گازی و گاز طبیعی تا فشار 25 بار (5/2 مگاپاسکال ) -ویژگیها
11444 11444 شیلنگ‌ های لاستیکی و/یا پلاستیکی و ملحقات آن­ها برای پاشش رنگ به روش بدون هوا – ویژگی­ها
11447 11447 شیلنگ های لاستیک و پلاستیکی و ملحقات -اندازه گیری ابعاد شیلنگ ها  و طول مجموعه شیلنگ -روشهای آزمون
11447-A1 11447 شیلنگ­های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات- اندازه­گیری ابعاد شیلنگ­ها و طول مجموعه شیلنگ- روش­های آزمون اصلاحیۀ شمارۀ 1
11449-1 11449 پلاستیکها-پلی استایرن قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن )-قسمت 1-شناسه گذاری  و مبنایی برای ویژگیها
11449-2 11449 پلاستیک ها -پلی استیرن-مواد قالب گیری و اکستروژن -قسمت دوم -تهیه آزمونه ها و تعیین خواص
11450-1 11450 پلاستیک ها -پلی وینیل کلرید نرم شده -مواد قالب گیری و اکستروژن-قسمت اول -کد گذاری و مبنایی برای ویژگیها
11450-2 11450 پلاستیک ها-پلی وینیل کلرید نرم شده-مواد قالب گیری و اکسترو‍ژن-قسمت2-تهیه آزمونه ها و تعیین خواص
11521 11521 پلاستیک ها-پلی ال های مورد استفاده در تولید پلی یورتان ها-تعیین بازی بودن (مقدار آمین کل)برحسب درصد نیتروژن
11522 11522 اجزای آمیزه ­سازی لاستیک– گوگرد-روش­ های آزمون
11523 11523 پلاستیک ها و لاستیک -تصدیق سختی سنج های شور
11531 11531 انرژی خورشیدی-روشهای آزمون درزگیرهای لاستیکی پیش شکل گرفته و آمیزه های آب بندی مورد استفاده در کولکتورها(جمع کننده ها)
11554 11554 پلاستیک ها-فیلم و ورق-فیلم های پلی اتیلن ترفتالات (PET) جهت یافته دو محوری
11569 11569 لاستیک -تعیین آروماتیسیته روغن در ترکیبات لاستیک ولکانیزه
11570-1 11570 لاستیک استایرن بوتادین (SBR)-تعیین ریزساختار لاستیک استایرن بوتادین پلیمر شده در محلول -قسمت 1: روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (1H-NMR) و طیف سنجی زیر قرمز (IR)با روش فیلم قالب­ گیری
11570-2 11570 لاستیک استایرن بوتادین (SBR)-تعیین ریزساختار لاستیک استایرن بوتادین پلیمر شده در محلول – قسمت 2: روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) با بازتاب کلی تضعیف شده (ATR)
11586 11586 چسب­ ها- اندازه­ گیری استحکام پیوند در اتصالات پلاستیکی مهندسی
11587 11587 تعیین زیست تخریب پذیری هوازی نهایی مواد پلاستیکی در محیط آبی -روش دی اکسید کربن آزاد شده
11588 11588 کیفیت ارزیابی تجزیه زیستی نهایی هوازی مواد پلاستیک در محیط آبی-روش اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز در یک تنفس سنج بسته
11589-1 11589 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 1- شرایط عمومی
11589-10 11589 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 10-قالب گیری تزریقی BMC و سایر آمیزه های قالب گیری با الیاف بلند-اصول کلی و قالب گیری آزمونه های چند منظوره
11589-11 11589 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 11-قالب گیری تزریقی BMC و سایر آمیزه های قالب گیری با الیاف بلند-صفحات کوچک
11589-2 11589 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 2- قالب گیری تماسی و افشانه ای
11589-3 11589 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 3- قالب گیری فشاری تر
11589-4 11589 پلاستیک های تقویت شده با الیاف روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 4- قالب گیری پیش آغشته ها
11589-5 11589 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 5- رشته پیچی
11589-6 11589 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 6- قالب گیری پالتروژن
11589-7 11589 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 7-قالب گیری انتقال رزین
11589-8 11589 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 8- قالب گیری فشاری BMC,SMC
11589-9 11589 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 9- قالب گیری فشاری BMT/STC
11612 11612 لاستیک ها-تعیین مقدار دوده موجود با روشهای گرماکافتی و تخریب شیمیایی-روش آزمون
11613 11613 لاستیک ها-کائوچوی طبیعی -تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی با استفاده از کروماتوگرافی اندازه طردی (SEC) روش آزمون
11626-2 11626 کاشتنی های جراحی -پروتزهای کامل و جزئی مفصل های ران-قسمت 2- سطوح مفصلی ساخته شده از مواد فلزی ،سرامیکی و پلاستیکی
1181 1181 روشهای آزمون دگمه‌های پلاستیک
1183 1183 ویژگیهای دگمه‌های پلاستیکی (ترمولستینک)
11841 11841  لاتکس تغلیظ­ شده لاستیک طبیعی- تعیین پایداری مکانیکی
11908 11908 چکش لاستیکی-ویژگیها و روش های آزمون
12129 12129 شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی -اشتعال پذیری -روش آزمون
12130 12130 شیلنگ ­های لاستیکی و پلاستیکی – ارزیابی مقاومت به ازون تحت شرایط دینامیک
12139-1 12139 کیسه های پلاستیکی جمع شدنی برای خون انسان و فراورده های آن -قسمت 1- کیسه های معمولی
12139-3 12139 کیسه های پلاستیکی جمع شدنی برای خون انسان و فراورده های آن – قسمت 3- سیستم های کیسه خون با اجزاء یکپارچه
12142-1 12142 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری آب باران برای کاربرد روکار وناودان -پلی (وینیل کلرید )صلب (PVC-U)-قسمت 1- ویژگی های لوله ها ،اتصالات و سامانه
12143 12143 پلاستیک ها-سیستم های لوله کشی انتقال آب برای مصرف انسان-ارزیابی مهاجرت -اندازه گیری مقدار مهاجرت لوله و اتصالات و رابط ها
12172-4 12172 کف­ سازی و کف­ پله ­های صنعتی- قسمت 4: شبکه ­های میل ه­ای باز از جنس پلاستیک تقویت­شده با شیشه (GRP)- ویژگی
12172-5 12172 کف ­سازی و کف­ پله­ های صنعتی-قسمت 5: صفحات جامد فلزی و پلاستیک تقویت­شده با شیشه (GRP)- ویژگی
12175 12175 لوله های پلاستیکی و سیستم های لوله کشی – اتصالات گرم نرم قالب گیری شده به روش تزریق – روش های ارزیابی چشمی اثرات گرمایش
12181-1 12181 پلاستیک ها – لوله ها- اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات – تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی – قسمت 1- روش کلی
12181-2 12181 پلاستیک ها-لوله ها -اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات -تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی -قسمت 2- تهیه آ‍زمونه های لوله
12181-3 12181 پلاستیک ها- لوله ها – اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات – تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی- قسمت 3- تهیه اجزاء
12181-4 12181 پلاستیک ها- لوله ها – اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات – تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی- قسمت 4-تهیه سیستم های مونتاژ شده
12190 12190 پلاستیک ها-لوله های پلاستیکی و سیستم های کانال کشی – لوله های گرمانرم -تعیین انعطاف پذیری حلقوی -روش آزمون
12191 12191 پلاستیک ها-تعیین مقدار آب -روشهای آزمون
12193 12193 پلاستیک های قابل تبدیل به کمپوست -ویژگی ها
12194 12194 پلاستیک ها-ارزیابی تاثیر ترکیبات ضد قارچ در فرمولاسیون های پلاستیک ها-روش آزمون
12242 12242 لاستیک -لاستیک اتیلن-پروپیلن -دی ان (EPDM) روش ارزیابی
12267 12267 پلاستیک ها -تعیین تغییرات رنگ و اختلاف خواص پس از قرار دادن در معرض نور معمولی در زیر شیشه ،آب و هوای طبیعی یا منایع نوری آزمایشگاهی
12312-1 12312 پلاستیک ها- تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی (ESC)- قسمت اول -راهنمای کلی
12312-2 12312 پلاستیک ها – تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی (ESC) قسمت 2- روش بار کششی ثابت
12312-3 12312 پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)-قسمت سوم-روش نوار خم شده
12312-4 12312 پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)-قسمت چهارم-روش فشردن گلوله یا میله
12312-5 12312 پلاستیک ها -تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی (ESC) قسمت 5- روش تغییر شکل کششی ثابت
12312-6 12312 پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)-قسمت ششم-روش نرخ کرنش آهسته
12313 12313 پلاستیک ها- خمیرهای پلی وینیل کلرید -تعیین گرانروی با استفاده از رئومتر سیورس
12314 12314 پلاستیک ها -تعیین خواص خراش
12322-1 12322 پلاستیک ها-لوله های پلاستیکی گرما نرم برای انتقال سیالات-قطر خارجی اسمی و فشار اسمی قسمت اول-سری های متری
12366-1 12366 پلاستیک ها- مواد روکش های سخت تزئینی – قسمت اول – طبقه بندی و خواص
12366-2 12366 پلاستیک ها-مواد روکش های سخت تزئینی قسمت دوم-تعیین خواص روکش های ورقه ای-روش های آزمون
12366-3 12366 پلاستیک ها-مواد روکش های سخت تزئینی قسمت سوم-تعیین خواص-تولیدات شکل داده شده-روش های آزمون
12374 12374 پلاستیک ها-لوله های پلی اتیلنی انتقال دهنده آب در سیستم تخلیه کاسه توالت(لوله عصایی توالت)-ویژگی ها و روش آزمون
12381 12381 قیر و مواد قیری -تعیین مقاومت مخلوطهای آسفالتی در آستانه تغییر شکل پلاستیک با استفاده از دستگاه مارشال -روش آزمون
12410 12410 پلاستیک ها-فیلم و ورق -راهنمایی برای آزمون بر روی فیلم های ترموپلاستیک
12431 12431 شیرهای صنعتی-شیرهای توپی از مواد ترموپلاستیک
12440 12440 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری پلاستیکی -محل های اتصال مکانیکی بین اتصالات و لوله های تحت فشار -روش آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی
12503 12503 در پوش های پلاستیک با روکش آلومینیوم برای بطری های سرم و ویال های تزریقی -الزامات و روشهای آزمون
12505-10 12505 قیر و مواد قیری -قیرخالص اصلاح شده با پودر لاستیک برای استفاده در راه سازی -ویژگیها
12523-2 12523 پلاستیک ها- روش های قرار دادن در معرض منابع نوری آزمایشگهی-قسمت2- لامپ های قوس زنون
12523-3 12523 پلاستیک ها-روش های نوردهی با منابع نوری آزمایشگاهی -قسمت 3- لامپ های فلورسنت فرابنفش
12523-4 12523 پلاستیک ها-روش های قرار دادن در معرض منابع نوری آزمایشگاهی -قسمت4-لامپ های قوس کربن شعله باز
12575 12575 پلاستیک‌ها- سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای زیرزمینی بدون فشار- تعیین عدم نشتی محل‌های اتصال دارای حلقه درزگیر لاستیکی – روش آزمون
12576 12576 پلاستیک ها- محل های اتصال برای سیستم های لوله کشی فاضلاب ثقلی مدفون در خاک- تعیین کارایی بلند مدت درزگیری واشرهای ترموپلاستیک الاستومر از طریق تخمین فشار درزگیری – روش آزمون
12604 12604 بتن -ارزیابی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک در بتن الیافی گیردار شده (با استفاده از ابزار فولادی جاگذاری شده )-روش آزمون
12639 12639 پلاستیک ها – پلی (وینیل کلرید) اندازه گیری باقیمانده منومر وینیل کلرید – روش کروماتوگرافی گازی
12693-1 12693 پلاستیک ها-فیلم و ورق-تعیین سرعت عبور بخار آب-قسمت1-روش تشخیص با حسگر رطوبت
12693-2 12693 پلاستیک ها-فیلم و ورق-تعیین سرعت عبور بخار آب-قسمت2-روش تشخیص با حسگرمادون قرمز
12693-3 12693 پلاستیک ها-فیلم و ورق-تعیین سرعت عبور بخار آب-قسمت3-روش تشخیص با حسگرالکترولیتی
12693-4 12693 پلاستیک ها – فیلم و ورق- تعیین سرعت عبور بخار آب – قسمت چهار- رو حسگر آشکار ساز کروماتوگرافی گازی
12693-5 12693 پلاستیک ها- فیلم و ورق-تعیین نرخ عبور بخار آب-قسمت5-روش حسگر فشار
12693-6 12693 پلاستیکها-فیلم و ورق-تعیین نرخ عبور بخار آب -قسمت6-روش طیف سنجی جرمی با استفاده از یونیزاسیون در فشار اتمسفر
12693-7 12693 پلاستیکها-فیلم و ورق-تعیین سرعت عبور بخار آب -قسمت7-روش خوردگی کلسیم
12699 12699 پلاستیک ها – رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید- تعیین بقایای منومر وینیل کلرید به روش آنالیز کروماتوگرافی گازی پودر خشک
12700 12700 پلاستیک ها-تعیین اثرات قرارگیری در معرض گرمای مرطوب ،افشانش آب و مه نمک
12721 12721 بازدارنده مکانیکی -دیافراگم های بازدارنده از جنس لاستیک سیلیکون و طبیعی با قابلیت استفاده مجدد – الزامات و روشهای آزمون
12726 12726 چرخ ها و رینگ های لاستیک های بادی – واژه نامه – شماره مشخصه و نشان گذاری
12729 12729 پلاستیک ها- سیستم های لوله کشی و کانال کشی – محل های اتصال برای کاربردهای ثقلی مدفون در خاک – تعیین کارایی بلند مدت درزگیری محل های اتصال حاوی واشرهای لاستیکی از طریق تخمین فشار درزگیری – روش آزمون
12740-1 12740 لاستیک خام – اندازه گیری مقدار آکریلونیتریل پیوندی در لاستیک آکریلونیتریل بوتا دی ان (NBR) بخش ا روش احتراق (دوماس) روش آزمون
12740-2 12740 لاستیک خام – اندازه گیری مقدار آکریلونیتریل پیوندی در لاستیک آکریلونیتریل بوتا دی ان (NBR) بخش کجلدال روش آزمون
12787-1 12787 پلاستیک­ها –تعیین رسانایی گرمایی و نفوذ گرمایی ویژه – قسمت 1: اصول کلی
12787-2 12787 پلاستیک ها- تعیین هدایت حرارتی و ضریب انتشار حرارتی -قسمت 2- روش منبع گرمایی صفحه داغ
12787-3 12787 پلاستیک ها – تعیین هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی – قسمت 3- روش آنالیز موج دما
12787-4 12787 پلاستیک­ها– تعیین هدایت گرمایی و نفوذپذیری گرمایی–قسمت 4: روش تشعشع لیزر
12828-1 12828 لوله های ترموپلاستیک برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت ضربه ای به روش چارپی-قسمت1-روش کلی آزمون
12828-2 12828 لوله های ترموپلاستیک برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت ضربه ای به روش چارپی-قسمت2-شرایط آزمون برای لوله های با مواد مختلف
12919 12919 پلاستیک ها-تعلیق های پلیمری-اندازه گیری فرمالدئیدآزاد-روش آزمون
12920 12920 پلاستیک ها-رزین های فنلی-اندازه گیری هدایت الکتریکی استخراج های رزینی-روش آزمون
12921 12921 پلاستیک ها-مواد قالبگیری فنلی-اندازه گیری مواد محلول استون(مقدار رزین ظاهری ماده در حالت قالبگیری نشده)-روش آزمون
12926 12926 پلاستیک ها- استات سلولز بدون نرم کننده – تعیین مقدار رطوبت
12927 12927 پلاستیک‌ها – پلی­ آمیدها- تثبیت شرایط‌ شتاب­ یافته آزمونه‌ها
12972 12972 پلاستیک ها-اندازه گیری عدد جذب پرمنگنات کاپرولاکتام به روش طیف سنجی
12997-1 12997 پلاستیک ها- روش های قراردادن در معرض تابش نور خورشید- قمست اول – راهنمای کلی
12997-2 12977 پلاستیک ها- روش های قراردادن در معرض تابش نور خورشید- قمست 2- قراردادن مستقیم در معرض آب و هوا و از پشت شیشه
12997-3 12997 پلاستیک ها – روش های قرار دادن  در معرض تابش نور خورشید –  قسمت 3: هوازدگی تشدید شده با استفاده از تابش نور متمرکز خورشید
13071 13071 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم-تعیین خواص تنش-کرنش فشردگی
13072 13072 لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم-تعیین چسبندگی به فلز- روش دوصفحه‌ای
13089 13089 لاستیک خام- تعیین منومرهای باقی مانده و دیگر ترکیبات فرار با جرم مولکولی کم با کروماتوگرافی گازی مویینه ای-روش واجذب گرمایی(هداسپیس دینامیکی)
13109-1 13109 پلاستیک ها- آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی- قسمت1- سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات
13109-2 13109 پلاستیک ها- آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی- قسمت2- تهیه آزمونه ها و تعیین خواص
13109-3 13109 پلاستیک ها- آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی- قسمت3- الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده
13136 13136 خودرو- تراکتور- سازه های محافظ واژگونی نصب شده در عقب تراکتورهای باریک(کم عرض)چرخ لاستیکی کشاورزی و جنگل داری
13137 13137 خودرو- تراکتور- سازه های محافظ واژگونی نصب شده درجلو تراکتور های باریک(کم عرض)چرخ لاستیکی کشاورزی و جنگل داری
13183 13183 لوله ها و اتصالات پلاستیکی- آماده سازی آزمونه سوارشده بین لوله پلی اتیلن(PE)و اتصال دهنده جوش الکتریکی
13199 13199 تخته های تزئینی – کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف طبیعی ( NFC) – روش های آزمون
13205-1 13205 پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن با پیوند عرضی (pe-x) قسمت 1- اصول کلی
13205-2 13205 پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن با پیوند عرضی (pe-x) قسمت2- لوله ها
13205-3 13205 پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن با پیوند عرضی (pe-x) قسمت 3- اتصالات
13205-5 13205 پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن با پیوند عرضی (pe-x) قسمت 5-همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری
13249-1 13249 پلاستیک ها-تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه -قسمت 1- اصول کلی
13249-2 13249 پلاستیک ها – تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه – قسمت 2-رزین های پلی وینیل کلراید
13249-4 13249 پلاستیک ها – تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه – قسمت 4-مواد پلی کربنات برای قالب گیری و روزن رانی
13249-5 13249 پلاستیک ها – تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه – قسمت 5-هموپلیمرها و کوپلیمرهای پلی استر گرمانرم
13249-6 13249 پلاستیک ها – تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه – قسمت 6- پلیمرهای متیل متااکریلات
13251-1 13251 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی وینیل کلراید کلردار شده (pvc-c) -قسمت اول -کلیات
13251-2 13251 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی وینیل کلراید کلردار شده (pvc-c) -قسمت دوم-لوله ها
13251-3 13251 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی وینیل کلراید کلردار شده (pvc-c) -قسمت سوم-اتصالات
13251-5 13251 پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی وینیل کلراید کلرینه شده (pvc-c) قسمت 5- همخوانی مجموعه لوله و اتصالات با شرایط کاربری – ویژگیها
13252-1 13252 پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا (pe-rt) قسمت 1- اصول کلی
13252-2 13252 پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا (pe-rt) قسمت 2- لوله ها- ویژگیها
13252-3 13252 پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا (pe-rt) قسمت 3- اتصالات – ویژگیها
13252-5 13252 پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم – پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا (pe-rt) قسمت5- همخوانی مجموعه لوله و اتصالات با شرایط کارربی – ویژگیها
13257-1 13257 پلاستیک ها- پلی فنیلن سولفید- مواد قالب گیری و روزن رانی – قسمت 1- سامانه شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها
13257-2 13257 پلاستیک ها- پلی فنیلن سولفید- مواد قالب گیری و روزن رانی – قسمت 2-آماده سازی آزمونه ها و تعیین خواص
13258-1 13258 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلیمرهای سولفون-قسمت1-سیستم کد گذاری و مبنایی برای ویژگی ها
13258-2 13258 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلیمرهای سولفون-قسمت2-آماده سازی آزمونه ها و تعیین خواص
13277-1 13277 نوارهای آب بند از جنس پلیمرهای ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا- قسمت 1- ویژگیهای ظاهری
13277-2 13277 نوارهای آب بند از جنس پلیمر های ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا قسمت 2- الزامات مواد ، آزمون و بازرسی
13290 13290 خودرو- تراکتور – سازه های محافظ واژگونی تراکتورهای چرخ لاستیکی کشاورزی یا جنگل داری
13314 13314 پلاستیک ها- تعیین میزان کدورت مواد شفاف- روش آزمون
13315 13315 لاستیک- تعیین میزان غیر اشباعی ته ماند لاستیک هیدروژنه نیتریل (HNBR) به وسیله طیف سنجی مادون قرمز – روش آزمون
13316 13316 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری پلاستیکی -محل های اتصال مکانیکی بین اتصالات و لوله های تحت فشار -روش آزمون مقاومت در برابر بیرون آمدن تحت نیروی طولی ثابت
13350 13350 خودروهای جاده ای – سیستم های جرقه زن – روش های آزمون و الزامات کلاهک لاستیکی ولتاژ بالا روی سیم پیچ نوک شمع و کویل های مدادی
13361-1 13361 پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت (pvc-u) – قسمت 1- کلیات
13361-2 13361 پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی وفاضلاب وزهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین پلی وینیل کلرید سخت(PVC-U)-قسمت2-لوله ها
13361-2-A1 13361 پلاستیک‌ها- سیستم‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آب‌رسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین– پلی‌وینیل کلرید سخت (PVC-U)- قسمت 2: لوله‌ها- اصلاحیۀ شمارۀ 1
13361-3 13361 پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت (pvc-u) – قسمت 3- اتصالات
13361-3-A1 13361 پلاستیک‌ها- سیستم‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آب‌رسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین– پلی‌وینیل کلرید سخت (PVC-U)- قسمت 3: اتصالات-اصلاحیۀ شمارۀ 1
13361-4 13361 پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت (pvc-u) – قسمت4- شیر آلات
13361-5 13361 پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت (pvc-u) – قسمت 5- کارایی سیستم
13361-7 13361 پلاستیک ها- سامانه های لو له گذاری مدفون  در خاک و روزمینی برای کاربردهای آب رسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پی وی سی صلب (PVC- V)  قسمت 7: راهنمای ارزیابی انطباق
13380 13380 مواد لاستیکی درزگیرها و دیافراگم های تجهیزات و وسایل گاز سوز – ویژگی ها و روشهای آزمون
13388 13388 لاستیک طبیعی -روش ارزیابی
13407 13407 تسمه ­نقاله­ ها-تعیین ازدیاد طول دائمی و الاستیک و محاسبه مدول الاستیک
13416 13416 تسمه نقاله ها- ویژگیهای تسمه نقاله های با ساختار بافته شده دارای روکش لاستیکی یا پلاستیکی برای معدن کاری در زیر زمین
13451 13451 ماشین های خاک برداری – تیغه های خاک برداری تراکتورهای چرخ زنجیری و چرخ لاستیکی – برآورد حجمی
13487 13487 شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن -واژه نامه
13497 13497 لاستیک ولکانیده -تعیین خزش تحت فشار یا برش
13498 13498 لاستیک خام یا آمیزه های غیر ولکانیزه – تعیین استحکام قبل از پخت
13499 13499 لاستیک ،ولکانیده یا گرمانرم -تعیین مشخصه های پیر سازی با اندازه گیری آسایش تنش در کشش
13503-1 13503 مواد فلزی – آزمون کشش در سرعت کرنش بالا- قسمت 1- سامانه های نوع میله ای الاستیک
13524-1 13524 پلاستیک ها – سخت کننده ها و شتاب دهنده ها برای رزین های اپوکسی – قسمت 1-شناسه گذاری (نامگذاری)
13586-3 13586 مواد ترموپلاستیک گرم کار علامت گذاری جاده -قسمت 3- ویژگی اعمال مواد به سطوح جاده
13631-2 13631 لاستیک ولکانیده- آماده­ سازی نمونه ­ها و آزمونه­ ها- قسمت 2: آزمون ­های شیمیایی
13639 13639 لاستیک- انحلال با هضم اسیدی
13709-1 13709 تانک ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp) مورد استفاده بر روی زمین -قمست 1- مواد اولیه -ویژگی  و شرایط پذبرش
13709-2 13709 تانک ها ومخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مورد استفاده بر روی زمین -قسمت 2- مواد کامپوزیت -مقاومت شیمیایی
13709-3 13709 تانک ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)مورد استفاده بر روی زمین -قسمت 3- طراحی و ساخت
13716 13716 لاستیک-واژه نامه
13726-1 13726 پلاستیک ها- مواد قالب گیری و روزن رانی متیل متاکریلات -آکریلونیتریل- بوتادی ان -استایرن (MABS)- قسمت 1 سیستم شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها
13726-2 13726 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی متیل متاکریلات -آکریلونیتریل -بوتادی ان- استایرن (MABS)-قسمت 2-آماده سازی آزمونه ها و تعیین خصوصیات
13727 13727 پلاستیک ها-پودررزین فنلی-تعیین فاصله جریان روی صفحه شیشه ای حرارت داده شده
13728 13728 پلاستیک ها-رزین های فنلی-طبقه بندی و روش های آزمون
1373 1373 ویژگی های آستری پنبه‌ای برای کفش های لاستیک
13737-1 13737 پلاستیک ها -مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 1- راهنمای انتخاب شرایط و روش های آزمون برای مهاجرت کلی
13737-10 13737 پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 10 – روش آزمون برای مهاجرت کل در روغن زیتون (روش اصلاح شده برای استفاده در مواردیکه استخراج ناقص روغن زیتون اتفاق می افتد
13737-11 13737 پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 11- مهاجرت کل به مخلوط تری گلیسیریدهای مصنوعی نشان دار شده با کربن -روش های آزمون
13737-12 13737 مواد و محصولات در تماس با مواد غذایی- پلاستیک ها- قسمت12-مهاجرت کل در دماهای پایین- روش آزمون
13737-13 13737 پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی-قسمت 13- روش های آزمون برای مهاجرت کلی در دماهای بالا
13737-14 13737 پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 14 – روش آزمون آزمون های جایگزین برای مهاجرت کل از پلاستیک های در تماس با مواد غذایی چرب با استفاده از محیط آزمون ایزو اکتان و اتانول 95 درصد
13737-15 13737 پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 15 – روش آزمون انتخابی برای مهاجرت از مواد مشابه غذایی چرب بوسیله استخراج سریع در ایزو اکتان و یا اتانول 95
13737-2 13737 پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی-قسمت 2- روش های آزمون برای مهاجرت کل در روغن زیتون به روش غوطه وری کامل
13737-3 13737 پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی-قسمت 3- روش های آزمون برای مهاجرت کلی به داخل مشابه های غذای آب گونه از راه غوطه وری کامل
13737-4 13737 پلاستیک ها -مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 4- مهاجرت کلی به داخل روغن زیتون با استفاده از سل اندازه گیری -روش های آزمون
13737-5 13737 پلاستیک ها -مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 5- تعیین مهاجرت کل در مشابه غذایی آبگونه به وسیله سل -روش های آزمون
13737-6 13737 پلاستیک ها -مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 6- تعیین مهاجرت کل به روغن زیتون به وسیله کیسه -روش آزمون
13737-7 13737 پلاستیک ها -مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 7- تعیین مهاجرت کل در مشابه غذایی آبگونه به وسیله کیسه -روش آزمون
13737-8 13737 پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 8- مهاجرت کل به روغن زیتون به وسیله پرکردن کالا یا ظرف -روشهای آزمون
13737-9 13737 پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -قسمت 9- مهاجرت کل در مشابه غذایی آبگونه به وسیله پر کردن کالا یا ظرف-روشهای آزمون
13822-1 13822 پلاستیک ها- لوله -اتصالات و سیستم لوله کشی پلی پروپیلن (pp)مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان – قسمت 1-ویژگیها
13834 13834 مواد فلزی -تعیین مقاومت در برابر گسترش ترک پایدار با استفاده از آزمونه های با محدودیت کم در برابر تغییر شکل پلاستیکی -روش آزمون
1386 1386 کفش کتانی تخت لاستیکی
1387 1387 کفش دمپایی پلاستیکی رویه چرمی
13908 13908 لاستیک ،ولکانیده یا گرمانرم -تعیین مقاومت سایشی با استفاده از یک صفحه ساینده عمودی گردان
13910 13910 لاستیک ولکانیده- تعیین خستگی کششی- روش آزمون
13926-2 13926 بسته بندی -روش تعیین ویژگی پاکت ها-قسمت 2-پاکت های ساخته شده از فیلم پلاستیکی انعطاف پذیر گرمانرم
13927-2 13927 بسته بندی -رواداری ابعادی برای پاکت های چند منظوره با اهداف عمومی -قسمت 2پاکت های ساخته شده از فیلم پلاستیکی انعطاف پذیر گرمانرم
13957 13957 پلاستیک ها – اندازه گیری مقاومت ویژه پلاستیک های رسانا
13981 13981 پلاستیک­ها – آزمونه­ ها
13982 13982 لاستیک خام استایرن— بوتادین –تعیین مقدار صابون و اسید آلی
13987 13987 سیستم های لوله کشی ترموپلاستیک جهت زهکشی و دفع فاضلاب زیر زمینی به صورت ثقلی – مجراهای ترموپلاستیک یا لوله های عمودی جهت دریچه های بازدید و آدم رو تعیین سختی طوق
14148 14148 پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک -پی وی سی سخت (pvc-u) پلی پروپیلن (PP) پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD)وپلی اتیلن(PE)- ویژگی آدم روها و اتاقک های بازدید درمناطق ترافیکی وتاسیسات زیرزمینی
14160 14160 زمان مندی عایق های حرارتی – تعیین تغییر دراز مدت در مقاومت حرارتی پلاستیک های سلول بسته – روش های آزمون آزمایشگاهی تسریع شده
14208 14208 پلاستیک ها- رزین های فنولی مایع – اندازه گیری امتزاج پذیری آب
14209 14209 پلاستیک ها- رزین های فنولی- اندازه گیری ph
14210 14210 لاستیک طبیعی خام-آزمون شاخص رنگ
14307-1 14307 بسته بندی -بشکه های پلاستیکی -قسمت 1- بشکه های دهان گشاد با ظرفیت اسمی 113/6لیتر تا 220لیتر
14307-2 14307 بسته بندی -بشکه های پلاستیکی -قسمت 2- بشکه های درب پیچی با ظرفیت اسمی 208/2 لیتر و 220لیتر
14320-1 14320 مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مخازن استوانه ای افقی برای ذخیره بدون فشار مایع نفتی بر پایه سوخت ها -قسمت 1- الزامات و روش های آزمون مخازن تک جداره
14320-2 14320 مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مخازن استوانه ای افقی برای ذخیره بدون فشار مایع نفتی بر پایه سوخت ها -قسمت 2- حمل و نقل -جابجایی -انبارش ونصب مخازن تک جداره
14321-1 14321 پلاستیک ها- رزین های اپوکسی -قسمت 1- شناسه گذاری
14327-1 14327 پلاستیک ها-مواد قالب ریزی و روزن رانی پلی (متیل متاکریلات)-قسمت 1- سامانه شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها
14327-2 14327 پلاستیک ها-مواد قالب ریزی و روزن رانی پلی (متیل متاکریلات)-قسمت 2- آماده سازی نمونه های مورد آزمون و تعیین خواص
14333 14333 چسب ها-استحکام اتصالات چسبی برشی لب به لب در پلاستیک سخت با بارگذاری کششی -روش آزمون
14387 14387 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک -پی وی سی سخت- (pvc-u) پلی پروپیلن (pp) پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (ppmd)و پلی اتیلن (pe) الزامات طراحی ادم رو در مناطق ترافیکی و تاسیسات زیر زمینی
14389-1 14389 تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کنترل شده کمپوست -به روش تجزیه کربن دی اکسید آزاد شده -قسمت 1- روش کلی
14389-2 14389 تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کمپوست شدن کنترل شده قسمت 2- اندازه گیری کربن دی اکسید تولید شده در آزمونی با مقیاس آزمایشگاهی به روش وزن سنجی
14392 14392 پلاستیک ها-رزین های فنلی- اندازه گیری زمان ژل شدن رزول ها تحت شرایط معین با استفاده از وسایل خودکار
14393 14393 پلاستیک ها -رزین های فنلی-اندازه گیری گرما ودمای واکنش از طریق گرماسنجی روبشی تفاضلی
14394 14394 پلاستیک ها-سخت کننده ها و شتاب دهنده ها برای رزین های اپوکسید-اندازه گیری اسید آزاد در اسید انیدرید
14401 14401 لاتکس لاستیکی-تعیین چگالی در دماهای بین درجه  40c, 5c  درجه
14402 14402 ماشین های اداری و ماشین های چاپ مورد استفاده در پردازش اطلاعات -پهنای ریبون های چاپ یکبار مصرف کاغذی یا پلاستیکی و نشانه گذاری جهت نشان دادن انتهای ریبون ها
14416 14416 فراورده های لاستیکی -اندازه گیری مقدار روی -روش تیترسنجی EDTA
14417 14417 بسته بندی -کیسه ها و سایر محصولات پلاستیکی آکسازیست تخریب پذیر -ویژگیها و روشهای آزمون
14417-A1 14417 بسته بندی -کیسه ها و سایر محصولات پلاستیکی اکسازیست تخریب پذیر-ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)
14427-1 14427 پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 1- کلیات
14427-2 14427 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 2- لوله ها
14427-2-A1 14427 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe)-قسمت 2- لوله ها (اصلاحیه شماره 1)
14427-3 14427 پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 3- اتصالات
14427-3-A1 14427 پلاستیک‌ها–  سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار– پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 3: اتصالات-اصلاحیۀ شمارۀ 1
14427-4 14427 پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 4- شیر آلات
14427-5 14427 پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 5- کارایی سامانه
14427-5-A1 14427 پلاستیک‌ها–  سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار– پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 5: کارایی سامانه-اصلاحیۀ شمارۀ 1
14427-7 14427 پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 7- راهنمای ارزیابی انطباق
14445 14445 شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن -تعیین مقاومت به خلا
14446 14446 لاستیک ولکانیده -درزگیر های پیش ساخته برای استفاده در بین مقاطع روسازی بتنی در بزرگ راه ها-ویژگیها
14447 14447 لاستیک ولکانیده- تعیین چسبندگی به ریسمان سیمی
14455 14455  لاستیک­ های رسانا و اتلافی، ولکانیده یا گرمانرم – اندازه­ گیری مقاومت
14456 14456 لاستیک -شیرابه نیتریل -اندازه گیری مقدار آکریلونیتریل پیوندی
14475-7 14475 پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد پلی بوتیلن (PB)قسمت 7-راهنمای ارزیابی انطباق
14479 14479 بسته بندی -جعبه های پلاستیکی سخت مورد مصرف برای قطعات خودرو-ویژگی های ابعادی
14532 14532 لاتکس لاستیک-استیرن-بوتادی ان -اندازه گیری مقدار استیرن پیوندی
14533 14533 پلاستیکها-سلولزاستات-اندازه گیری کاهش گرانروی در هنگام قالب گیری
14534 14534 پلاستیکها- سلولز استات نرم نشده اندازه گیری اسیدیته آزاد
14535 14535 پلاستیک ها-سلولز استات -اندازه گیری جذب نور روی آزمونه های قالب گیری شده تولیدی با استفاد از دوره های مختلف گرمایش
14559 14559 پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری گرمانرمی برای کاربردهای بدون فشار -مقاومت در برابر چرخه تغییرات دمایی -روش آزمون
14563 14563 لوله­ ها و اتصالات پلاستیکی- ضرایب کاهش فشار برای سامانه­ های خط لوله پلی­ اتیلن مورد استفاده در دماهای بیش از °C 20
14578 14578 پلاستیک ها -کوپلیمرهای استیرن-اکریلونیتریل -اندازه گیری مقدار منومراکریلونیتریل باقی مانده -روش کروماتوگرافی گازی
14645 14645 چسب ها – چسب های پوشش های پلاستیکی یا لاستیکی دیوار یا کف- تعیین تغییرات ابعادی بعد از فرسایش تسریع شده -روش آزمون
14669 14669 پلاستیک ها-اندازه گیری رفتار ذوب (دمای ذوب یا محدوده دمایی ذوب) پلیمرهای نیمه بلورین با استفاده از روش های لوله مویین و میکروسکوپ قطبشی
14768 14768 کاندوم های لاستیکی از جنس لاتکس طبیعی -الزامات و روش های آزمون
14900 14900 کاسه توالت -رابط های پلاستیکی مورد استفاده در خروحجی افقی کاسه توالت از جنس چینی -ویژگیها و روشهای آزمون
14903 14903 نشیمنگاه های پلاستیکی توالت فرنگی -ویژگیها و روشهای آزمون
14924 14924 ماشین های کشاورزی- غلتک لاستیکی برای شالیکوبی – روش آزمون
14984 14984 شیلنگ­های لاستیکی یا پلاستیکی و ملحقات آن – آزمون ضربان هیدرولیک با خم
14985 14985 اتصالات و لوله های پلاستیکی -سه راهه انشعابی از جنس پلی اتیلن -مقاومت ضربه -روش آزمون
15113-2 15113 پلاستیک­ها – تعیین رفتار سوختن با شاخص اکسیژن – قسمت 2: آزمون در دمای محیط
15113-3 15113 پلاستیک­ها – تعیین رفتار سوختن توسط شاخص اکسیژن – قسمت 3: آزمون در دمای بالا – روش آزمون
15591 15591 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای زهکشی و فاضلاب- پلاستیک‌های ترموست تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP) برپایه رزین پلی‌استر غیر اشباع (UP)- آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید
15615-1 15615 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم –تعیین سختی –قسمت 1: مقدمه و راهنمایی
15615-2 15615 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم –تعیین سختی –قسمت 2:  سختی بینIRHD 10 و IRHD 100
15615-3 15615 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم –تعیین سختی –قسمت 3: سختی بار ثابت با استفاده از مقیاس سختی بسیار پایین لاستیک (VLRH)
15615-4 15615 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم –تعیین سختی – قسمت 4: سختی فرورفتگی به روش دورومتر (سختی شور)
15615-5 15615 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم –تعیین سختی –قسمت 5: سختی فرورفتگی به روش  سختی ­سنج جیبی IRHD
15615-6 15615 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم –تعیین سختی –قسمت 6: سختی ظاهری غلتک­های با  روکش لاستیکی به روش IRHD
15615-7 15615 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم – تعیین سختی – قسمت 7: سختی ظاهری غلتک­های با روکش لاستیکی به روش دورومتر شور
15615-8 15615 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم – تعیین سختی – قسمت 8: سختی ظاهری غلتک­های با روکش لاستیکی به روش پوزی و جونز
15615-9 15615 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم –تعیین سختی – قسمت 9: کالیبراسیون و تصدیق وسایل آزمون سختی
15630 15630 لاستیک­ها- شیلنگ­های لاستیکی و ملحقات آن برای استفاده در مشعل ­های سوخت مایع – ویژگی­ها
15680 15680 لاستیک-تعیین دقت روش‌های آزمون
15726 15726 پلاستیک ­ها- تعیین تخریب زیستی هوازی مواد پلاستیکی غیرشناور در فصل مشترک آب دریا/رسوب به روش آنالیز کربن          دی­ اکسید متصاعد شده
15727 15727 پلاستیک­ها– رزین­ های اپوکسی- تعیین درجه شبکه­ ای ­شدن رزین­های اپوکسی شبکه­ای­شده  با طیف ­سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز(FTIR)
15753 15753 ظروف آزمایشگاهی پلاستیکی- پتری دیش­های یک‌بار مصرف برای روش­های اجرایی میکروبیولوژیکی
15757 15757 لاستیک- ولکانیده یا گرمانرم- تعیین برجهندگی ارتجاعی
15797 15797 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای زهکشی و فاضلاب بدون فشار- لوله‌ها و محل‌های اتصال غیر دایره‌ای‌شکل ساخته‌شده از پلاستیک‌های ترموست تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP) برپایه رزین پلی‌استر غیر اشباع (UP)-
15878 15878 شیلنگ‌ها و مجموعه شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی، تقویت‌شده با سیم یا منسوج برای جک‌های هیدرولیکی با عملکرد دستی- ویژگی‌ها
15879 15879 شیلنگ‌ها و تیوب‌های لاستیکی برای سامانه‌های هوا و خلاء موتورهای احتراق داخلی- ویژگی‌ها
15880 15880 نخ لاستیکی برای مصارف عمومی-ویژگی­ها
15881 15881 لاستیک  و محصولات لاستیکی- تعیین انرژی احتراق و نشر کربن دی­اکسید از مواد زیستی و غیر زیستی
15882 15882 لاستیک بوتادی­ان (BR)- انواع پلیمر شده در محلول- روش­های اجرای ارزیابی
15905 15905 شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آنها برای مکش و تخلیه مواد نفتی -ویژگیها
15906 15906 شیلنگ­های پلاستیکی- شیلنگ­های تقویت­ شده با منسوج برای کاربردهای هوای فشرده- ویژگی­ها
15907 15907 اجزای بخارهای فرایند تولید لاستیک – روش­ های آزمون کمی
15960 15960 بسته ­بندی- بشکه ­های پلاستیکی-بشکه ­ها با سر­های غیرقابل جا­به­ جایی (درب­پیچی کوچک) با مقطع عرضی دایره­ ای با گنجایش اسمی l 20 تا l 120
15961 15961 بسته­ بندی- بشکه­ های پلاستیکی-بشکه ­ها با سر­های غیرقابل جا­به­ جایی(درب­پیچی کوچک) با گنجایش اسمی l 210 و l 225
16039 16039 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -اتصالات گرمانرم-استحکام ضربه ای -روش آزمون
16040 16040 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله ها-اتصالات و مواد پلی (وینیل کلراید) سخت (pvc-u)  اندازه گیری مقدارد pvc براساس مقدار کل کلر -روش آزمون
16042 16042 پلاستیک ها- ورق پلی اتیلن (پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد و پلی اتیلن با چگالی زیاد)تهیه شده به روش قالب گیری فشاری -الزامات و روش های آزمون
16049 16049 کفپوش ­های لمینت–اجزای با لایه سطحی بر پایه رزین­ های آمینوپلاستیک گرماسخت–ویژگی­ ها، الزامات و روش­ های آزمون
16051 16051 فراورده های لاستیک و پلاستیک -ورقه های اکسترود شده پلی پروپیلن -الزامات و روش های آزمون
16058 16058 مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp) – تعیین ضریب a و ضریب B
16059 16059 مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp) – روش در معرض گذاری یک طرفه در برابر مایعات
16111 16111 توپ – توپ طبی کروی لاستیکی – ویژگی ها و روش آزمون
16121 16121 پلاستیک ­ها- ورق پلاستیکی آکریلیکی پلی­(متیل متاکریلات)- ویژگی­ ها
16132 16132 پلاستیک ها-هوا زدگی مصنوعی شامل ماند اسیدی -روش آزمون
16166 16166 پلاستیک­ ها- فیلم­های پلاستیکی ساخته­ شده از پلی­ اتیلن سبک و پلی­ اتیلن خطی سبک برای استفاده عمومی و بسته ­بندی–ویژگی ­ها
16175 16175 پلاستیک ها -تعیین نرخ انتقال گاز از فیلم ها و ورق های نازک در فشار اتمسفری -روش مانومتری -روش آزمون
16202 16202 پلاستیک ها – بازیابی و بازیافت پسماند – آئین کار
16204-1 16204 لاتکس لاستیک مصنوعی-اندازه گیری پایداری مکانیکی- قسمت 2 : روش سرعت متوسط تحت بار
16204-2 16204 لاتکس لاستیک  مصنوعی اندازه گیری پایداری مکانیکی – قسمت1: روش سرعت بالا
16265 16265 پلاستیک ها-مواد پلی کربنات تقویا شده و پرنشده -ویژگیها
16376 16376 سامانه های لوله گذاری پلاستیکی-لوله های چند لایه -تعیین استحکام بلند مدت
16377 16377 شیلنگ های لاستیکی تقویت شده با منسوج برای مصارف عمومی آبرسانی-ویژگیها
16407 16407 دستکش های لاستیکی یکبار مصرف برای مصارف عمومی-ویژگیها
1644 1644 دستکش جراحی لاستیکی سترون یکبار مصرف -ویژگی ها و روش های آزمون
1646 1646 ویژگی های لوله های لاستیکی خرطومی جهت مکش و تخلیه آب  (نوع معمولی)
1647 1647 ویژگی ها و روشهای آزمون لوله هلی لاستیکی آب گرم با لایه تقویت کننده پارچه ای پیش ساخته
16486 16486 ظروف شیشه ای و پلاستیکی آزمایشگاهی -لوله ها برای اندازه گیری سرعت رسوب گلبول های قرمز با روش وستر گرین
1649 1649 ویژگی های لوله های لاستیکی خرطومی جهت مکش و تخلیه آب  (نوع مقاوم)
16498-1 16498 پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی اتیلن (pe) -قسمت 1- ویژگی های لوله ها، اتصالات و سامانه
16498-2 16498 پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی اتیلن (pe) -قسمت 2- راهنمای ارزیابی انطباق
1650 1650 روشهای نمونه برداری و آزمون لوله های پلاستیکی
16509-1 16509 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی– پلی‌پروپیلن (PP)-قسمت 1: ویژگی‌های لوله‌ها، اتصالات و سامانه
16509-2 16509-2 سامانه‌هاي لوله‌گذاري پلاستیکی مدفون در خاک براي کاربردهاي فاضلاب و زهکشي ثقلی– پلي‌پروپیلن (PP)-  قسمت 2: راهنمای ارزیابی انطباق
16524 16524 پای پوش -تعیین مقاومت مواد الاستیک برای پای پوش در کشیدگی پی در پی -مقاومت خستگی -روش آزمون
16528 16528 پلاستیک ها-استات سلولز نرم شده -تعیین ماده ی قابل استخراج بوسیله دی اتیل اتر-روش آزمون
16529 16529 پلاستیک ها-مواد قالب گیری گرما سخت-ارزیابی عملکرد کوتاه مدت در دماهای افزایش یافته -روش آزمون
16580 16580 بسته بندی -جعبه های پلاستیکی تاشو مورد مصرف در قطعات خودرو -ویژگیها
16582-1 16582 پلاستیکها-ورق های پلی (متیل متاکریلات )انواع -ابعاد و ویژگی ها-قسمت 1-ورق های ریخته گری
16582-2 16582 پلاستیک ها-ورق های پلی (متیل متاکریلات ) انواع -ابعاد و ویژگیها-قسمت 2- ورق های اکسترود شده
16582-3 16582 پلاستیک ها-ورق های پلی (متیل متاکریلات )-انواع ،ابعاد و ویژگی ها-قسمت 3- ورق های ریخته گری پیوسته
16583 16583 پلاستیک ها-ورق های روزن رانی کوپلیمرهای اصلاح شده ضربه ای آکریلونیتریل استایرن (ASA,AEPDS,ABS) -الزامات و روشهای آزمون
16619 16619 پلاستیک ها رزین های هوموپلیمر وکوپلیمر وینیل کلرید -آزمون دانه بندی با استفاده از دستگاه الک با جریان پر فشار هوا
16620 16620 پلاستیک ها تهیه خمیرهای pvc برای اهداف آزمون -روش مخلوط کن سیاره ای
16659-1 16659 پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (pp-md) -قسمت 1- ویژگیهای لوله ها، اتصالات و سامانه
16659-2 16659 پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (pp-md) -قسمت 2- راهنمای ارزیابی انطباق
16661-1 16661 پلاستیک ها-لاستیک-پراکنه های پلیمری و شیرابه لاستیک (طبیعی و مصنوعی)تعیین باقی مانده مونومرها وسایر ترکیب های آلی به وسیله کروماتوگرافی گازی با ستون مویینه -قسمت 1- روش تزریق مستقیم مایع
16661-2 16661 پلاستیک ها-لاستیک-پراکنه های پلیمری و شیرابه لاستیک (طبیعی و مصنوعی)تعیین باقی مانده مونومرها وسایر ترکیب های آلی به وسیله کروماتوگرافی گازی با ستون مویینه -قسمت 2- روش فضای فوقانی
16667 16667 پلاستیک ها-نماپوش پلی وینیل کلرید (PVC) سخت با لایه زیرین پلاستیک اسفنجی (نماپوش وینیلی لایه دار ) ویژگی ها
16687 16687 پاک سازی ظروف شیشه ای ، پلاستیکی و تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در آزمون های میکروبی -آیین کار
16756 16756 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلراید-تعیین اندازه ذرات به وسیله الک کردن مکانیکی
16757-2 16757 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی آکریلونیتریل -استایرن -اکریلات (ASA) آکریلونیتریل-(اتیلن-پروپیلن دی ان)استایرن (AEPDS) و آکریلونیتریل-(پلی اتیلن کلرینه شده ) استایرن (ACS) قسمت 2- آماده سازی نمونه های مورد آزمون و تعیین خواص
16857 16857 شیر آلات صنعتی-شیر آلات دیافراگمی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک
16858 16858 شیر آلات صنعتی-شیر آلات دیافراگمی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک
16859 16859 شیر آلات صنعتی-شیر آلات سوزنی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک
16860 16860 شیر آلات صنعتی-شیر آلات یک طرفه ساخته شده از مواد ترموپلاستیک
16873 16873 مخازن پلاستیکی گرمانرم ثابت برای نگهداری آب و مواد شیمیایی بر روی زمین -مخازن پلی اتیلن قالب گیری دمشی یا دورانی -الزامات و روشهای آزمون
16977-1 16977 پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه -طردی -قسمت 1- اصول کلی
16977-2 16977 پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه -طردی -قسمت 2- روش کالیبراسیون عمومی
16977-3 16977 پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه -طردی -قسمت 3- روش دما- پایین
16977-4 16677 پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه -طردی -قسمت 4- روش دما- بالا
16977-5 16977 پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه -طردی -قسمت 5- استفاده از روش آشکار سازی تفرق نور
17061 17061 پلاستیک های سلولی سخت -اندازه گیری خزش فشاری تحت شرایط دما و بار معین -روش آزمون
17105-1 17105 پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 1- سامانه شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها
17105-2 17105 پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 2- آماده سازی آزمونه و تعیین خواص
17138-1 17138 پلاستیک‌ها– تعیین گرانروی با استفاده از گرانروی‌سنج سقوط گوی-قسمت 1: روش لوله شیب‌دار
17140-2 17140 پلاستیک ها- لوله های گرمانرم-تعیین خواص کششی -قسمت دوم-لوله های پلی وینیل کلرید سخت (pvc-u)پلی وینیل کلرید کلردار شده (pvc-c) ,پلی وینیل کلرید با مقاومت ضربه ای بالا (pvc-hi)
17181 17181 پلاستیک­ ها- بر­چسب­ گذاری اقلام نهایی حاوی پلاستیک­ ها و پلیمر­ها به ­شکل پوشش­ ها یا افزودنی­ های همراه با کاغذ و دیگر زیر­آیند­های طراحی شده برای کمپوست­ سازی هوازی در تأسیسات شهری یا صنعتی
17182 17182 پلاستیک ها -ارزیابی قابلیت دفع در تصفیه خانه های فاضلاب -پذیرش نهایی و ویژگیها -روش آزمون
17184 17184 پسماندها- تعیین تجزیه هوازی و تجزیه ی بی هوازی زیستی مواد پلاستیکی ، تحت شرایط زیست راکتور تسریع کننده محل دفن زباله -روش آزمون
17206 17206 پلاستیک ها- تعیین ماده قابل استخراج توسط حلال های آلی (روشهای متداول)
17257 17257 پلاستیک ها-تعیین مشخصه های کششی مواد گرمانرم در حالت مذاب
17267-1 17267 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید-قسمت 1- شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها
17267-2 17267 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید-قسمت 2- آماده سازی نمونه های آزمون و تعیین خواص
17270 17270 لوله های پلاستیکی گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه (grp) -تعیین مقاومت به فشار داخلی چرخه ای
17271 17271 لاستیک طبیعی خام – تعیین شاخص بازداری پلاستیسیته (PRI)
17300 17300 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک -برزنت روکش شده با پلی وینیل کلراید (pvc) ویژگیها
17303 17303 پلاستیک ها-لوله های گرمانرم برای انتقال سیالات تحت فشار -ابعاد جفت کردن تبدیل های فلنج و فلنج های پشت باز
17304 17304 پلاستیک ها-لوله هاواتصالات پلي اتیلن(PE )تعیین استحکام کششي و حالت نقیصه ي آزمونه ها از يک اتصال جوشي لب به لب
17305 17305 پلاستیک ها-آزمون پوستگی برای مجموعه لوله و اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن (PE) با اندازه اسمی بیشتر یا معادل با 90MM
17356 17356 لاستیک – تعیین محتوای منیزیم شیرابه لاستیک طبیعی مزرعه به وسیله تیتراسیون–  روش آزمون
17357 17357 پلاستیک ها-مواد گرمانرم برای اتصالات -پلی فنیلن سولفون (ppsu) الزامات و روش آزمون
17358 17358 لاستیک ها-شیلنگ های لاستیکی و مجموعه های شیلنگ برای انتقال آمونیاک -ویژگی ها
17364 17364 لاستیک ولکانیده -اندازه گیری سرعت رشد ترک خستگی
17368 17368 چسب های ساختاری -راهنمای آماده سازی سطح فلزات و پلاستیک ها قبل از اتصال به چسب
17386-1 17386 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -بتن رزین پلی استر (PRC)-قسمت 1- لوله ها و اتصالات با محل های اتصال انعطاف پذیر
17386-2 17386 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -بتن رزین پلی استر (PRC)-قسمت 2- آدم روها و اتاقک های بازدید
17403 17403 روغن های نفتی -مورد مصرف در آمیزه کاری لاستیکی-طبقه بندی
17404 17404 موم های نفتی -مورد مصرف در آمیزه کاری لاستیکی-طبقه بندی
17408 17408 پراکنش کربن بلک (دوده ) در لاستیک -روش آزمون
17411 17411 پلاستیک ها-اصولی برای شناسائی پیر سازی نوری پلیمر به وسیله طیف سنجی FTIR و ماورا ء بنفش -مرئی
17412 17412 پلاستیک ها- تعیین باقیمانده منومر استایرن در پلی استایرن و پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه به روش کروماتوگرافی گازی
17413 17413 پلاستیک­ ها– روش­ هایی برای قراردادن در معرض محیط دریایی
17414 17414 پلاستیک های تقویت شده با الیاف کربن -تعیین خواص فشردگی بعد از ضربه در سطح معینی از انرژی ضربه
17416-3 17416 لاستیک-اجزا سازنده آمیزه -سیلیکا ، رسوبی ، آب دار -قسمت 3- روشهای ارزیابی در مخلوطی از لاستیک استایرن -بوتادین محلولی (S-SBR) و لاستیک بوتادین (BR)
17435 17435 پلاستیک ها-رزین های مایع -تعیین چگالی به وسیله پیکنومتر-روش آزمون
17455 17455 نمد از رشته های بریده شده الیاف شیشه برای تقویت پلاستیک ها -تعیین زمان انحلال پیونده در استیرن
17485 17485 پارچه ­های روکش­ شده با لاستیک یا پلاستیک­– آزمون­های فیزیکی و مکانیکی- تعیین مقاومت خمشی با روش فلکسومتری (خمش­ سنجی)- روش آزمون
17499 17499 لاستیک- طبیعی خام- تعیین مقدار ژل لاستیک با ویژگی های فنی (tsr) -روش آزمون
17538 17538 بتن -تعیین رطوبت بتن توسط روش صفحه پلاستیکی -روش آزمون
17611-1 17611 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم -تعیین خواص دینامیکی -قسمت 1- راهنمای کلی
17612 17612 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم -اندازه گیری مقاومت ویژه حجمی و یا سطحی -روش آزمون
17613 17613 لاستیک ها-تجزیه شیمیایی مواد استخراج شدنی -روش آزمون
17614 17614 پلاستیک ها- لوله های گرمانرم -برگشت طولی -روش و پارامترهای آزمون
17615 17615 پلاستیک ها-مواد پلاستیکی گرمانرم برای لوله ها و اتصالات تحت فشار -رده بندی -نام گذاری و ضریب طراحی
17616 17616 لاستیک-ارزیابی SBR(لاستیک استیرن -بوتادی ان) شامل مخلوط های حاوی روغن- روش های آزمون
17626 17626 شیرابه لاستیک-اندازه گیری گرانروی ظاهری با استفاده از روش آزمون بروکفیلد
17647 17647 پلاستیکها- فیلم و ورق-اندازه گیری ضرایب اصطکاک
17648-1 17648 پلاستیک ها-فیلم و ورق-اندازه گیری مقاومت در برابر پارگی -قسمت1-روش پارگی شلواری
17648-2 17648 پلاستیکها- فیلم و ورق-اندازه گیری مقاومت در برابر پارگی-قسمت 2- روش المندورف
17649 17649 پلاستیکها- فیلم و ورق-اندازه گیری دمای ترک سرد
17650 17650 پلاستیکها- فیلم و ورق-اندازه گیری تغییر ابعادی در اثر گرمایش
17652 17652 پلاستیک ها-گرمانرم های پلی پروپیلن و کوپلیمر پروپیلن -اندازه گیری شاخص ایزو تاکتیک
17679-1 17679 کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -اعلام ویژگی های ماده خام-قسمت 1- الزامات کلی
17679-2 17679 کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -اعلام ویژگی های ماده خام -قسمت 2-الزامات خاص برای رزین ها ، سیستم های پخت ، مواد افزودنی و اصلاح کننده ها
17679-3 17679 کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -اعلام ویژگی های ماده خام-قسمت 3- الزامات خاص برای الیاف
17679-4 17679 کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -اعلام ویژگی های ماده خام-قسمت 4- الزامات خاص برای منسوجات
17679-5 17679 کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -اعلام ویژگی های ماده خام -قسمت 5-الزامات خاص برای مواد مغزه
17681 17681 تعیین مقدار شتاب دهنده های شیمیایی قابل استخراج شامل دی آلکیل دی تیوکربامات ، مرکاپتوبنزوتیازول و تیورام در لاتکس لاستیک طبیعی و دستکش های نیتریل به روش رنگ سنجی -اسپکتروفوتومتری -روش آزمون
17683 17683 لاستیک -تعیین میزان دوده درمستربج ها -روش های آزمون
17684-1 17684 پلاستیک¬ها –  مواد پلی(وینیل الکل) (PVAL) –  قسمت 1: سامانه شناسه¬گذاری و  مبنایی برای ویژگی¬ها
17684-2 17684 پلاستیک ها-مواد پلی (وینیل الکل)(pval) قسمت 2- تعیین خواص
17783 17783 آسترهای لاستیکی به منظور استفاده در آسیاب های گلوله ای و میله ای -ویژگی ها و روش آزمون
17825 17825 پلاستیک­ ها-جداسازی و شست­وشوی پلاستیک­ های بازیافتی پیش از انجام آزمون-آیین­ کار
17827 17827 پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی-پلی استایرن-ویژگیها
17829 17829 پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -مشخصات پسماندهای پلاستیکی
17830 17830 پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -قابلیت ردیابی و ارزیابی انطباق و درصد مواد بازیافتی در محصول
17867-1 17867 پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید به رها سازی هیدروژن کلرید و سایر محصولات اسیدی در دماهای بالا-قسمت 1- روش قرمز کنگو
17867-2 17867 پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید به رها سازی هیدروژن کلرید و سایر محصولات اسیدی در دماهای بالا-قسمت 2- روش ph
17867-3 17867 پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید به رها سازی هیدروژن کلرید و سایر محصولات اسیدی در دماهای بالا-قسمت 3- روش هدایت سنجی
17867-4 17867 پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید به رها سازی هیدروژن کلرید و سایر محصولات اسیدی در دماهای بالا-قسمت 4- روش پتانسیومتری
17869 17869 خودروهای جاده ای -مواد شفاف پلاستیکی انعطاف پذیر خودروها
17870 17870 خودروهای جاده ای -آبکاری قطعات پلاستیکی خودروها
17871 17871 خودروهای جاده ای -حک مشخصات به روش گرم در قطعات پلاستیکی خودروها
17872 17872 خودروهای جاده ای -روکش دهی فلزی قطعات تزئینی پلاستیک به روش خلا
17875 17875 خودروهای جاده ای -مجموعه مخزن پلاستیکی سیلندر اصلی ترمز
17890 17890 لاستیک استیرن-بوتادی ان خام پلیمریزه شده امولسیونی -اندازه گیری مقدار استیرن پیوندی -روش ضریب شکست
17895 17895 اندازه گیری سیلان های استفاده شده در فرمولاسیون لاستیک (بیس-(تری اتوکسی سیلیل پروپیل)سولفان ها)شناسایی به روش کروماتوگرافی گازی
17955 17955 لاستیک-سازگاری بین سیال های هیدرولیک و مواد الاستومری استاندارد
17956 17956 لاستیک ، ولکانیده یا گرمانرم -اندازه گیری خواص دینامیکی -قسمت دوم -روش های آونگ پیچشی در فرکانس های پایین
17957 17957 لاستیک ، ولکانیده اندازه گیری تنش در کشش در اثر گرما
17958 17958 کنسانتره لاتکس لاستیک طبیعی-اندازه گیری مقدار اسید بوریک
17962 17962 لاستیک خام -اندازه گیری مقدار آب به روش کارل فیشر -روش آزمون
180 180 پلاستیک (تعیین درصد مواد تفکیک شده از پلاستیک توسط استون)
18010-1 18010 پلاستیک ها -مواد قالب گیری واکستروژن پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u) قسمت 1- سیستم نشان گذاری و اساس ویژگی ها
18010-2 18010 پلاستیک ها -مواد قالب گیری واکستروژن پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u) قسمت 2- آماده سازی آزمونه ها و تعیین خواص
18011 18011 مواد شیمیایی لاستیک -اندازه گیری مقدار روغن در گوگرد عمل آوری شده با روغن
18012 18012 لاستیک اکریلونیتریل -بوتادین (NBR)-روش ارزیابی
18013 18013 لاستیک کلروپرن (CR) انواع مصارف عمومی -روش ارزیابی
18014-1 18014 پلاستیک ها -رزین های پلی استر غیر اشباع (UP-R)-قسمت 1- سامانه کد گذاری
18014-2 18014 پلاستیک ها-رزین های پلی استر اشباع نشده (UP-R)-قسمت 2- تهیه آزمونه ها و اندازه گیری خواص
18036-1 18036 غلتک‌های با روکش لاستیکی یا پلاستیکی- ویژگی‌ها-قسمت 1: الزامات سختی
18036-2 18036 غلتک‌های با روکش لاستیکی یا پلاستیکی- ویژگی‌ها-قسمت 2: خصوصیات سطح
18036-3 18036 غلتک های با روکش لاستیکی یا پلاستیکی -ویژگی ها-قسمت 3-رواداری های ابعادی
18042 18042 لاستیک -تعیین اثرات تبلور با اندازه گیری های سختی
18059 18059 پلاستیکها-پلاستیک های بازیافت شده-ویژگی پلی پروپیلن بازیافتی
18060 18060 پلاستیکها-پلاستیک های بازیافت شده-ویژگی پلی اتیلن بازیافتی
18061 18061 آنالیز شیمیایی محصولات لاستیکی -روش های آزمون
18097 18097 لاستیک -اندازه گیری مقدار گوگرد آزاد -روش آزمون
18097-A1 18097 لاستیک-اندازه ­گیری مقدار گوگرد آزاد-روش آزمون-اصلاحیه شمارۀ 1
18098-1 18098 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی فاضلاب و زهکشی بدون فشار- قسمت 1: کلیات
18098-2 18098 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی فاضلاب و زهکشی بدون فشار- قسمت 2: پوشش‌دهی داخلی با لوله‌های پیوسته
18098-3 18098 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی فاضلاب و زهکشی بدون فشار-قسمت 3: پوشش‌دهی داخلی با لوله‌های جفت‌شونده
18098-4 18098 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی فاضلاب و زهکشی بدون فشار-قسمت 4: پوشش‌دهی داخلی با لوله‌های پخت‌شونده در محل
18098-7 18098 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی فاضلاب و زهکشی بدون فشار-قسمت 7: پوشش‌دهی داخلی با لوله‌های پیچیده‌شونده به‌صورت مارپیچی
18104 18104 ورق های لاستیکی ولکانیده مورد مصرف در سامانه های ضد آب -ویژگیها
18105 18105 شیلنگ ها و تیوب های لاستیکی و پلاستیکی -انواع تقویت شده با منسوج -آزمون له شدگی زیر دمای محیط
18106 18106 شیلنگ ها ی لاستیکی و پلاستیکی همراه با ملحقات -آزمون انعطاف پذیری به روش ضربان تناوبی هیدرولیکی (آزمون نیمه امگا)
18119-1 18119 پلاستیک ها- مواد قالب گیری و اکستروژن پلی فنیلن اتر (ppe) قسمت 1- سیستم طراحی و اساس ویژگیها
18125 18125 پلاستیک ها-لوله ها و اتصالات گرمانرم سفتی حلقه ای اسمی
18126 18126 لاستیک-ولکانیده یا گرمانرم-اندازه گیری سفت شدن در دمای پایین (آزمون ژهمان)-روش آزمون
18128 18128 پلاستیک ها-شیرهای پلاستیکی گرمانرم-استحکام خستگی -روش آزمون
18129 18129 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای آب سرد و گرم -لوله های پلی بوتن (PB-1)1 -تاثیرزمان و دما بر استحکام مورد انتظار
1814 1814 لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم- اندازه‌گیری چگالی
18156 18156 تسمه نقاله ها-ویژگی هایی برای تسمه نقاله های لاستیکی یا با پوشش پلاستیک با ساختار بافته شده برای استفاده کلی
18161 18161 پلاستیک ها-ترکیبات هموپلیمر و کوپلیمر پلی وینیل کلرید(PVC) و ترکیبات کلردار شده پلی وینیل کلرید(CPVC) -طبقه بندی برای مقاومت شیمیایی
18239-1 18239 ماشین آلات پلاستیک ها و لاستیک ها-خطوط اکسترودر و اکستروژن-قسمت1-الزامات ایمنی اکسترودرها
18257 18257 لاستیک -راهنمای کالیبراسیون تجهیزات آزمون
18262 18262 پلاستیک ها-کامپوزیت های پلاستیک تقویت شده با الیاف -تعیین استحکام فشاری حفره باز-روش آزمون
18263 18263 لاستیک -لاتکس پلی کلروپرن-تعیین میزان قلیائیت
18269 18269 بسته بندی -بسته بندی برای حمل و نقل محموله های خطرناک -آزمون سازگاری پلاستیک ها برای بسته بندی و کانتینرهای با حجم متوسط
18269-A1 18269 بسته­ بندی- بسته ­بندی برای حمل و نقل محموله ­های خطرناک- آزمون سازگاری پلاستیک­ها برای بسته­ بندی و کانتینرهای با حجم متوسط- اصلاحیه شمارۀ 1
18271-2 18271 شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی ، غیرتاشو ، برای خدمات آتش نشانی -قسمت 2- شیلنگ های نیمه صلب و (ملحقات آن) برای پمپ ها و وسایل نقلیه
18275 18275 کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -اندازه گیری خواص فشاری در جهت دورن صفحه ای
18276 18276 پلاستیک های سلولی سخت-اندازه گیری شکنندگی
18277 18277 پلاستیک ها -واکنش در برابر آتش-روش آزمون برای گسترش شعله و انتشار محصول احتراق از آزمونه های عمودی
18278 18278 پلاستیک ها- تعیین حجم ويژه به عنوان تابعی از دما و فشار (نمودارpvT – ) روش دستگاه پیستون
18279 18279 پلاستیک ها -تقویت شده با شیشه -منسوج-پیش آغشته ها، آمیزه های قالب گیری و لایه ها -اندازه گیری مقدار شیشه -منسوج و مواد پر کننده معدنی – به روش تکلیس
18280 18280 پلاستیک­ ها – پلی­ آمیدها –  اندازه ­گیری عدد گرانروی
18281 18281 لاستیک ها و پلاستیک های سلولی -اندازه گیری عملکرد جذب و دفع دینامیکی
18284 18284 لاستیک-شناسایی شتاب دهنده ها در آمیزه های پخت شده و پخت نشده
18285 18285 مواد تشکیل دهنده آمیزه کاری لاستیکی -عوامل ولکانس آلی -اندازه گیری مقدار پراکسید آلی
18286 18286 پلاستیک-لاستیک -پراکنش های پلیمری و لاتکس های لاستیکی (طبیعی و مصنوعی)-اندازه گیری کشش سطح با روش حلقه
18287 18287 لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم –مقاومت به هوازدگی
18288 18288 لاستیک -شیلنگ لاستیکی و مجموعه شیلنگ ها ، تقویت شده با سیم یا منسوج برای کاربردهای لایروبی -ویژگیها
18289 18289 لاستیک و افزودنی های لاستیک -اندازه گیری مقدار کل گوگرد با استفاده از آنالایزر خودکار
1829 1829 نساجی – شورت پلاستیکی کودکان یک لا و چند لا- ویژگی ها و روش های آزمون
18290 18290 لاستیک -اندازه گیری مشخصه های ولکانش با پخت سنج دیسک نوسانی
18308-1 18308 لاستیک ولکانیده – اندازه گیری افزایش دما و مقاومت در برابر خستگی در آزمون خمش سنجی-قسمت 1- اصول پایه
18308-3 18308 لاستیک ولکانیده- تعیین افزایش دما و مقاومت در برابر خستگی در آزمون خمش­ سنجی- قسمت 3: خمش­ سنج فشاری (نوع کرنش ثابت)
18308-4 18308 لاستیک ولکانیده- تعيين افزایش دما و مقاومت در برابر خستگی در آزمون خمش سنجی قسمت 4: خمش سنج تنش- ثابت
18342 18342 پلاستیک ها-لوله گذاری -سامانه های تحت فشار برای آب گرم وسرد -روش آزمون نشت تحت خلاء
18343 18343 رده‌بندی و اطلاعات مربوط به طراحی و کاربردهای سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مورد استفاده در نوسازی و جایگزینی
18344 18344 پلاستیک ها-سامانه های لوله کشی -لوله ها و اتصالات گرما نرم برای آب داغ و سرد اندازه گیری مقاومت محل های اتصال در برابر چرخه فشاری
18391 18391 پایش میکروبیولوژی آب مورد استفاده در فرایند دستگاههای الکترونی و میکروالکترونیکی با روش فشار مستقیم دریچه شیر نمونه برداری و روش کیسه پلاستیکی سترون شده -روش های آزمون
18399 18399 پلاستیک ها -پراکنش های پلیمری -اندازه گیری باقیمانده روی الک (ذرات درشت و لخته )
18400-1 18400 پلیمر های سلولی انعطاف پذیر- محصولات لاستیکی سلولی اسفنجی و انبساطی-ویژگیهاقسمت 1-ورق
18400-2 18400 پلیمرهای سلولی انعطاف ­پذیر- محصولات لاستیکی سلولی اسفنجی و انبساطی- ویژگی­ها- قسمت 2: قالب­ گیری و رانش   ­گری
18401 18401 لاستیک طبیعی-لاتکس تغلیظ شده-تبخیر شده و نگهداری شده -ویژگیها
18403 18403 شلنگ های لاستیکی و پلاستیکی-تعیین سایش آستر
18404 18404 پلاستیک های سلولی -اندازه گیری ویژگی های سوختن افقی آزمونه های کوچک در معرض شعله کوچک
18405-1 18405 پلاستیک ­ها — آکریلونیتریل- بوتادی­ان-استایرن (ABS) — مواد قالب­گیری و روزن­رانی —  قسمت 1: ­سامانه شناسه­ گذاری و مبنای ویژگی­ ها
18405-2 18405 پلاستیک­ ها – مواد قالب­ گیری و روزن­رانی آکریلونیتریل- بوتادی­ان- استایرن-قسمت 2: آماده­ سازی نمونه­ های مورد آزمون و تعیین خواص
18454 1854 دستکش های پزشکی ساخته شده از لاتکس لاستیک طبیعی-اندازه گیری پروتئین قابل استخراج در آب با استفاده از روش لوری اصلاح شده
18464 18464 پلاستیکها-فیلم و ورق -تعیین کشش ترشدگی
18474 18474 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری و کانال گذاری -لوله ها و اتصالات پلاستیکی -روشی برای قرار گرفتن در معرض هوازدگی مستقیم (طبیعی)
18479 18479 پلاستیک ها-رزین های پلی استر اشباع نشده -اندازه گیری زمان ژل شدن در دمای محیط
18484 18484 پلاستیک ها-پلی ال های مورد مصرف در تولید پلی اورتان -تعیین درجه اشباع نشدگی بوسیله میکروتیتراسیون -روش آزمون
18485 18485 پلاستیک ها-ایزوسیانات های آروماتیک مورد مصرف در تولید پلی اورتان -تعیین اسیدیته -روش آزمون
18486 18486 پلاستیک ها-رزین های پلی استر غیر اشباع -تعیین واکنش پذیری در دمای 130درجه سانتی گراد-روش آزمون
18501 18501 شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن -تعیین نفوذ پذیری گاز-روش آزمون
18502 18502 شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آن برای بخار -روش آزمون
18505 18505 شیر آلات صنعتی -شیرآلات کشویی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک
18532 18532  سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای کاربرد فاضلاب، زهکشی و آب‌رسانی تحت فشار و بدون فشار- پلاستیک‌های ترموست تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP) برپایه رزین پلی‌استر غیر اشباع (UP)-راهنمای ارزیابی انطباق
18600 18600 تجهیزات آزمون لاستیک و پلاستیک ها-انواع کشش، خمش و متراکم سازی (سرعت رفت و برگشت ثابت )-ویژگیها
18609 18609 پلاستیکها- ترکیبات گرما سخت قالب گیری شده -اندازه گیری درجه تر شدگی الیاف در smc
18646-1 18646 پلاستیک‌ها —  ورق‌‌های پلی (وینیل‌کلراید) سخت — قسمت 1: انواع، ابعاد و مشخصه‌‌ها برای ورق‌های با ضخامت حداقل 1mm
18646-2 18646 پلاستیک ها-ورق های پلی وینیل کلراید سخت -انواع ،ابعاد و مشخصه ها-قسمت 2- ورق هایی با ضخامت کمتر از 1mm
18647-1 18647 پلاستیک ها-پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد -قالب گیری وروزن رانی (اکستروژن)-قسمت1-شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها
18647-2 18647 پلاستیک ها-پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد-مواد قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن)-قسمت 2-تهیه آزمونه ها و تعیین خواص
18648 18648 پلاستیک ها-روش های اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب برای لوله هاو اتصالات پلی اتیلن (pe)مورد استفاده در ساخت سامانه های آب رسانی و گاز رسانی
18757 18757 لاستیک -ولکانیده و گرمانرم -درزگیرهای مورد مصرف در ساختمان -طبقه بندی ، ویژگیها وروشهای آزمون
18781 18781 پلاستیک ها-لوله های پلی اتیلن (pe)کروگیت تقویت شده با فولاد-ویژگی ها
18891 18891 تسمه نقاله ها با لایه های پوششی لاستیکی مقاوم در برابر گرما-مقاوم گرمایی لایه های پوششی-ویژگی ها و روشهای آزمون
18931 18931 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک -پارچه های روکش شده مورد مصرف در البسه مقاوم در برابر آب -ویژگی ها
190 190 پلاستیک ها-تعیین چگالی ظاهری مواد عبور داده شده از قیف مخصوص
19020-2 19020 دریا-کشتی ها وفناوری دریایی-ضربه گیرهای لاستیکی بادی شناور-قسمت2-کم فشار
19025 19025 پلاستیک ها-قالب گیری فشاری آزمونه های مواد گرما سخت
19026 19026 پلاستیکها- تعیین مقاومت سایشی به وسیله چرخ های ساینده
19065-1 19065 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی فاضلاب و زهکشی تحت فشار- قسمت 1: کلیات
19065-2 19065 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی فاضلاب و زهکشی تحت فشار- قسمت 2: پوشش‌دهی داخلی با لوله‌های پیوسته
19065-3 19065 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی فاضلاب و زهکشی تحت فشار- قسمت 3: پوشش‌دهی داخلی با لوله‌های جفت‌شونده
19065-4 19065 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی فاضلاب و زهکشی تحت فشار- قسمت 4: پوشش‌دهی داخلی با لوله‌های پخت‌شونده در محل
19066-1 19066 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی آب‌رسانی- قسمت 1: کلیات
19066-2 19066 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی آب‌رسانی- قسمت 2: پوشش‌دهی داخلی با لوله‌های پیوسته
19066-3 19066 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه‌های زیرزمینی آب‌رسانی- قسمت 3: پوشش‌دهی داخلی با لوله‌های جفت‌شونده
19077-1 19077 ماشینهای کشاورزی -تجهیزات آّبیاری-قطعات ایمنی برای تزریق مواد شیمیایی به آب قسمت 1-سوپاپ های پلاستیکی کوچک برای تزریق مواد شیمیایی به آب
19086 19086 پلاستیک ها-دیوارپوش های دو جداره پلی (وینیل کلرید)PVC صلب-ویژگی ها و روشهای آزمون
19103-1 19103 لاستیک ،ولکانیده یا گرمانرم -مقاومت به ترک زایی ازونی -قسمت 1-کرنش استاتیکی و دینامیکی -روش آزمون
19103-3 19103 لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم– مقاومت به ترک­زایی ازنی- قسمت 3: روش­های مرجع و جایگزین برای اندازه­ گیری غلظت ازن در محفظه­ های آزمون آزمایشگاهی
19104 19104 لاستیک و فراورده های لاستیکی -اندازه گیری مقدار برم و کلر-روش احتراق بالن اکسیژن
19105 19105 پلاستیک ها-اندازه گیری انتشار ترک خستگی کشش -کشش -رویکرد مکانیک شکست الاستیک خطی
19127-1 19127 پلاستیک ها-پلی یورتان های گرمانرم برای قالب گیری و روزن رانی -قسمت 1-شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها
19127-2 19127 پلاستیک ها-پلی یورتان های گرمانرم برای قالب گیری و روزن رانی -قسمت 2-آماده سازی آزمونه و تعیین خواص
19127-3 19127 پلاستیک ها-پلی یورتان های گرمانرم برای قالب گیری و روزن رانی -قسمت 3- تمایز بین پلی یورتان های استری واتری با تعیین میزان گروه استری
19128 19128 پلاستیک ها-تعیین شاخص زردی و تغییر در شاخص زردی
19192 19192 شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آن برای آسفالت و قیر -ویژگیها
19199 19199 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله ها و اتصالات پلاستیکی گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)-تعیین مقاومت در برابر مواد شیمیایی داخل یک مقطع در شرایط تغییر شکل -روش آزمون
19201 19201 لاستیک -تعیین ویسکوزیته و تنش رهایی با استفاده از رئومتر برشی درزبندی شده بی چرخانه
19209 19209 مواد و اقلام در تماس با مواد غذایی -پلاستیک ها-تعیین تماس چرب -روش آزمون
1926-1 1926 کابل های با عایق لاستیکی با ولتاژهای اسمی تا وخود 450/750 ولت -قسمت 1-الزامات کلی
1926-2 1926 کابل های با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا وخود 750/450 ولت -قسمت دوم-روش های آزمون
1926-3 1926 کابل های با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا وخود 450/750v -قسمت 3- کابل های مقاوم در برابر حرارت با عایق سیلیکون
1926-4 1926 کابل های با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا وخود 450/750v -قسمت 4-بندها و کابل های قابل انعطاف
1926-5 1926 کابل های با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا وخود750/450 ولت -قسمت پنجم- کابل بالابرها
1926-6 1926 کابل های با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا وخود750/450 ولت -قسمت ششم- کابل های جوش کاری با قوس الکتریکی
1926-7 1926 کابل های با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا وخود750/450 ولت -قسمت هفتم- کابل های با عایق لاستیک اتیلن وینیل  استات مقاوم در برابر حرارت
1926-8 1926 کابل های با عایق لاستیکی با ولتاژ اسمی تا وخود 450/750v -قسمت 8-بندها برای کاربرد با انعطاف پذیری بالا
19272 19272 پلاستیک ها-ظروف پلی پروپیلنی قالب گیری شده به روش دمشی برای بسته بندی مواد غذایی مایع-ویژگیها و روش های آزمون
19273 19273 پلاستیک ها-ورق های اکسترود شده پلی وینیلیدین فلوراید (pvdf) الزامات و روشهای آزمون
19279 19279 دودکش -سامانه دودکش با معبر پلاستیکی دود-الزامات و روش های آزمون
19282 19282 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله و اتصالات گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) -تعیین معیار طراحی بر پایه هیدروستاتیک یا فشار
19283 19283 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله های پلاستیکی گرماسخت تقویت شده -روش آزمون استحکام فشاری چرخه ای
19285 19285 لوله های پلاستیکی ترموست تقویت ­شده با الیاف شیشه (GRP)- تعیین خواص خزش حلقه ­ای در شرایط مرطوب یا خشک- روش آزمون
19286 19286 پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری -لوله های پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) -تعیین سفتی حلقوی ویژه اولیه
19291 19291 ظروف آزمایشگاهی پلاستیکی -بشرها
19309 19309 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم -لکه گذاری در تماس با مواد آلی -روش های آزمون
19319 19319 پلاستیک­ ها – رزین­ های اپوکسی – تعیین درجه شبکه­ ای شدن رزین­ های اپوکسی شبکه­ ای شده به وسیله گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC)
19333 19333 لاستیک، لاستیک ولکانیده – تعیین مقاومت عایقی
19346 19346 مواد و اقلام در تماس با مواد غذایی -تعیین مقاومت ظروف آشپزخانه سرامیکی،شیشهای ،سرامیکی-شیشه ای یا پلاستیکی به گرمایش با اجاق مایکروویو-روش آزمون
19441 19441 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری-مواد و اجزاء سامانه لوله گذاری از جنس پلی اتیلن -تعیین میزان مواد فرار
19442 19442 لاستیک و فراورده های لاستیک-روشهای شناسایی عوامل ضد تخریب -روش های کروماتوگرافی لایه نازک
19444 19444 شیلنگ هاو ملحقات لاستیکی برای معدن کاری زیرزمینی -انواع شیلنگ هیدرولیکی تقویت شده سیمی برای معدن کاری زغال سنگ -ویژگی
19450 19450 اندازه گیری شاخص خورندگی پلاستیک ها و پر کننده ها
19469 19469 پلاستیک ها-سلولز استات -اندازه گیری ذرات نامحلول -روش آزمون
19471 19471 پلاستیک های سلولی سخت -اندازه گیری خزش فشاری -روش آزمون
19482 19482 اجزای آمیزه سازی لاستیک -نمادها و علائم اختصاری
19485 19485 پلاستیک ها-جداسازی و شناسایی آلودگی پلی (وینیل کلرید )(PVC) موجود در پرک های پلی (اتیلن ترفتالات) (PET) -روش آزمون
19502 19502 مواد آمیزه سازی لاستیک -روغن های فرآیند -تعیین دمای انتقال شیشه ای با روش گرماسنجی روبشی تفاضلی -روش آزمون
19503 19503 دستکش های لاستیکی و پلاستیکی برای کاربری در تماس با غذا -حدود مواد قابل استخراج
19520 19520 پلاستیک ها -میله ها ،لوله ها و سایر فراورده های ریخته گری پلی (متیل متاکریلات ) ویژگیها
19521 19521 پلاستیک ها-کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -تعیین استحکام لهیدگی با پین ساده -روش آزمون
19522 19522 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -مجموعه های لوله های پلی اولفینی و اتصالات مکانیکی -روش آزمون مقاومت به بار انتهایی (آزمون آرل)
19527 19527 خودروهای جاده ای -شیلنگ لاستیکی برای هوا و سیستم ترمز خلاء یی خودرو-روش های آزمون
19538 19538 اندازه گیری برگشت پذیری الاستیک مواد قیری با کشش سنج
19547-1 19547 لاستیک ولکانیزه یا گرمانرم -اندازه گیری رهایی از تنش حاصل از فشار -قسمت1- آزمون در دمای ثابت
19547-2 19547 لاستیک ولکانیزه یا گرمانرم -اندازه گیری رهایی از تنش حاصل از فشار -قسمت 2- آزمون با چرخه حرارتی
1955 1955 ظروف شیشه ای و پلاستیکی آزمایشگاهی -اصول طراحی و ساخت دستگاههای حجم سنجی
19558 19558 لاستیک-ارزیابی اثر محلول های آبی حاوی کلر و کلر آمین روی خصوصیات لاستیک -روش آزمون
19560 19560 کف پوش های انعطاف پذیر -کف پوش های ورقه ای لاستیکی با لایه زیرین -ویژگیها
19561 19561 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -آمیزه های قالب گیری گرماسخت وپیش آغشته ها-تعیین ویژگی های پخت
19564 19564 کف پوش های انعطاف پذیر -کف پوشهای ورقه ای لاستیکی بدون لایه زیرین -ویژگیها
19565 19565 پلاستیک ­ها – رزین ­های پلی­وینیل­ کلرید (PVC) برای مصارف عمومی –            اندازه­ گیری جذب نرم­ کننده­ های داغ
19571 19571 کامپوزیت های چوب پلاستیک -راهنما  برای ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی
19594-1 19594 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -اتصالات برای لوله های پساب خانگی و صنعتی – ابعاد پایه -واحد متریک -قسمت 1- پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u)
19605 19605 پلاستیکها-تعیین خواص فشاری
19611 19611 تجهیزات جوشکاری گاز-شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن برای استفاده با گازهای صنعتی تا فشار 450bar (45MPa)
19655 19655 پلاستیک ها-روش های تهیه نمونه برای آزمون تجزیه پذیری زیستی مواد پلاستیکی
19734 19734 پلاستیک ها-مواد قالب گیری گرماسخت -اندازه گیری جریان انتقال
19740-1 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر پلاستیک ها قسمت 1- مهاجرت ویژه مواد از پلاستیک به مواد غذایی و مشابه های غذا و اندازه گیری این ترکیبات در پلاستیک ها و انتخاب شرایط مواجهه با مشابه های غذا -راهنمای روش های آزمون
19740-10 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 10-تعیین آکریل آمید در مشابه های غذایی
19740-11 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 11-تعیین11-آمینو آن دکانوئیک اسید در مشابه های غذایی
19740-12 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 12-اندازه گیری 1و3 -بنزن دی متان آمین در مشابه های غذایی
19740-14 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 14- تعیین 3و3 بیس (3 متیل 4- هیدروکسی فنیل ) -2-ایندولینون در مشابه های غذایی -روش آزمون
19740-15 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 15- تعیین 1و3 – بوتادین در مشابه های غذایی -روش آزمون
19740-16 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 16-تعیین کاپرولاکتام و نمک کاپرولاکتام در مشابه های غذایی
19740-19 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 19-تعیین دی متیل آمینو آمینو اتانول در مشابه های غذایی
19740-2 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر پلاستیک ها قسمت 2-تعیین ترفتالیک اسید در مشابه های غذا
19740-20 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 20- تعیین اپی کلروهیدرین در پلاستیک -روش آزمون
19740-22 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 22- تعیین اتیلن اکسید و پروپیلن اکسید در پلاستیک ها -روش آزمون
19740-23 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 23-تعیین فرمالدئید و هگزامتیلن تترا آمین در مشابه های غذایی
19740-3 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد  پلاستیکی قسمت 3-اندازه گیری آکریلونیتریل در غذا و مشابه های غذایی -روش آزمون
19740-4 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی قسمت 4-اندازه گیری 1و3-بوتادی ان در پلاستیک ها -روش آزمون
19740-5 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی قسمت 5-اندازه گیری وینیلیدین کلراید در مشابه های غذایی -روش آزمون
19740-6 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی قسمت6-اندازه گیری وینیلیدین کلراید در پلاستیک ها -روش آزمون
19740-7 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر پلاستیک ها -قسمت 7- اندازه گیری مونو اتیلن گلیکول و دی اتیلن گلیکول در مشابه های غذایی
19740-8 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر پلاستیک ها -قسمت 8-اندازه گیری ایزوسیانات ها در پلاستیک ها
19740-9 19740 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 9- تعیین استیک اسید ،وینیل استر در مشابه های غذایی -روش آزمون
19765 19765 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -اجزای پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین مقدار اجزا با روش وزن سنجی
19820 19820 لوله خرطومی جاروبرقی-دوام و قابلیت اطمینان (پلاستیک )-روش آزمون
19826 19826 کارکنان جوشکاری پلاستیک ها-آزمون تائید صلاحیت جوشکاران -مجموعه های جوش داده شده گرمانرم
19905-1 19905 کامپوزیت های چوب پلاستیک (WPC) -روش های آزمون
19905-2 19905 کامپوزیت های چوب پلاستیک  (WPC) -مواد چوب پلاستیک -ویژگیها
19905-4 19905 کامپوزیت های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک های گرمانرم (کامپوزیت های چوب پلاستیک یا کامپوزیت های الیاف طبیعی)-قسمت 4- پروفیل ها و صفحه های کف پوش -ویژگی ها
19905-5 19905 کامپوزیت های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک های گرمانرم (کامپوزیت های چوب پلاستیک یا کامپوزیت های الیاف طبیعی)-قسمت 5- پروفیل ها و صفحه های دیوار پوش -ویژگی ها
19905-6 19905 کامپوزیت های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک های گرمانرم (کامپوزیت های چوب پلاستیک یا کامپوزیت های الیاف طبیعی)-قسمت 6- پروفیل ها و قطعات نرده -ویژگی ها
19908 19908 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی -پلی آمیدهای تقویت شده با الیاف شیشه -ویژگی ها و روشهای آزمون
1991 1991  واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های (سیمان – آسبست) ویژگی ها و روش های آزمون
1993 1993 پلاستیک ها و ابونیت -تعیین سختی فرورفتگی با سختی سنج (سختی شور)-روش آزمون
20058 20058 پلاستیک ها-آزمونه های چند منظوره
20059 20059 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -روش ارزیابی درجه پراکنش رنگدانه یا دوده در لوله ها،اتصالات و آمیزه های پلی الفینی
20060 20060 پلاستیک ها-سامانه های لوله و کانال گذاری -تعیین استحکام هیدروستاتیک بلند مدت مواد پلاستیکی گرمانرم به شکل لوله با روش برون یابی
20061 20061 پلاستیک ها-شیلنگ های پلاستیکی -اهداف عمومی برای شیلنگ آب تاشو تقویت شده با منسوج-ویژگیها
20062 20062 پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری پلاستیکی -محل های اتصال مادگی دارای حلقه درزگیر الاستومری مورد استفاده در لوله های پلاستیکی تحت فشار-روش آزمون آب بندی تحت خلاء انحراف زوایه ای و تغییر شکل
20073 20073 پلاستیکها-بسته بندی پلاستیک ها-ویژگیها
20130 20130 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری و کانال گذاری -اتصالات گرما نرم قالب گیری شده به روش تزریقی برای سامانه های لوله گذاری تحت فشار -حداکثر تغییر شکل از طریق شکست -روش آزمون
20131 20131 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله ها و اتصالات گرما نرم برای آب داغ و سرد -تعیین مقاومت سامانه های مونتاژ شده به  چرخه گذاری دمایی -روش آزمون
20132 20132 لاستیک ها-مواد لاستیکی -مقاومت شیمیایی
20133 20133 پلاستیک ها-لاستیک-پراکنه های پلیمری و شیرابه های لاستیکی(طبیعی و سنتزی )
20134 20134 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -محل های اتصال مادگی از نوع حلقه درزگیر الاستومری برای استفاده با لوله های گرمانرم تحت فشار عدم نشتی تحت فشار داخلی همراه با انحراف زاویه ای -روش آزمون
20135 20135 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -آزمون ناهم چسبی محل های اتصال جوشی کمربند پلی اتیلنی -ارزیابی شکل پذیری فصل مشترک محل اتصال جوشی از طریق آزمون برش
20136 20136 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -تعیین مقاومت بارگذاری کششی سامانه های مونتاژ شده لوله به لوله یا لوله به اتصال -روش آزمون
20137 20137 پلاستیک-لاستیک -پراکنش های پلیمری و لاتکس لاستیک سنتزی-پایداری چرخه انجماد -ذوب-روش آزمون
20182-2 20182 ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -تعیین خصوصیات کششی-قسمت 2-ورق های پلاستیکی و لاستیکی عایق رطوبتی بام -روش آزمون
20194 20194 ورق های انعطاف پذیر برای عایق آب-ورق های قیری،پلاستیکی و لاستیکی برای عایق سقف -تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون
20221 20221 لاستیک -الاستومری های گرمانرم (ترموپلاستیک الاستومرها)-نامگذاری و علائم اختصاری
20222 20222 مواد آمیزه کاری لاستیک -شتاب دهنده های ولکانش -طبقه بندی
20296 20296 لوله‌های ترموپلاستیک-  جدول جامع ضخامت دیواره
20314 20314 پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی-تعیین مشخصات مواد بازیافتی پلی وینیل کلرید (PVC)
20315 20315 پلاستیک های تقویت شده با الیاف تعیین خواص خستگی تحت شرایط بارگذاری چرخه ای
20335-1 20335  سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای تخلیه فاضلاب و پساب (در دمای پایین و بالا) داخل ساختمان- پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 1: ویژگی‌های لوله‌ها، اتصالات و سامانه
20335-2 20335 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای تخلیه فاضلاب و پساب (در دمای پایین و بالا) داخل ساختمان- پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 2: راهنمای ارزیابی انطباق
20374-1 20374 پلاستیکها- ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز،قسمت اول -راهنمایی هایی برای عملکرد
20374-2 20374 پلاستیکها- ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز،قسمت 2- نمونه آزمون
20374-3 20374 پلاستیکها- ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز،قسمت 3- روش های آزمون
20374-4 20374 پلاستیک ها -ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز -قسمت 4- شرایط محیطی برای دوام
20377 20377 شیلنگ های لاستیکی -توربوشارژرهای خودرو-ویژگیها
20378 20378 پلاستیک ها-مقاومت پلاستیک های شفاف در برابر سایش سطحی- روش آزمون
2038 2038 روش تعیین مقاومت دوخت کیسه‌های پلاستیکی
2042 2042 پلاستیک ها-رزین های کوپلیمر و هوموپلیمر وینیل کلرید-دانه بندی در آب -روش آزمون
20423 20423 لاستیک ،ولکانیده یا گرمانرم -آزمون سایش-راهنما
2044 2044 ویژگیهای کیسه پلاستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر
20486 20486 پلاستیک ها-لوله ها و اتصالات پلاستیکی -تعیین کدری
20497 20497 پلاستیک های آبکاری شده با فلز -تعیین نیروی جدا شوندگی پوشش از زیر لایه -روشهای آزمون
20498 20498 سطوح پلاستیکی آبکاری شده -وضعیت ظاهری -ویژگیها
20500-1 20500 ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 1- اصول و راهنماها
20500-2 20500 ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 2- روش تشدید
20500-3 20500 ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 3- روش تیر برشی آزاد
20521 20521 سامانه های لوله گذاری پلاستیکی-اتصالات ،شیرها و لوازم جانبی -تعیین روابط سرعت جریان گازی-افت فشار
2057 2057 ویژگیهای و روشهای آزمون کیسه پلاستیکی زباله
2057-A1 2057 ویژگی ها و روش های آزمون کیسه پلاستیکی زباله (اصلاحیه شماره1)
20646 20646 لاستیک -ولکانیده جامد-درزگیر های مورد مصرف در ساختمان -مواد درزگیرهای ساختمانی به صورت پیش ساخته -ویژگیها
20714-1 20714 آزمایش اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 1-آزمایش های خمش
20714-2 20714 آزمایش اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 2-آزمایش های کشش
20714-3 20714 آزمایش اتصالات جوش‌داده‌شده در محصولات نیمه‌تمام پلاستیک‌های گرمانرم-قسمت 3:آزمون خزش کششی
20714-4 20714 آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 4- آزمایش پوسته کنی
20714-5 20714 آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت -5 آزمون ماکروسکپی
20714-6 20714 آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 6- آزمون کشش در دمای پایین
20714-7 20714 آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 7- آزمایش کشش با نمونه های آزمایش با مقطع باریک شده
20717 20717 لاستیک -شناسایی از طریف پیرولیز-کروماتوگرافی گازی -آیین کار
20738 20738 پلاستیک ها-توسعه و استفاده از آزمون های آتش در مقیاس متوسط برای محصولات پلاستیکی قسمت 1-راهنمای عمومی
20781-21 20781 واسط‌های اتصال‌دهنده تار نوری-قسمت21: خانواده اتصال‌دهنده نوع SMI برای تار نوری پلاستیکی
20790 20790 ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی -ورق های قیری،پلاستیکی و لاستیکی عایق رطوبتی بام -تعیین نفوذناپذیری آب-روش آزمون
20791-2 20791 ورق­ های انعطاف­پذیر عایق رطوبتی- تعیین پایداری ابعادی- قسمت 2: ورق ­های پلاستیـکی و لاستیـکی عایق­ رطوبتی بام- روش آزمون
20839 20839 فناوری نانو- رنگ­دانه­ ها و یازه ­ها – تعیین رهایش شبیه‌سازی‌شده تجربی نانوشیء از پوش‌رنگ ­ها، جلاها و پلاستیک‌های رنگ­دانه‌دار
20882-1 20882 آزمایش غر مخرب اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 1- آزمون چشمی
20941 20941 پلاستیک­ ها- پلی اُل­های پلیمری مورد استفاده در تولید پلی ­یورتان- تعیین مقدار مونومر اکریلونیتریل و استایرن باقی­مانده به روش کروماتوگرافی گازی
20963-1 20963 دندانپزشکی -تکنیک سد لاستیکی دندانی -قسمت 1-پانچ سوراخ
20963-2 20963 دندانپزشکی -تجهیزات محافظ لاستیکی جدا کننده دندانی -قسمت 2- انبرک گیره
20975 20975 خودرو -قالپاق پلاستیکی
21039 21039 پارچه روکش شده با لاستیک -لفاف بیمارستانی -ویژگی ها و روشهای آزمون
21074 21074 پلاستیک ها-ورق های پلی کربنات تخت -انواع ،ابعاد و مشخصات
2113 2113 ضوابط بهداشتی مواد رنگی برای رنگ کردن مواد پلاستیکی و سایر پلیمرهای مورد مصرف در بسته‌بندی مواد غذایی و ظروف غذاخوری
2115 2115 پلاستیک ها-نرم کننده های مورد مصرف -نمونه برداری و روش های آزمون
21156 21156 تعیین زیست تخریب‌پذیری بی‌هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط دفن پسماند تسریع شده- روش آزمون
2117 2117 پلاستیک ها-شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون
21244 21244 پلاستیک ها -واژ ه نامه
21246 21246 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -راهنمای رده بندی و طراحی
21260-1 21260 لاستیک غیر ولکانیده استفاده از گرانروی سنج صفحه ای برشی -قسمت 1- تعیین گرانروی مونی
21260-2 21260 لاستیک غیر ولکانیده استفاده از گرانروی سنج صفحه ای برشی -قسمت 2-تعیین مشخه های پیش ولکانش
21260-3 21260 لاستیک غیر ولکانیده استفاده از گرانروی سنج صفحه ای برشی -قسمت 3-تعیین مقدار مونی تفاضلی لاستیک استایرن بوتادی ان (sbr) پلیمر شده امولسیونی پر شده با روغن ،بدون رنگدانه
21261-1 21261 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم-تعیین نفوذ پذیری گازها- قسمت 1- روش های اختلاف فشار
21261-2 21261 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم-تعیین نفوذ پذیری گازها- قسمت 2- روش فشار یکسان
21264 21264 پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری -اتصالات مکانیکی برای سامانه های لوله گذاری تحت فشار -ویژگی ها
21265 21265 پلاستیک ها -لوله ها و محل های اتصال تولید شده از پلی (وینیل کلرید)صلب آرایش یافته (PVC-O) برای انتقال آب تحت فشار -ویژگی ها
21266 21266 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای صنعتی -پلی بوتن (PB) ،پلی اتیلن (PE) پلی اتیلن مقاوم به دمای بالا (PE-RT) پلی اتیلن شبکه ای شده (PE-X) پلی پروپیلن (PP) ویژگی های اجزا و سامانه
21295 21295 پلاستیک ها-اندازه گیری مقدار باقی مانده مونومر استایرن و سایر هیدروکربن های آروماتیک فرار در پلاستیک های تقویت شده بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع -به روش گاز کروماتوگرافی
21348-1 21348 پلاستیک ها-پلی پروپیلن قالب گیری و رانش گری -قسمت 1- شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها
21348-2 21348 پلاستیک ها-پلی پروپیلن قالب گیری و رانش گری -قسمت 2- آماده سازی آزمونه و تعیین خواص
21376 21376 لوله ها ، اتصالات ،متعلقات و مفاصل آن ها از چدن نشکن سازگار با سمانه های لوله گذاری پلاستیک (PE یا PVC) برای مصارف آبی و اتصال دهنده های خط لوله پلاستیکی ،تعمیر و تعویض
21421 21421 پسماند ها-اندازه گیری تجزیه زیستی هوازی مواد پلاستیکی در خاک -روش آزمون
21441-1 21441 روش  آزمون برای پایداری آبکافتی-مواد عایق الکتریکی-قسمت 1- فیلم های پلاستیکی
21457 21457 پلاستیک ها-سامانه های لوله ترموپلاستیک تقویت شده برای انتقال سوخت های گازی
21491-1 21491 پلاستیک ها-غشاهای پی وی سی نرم(PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمینی-قسمت 1- غشاهای همگن با ضخامت اسمی 0/75 میلی متر و بیشتر
21491-2 21491 پلاستیک ها- غشاهای پی وی سی نرم (PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمینی -قسمت 2- غشاهای تقویت شده با ضخامت اسمی 1/5 میلی متر و بیشتر
21494 21494 پلاستیک های پلی اتیلنی برای کاربردهای پزشکی-ویژگی ها
215 215 پلاستیک
21534-1 21534 دسترسی ،پایانه ها ، انتقال و همتافتگری (ATTM) قسمت 1- مشخصات سامانه تار نوری پلاستیکی برای 1Gbit/s, 100Mbit/s
21558-1 21558 پلاستیک ها-فیلم های چند لایه گرمانرم مورد استفاده در کشاورزی و باغبانی -الزامات و روش های آزمون ،شرایط نصب ،استفاده و جمع آوری فیلم -قسمت 1- فیلم های پوششی گلخانه
21583 21583 لاستیک ،ولکانیده یا گرما نرم -تعیین چسبندگی به زیر لایه صلب-کنده شدن تحت زوایه 90 درجه
2170 2170 کفپوشهای لاستیکی (مورد مصرف در ساختمانها)
21895 21895 تعیین براقیت آینه ای فیلم های پلاستیک و پلاستیک های جامد -روش آزمون
21907 21907 لاستیک استایرن -بوتادین (مستربچ های کربن بلک (دوده )یا کربن بلک (دوده و روغن )-روش ارزیابی
21908 21908 پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری -لوله های پلاستیکی گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه (grp) اثبات مقاومت به خمش حلقه ای اولیه -روش آزمون
21910 21910 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله ها و اتصالات پلاستیکی گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) اثبات آب بندی دیواره تحت فشار داخلی کوتاه مدت -روش های آزمون
21911 21911 پلاستیک ها-شیرهای پلاستیکی گرمانرم -گشتاور چرخشی -روش آزمون
21912 21912 پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری -لوله های پلاستیکی گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) اندازه گیری زمان ایجاد نقص تحت فشار داخلی پایدار
21913 21913 پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری -لوله ها و اتصالات پلاستیکی گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) تایید طراحی ساختاری اتصالات -روش آزمون
21931 21931 پلاستیک ها-تعیین شفافیت ورق پلاستیکی
21933 21933 شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی برای سامانه اگزوز مرطوب موتورهای دریایی -ویژگی ها
21942 21942 بسته بندی -ظروف پلاستیکی سخت -نام گذاری اجزای دهانه های پلاستیکی
21943 21943 بسته بندی -ظروف پلاستیکی سخت-دهانه 30/25 pet با ارتفاع زیاد( 18/5 )
21944 21944 بسته بندی -ظروف پلاستیکی سخت-دهانه 30/25 pet با ارتفاع کم( 16/8 )
21945 21945 بسته بندی -ظروف پلاستیکی سخت-دهانه 26/7 pet (با انتهای رزوه 6/35  )
21946 21946 بسته بندی -ظروف پلاستیکی سخت-دهانه 26/7 pet (با پیش روی9/00  )
21947 21947 بسته بندی -ظروف پلاستیکی سخت دهانه 38pet
21969 21969 پلاستیک های سلولی سخت-تعیین خواص فشاری-روش آزمون
21970-1 21970 پلاستیک ها-مخلوط پلی پروپیلن و پلی اتیلن بازیافتی حاصل از PPو PE مورد استفاده در بسته بندی های مصرفی انعطاف پذیر و صلب -قسمت 1- سیستم شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها
22016-1 22016 سیال هیدرولیکی تحت فشار -محفظه های آب بندهای رویه پلاستیکی تقویت شده با الاستومر-ابعاد و روا داری ها-قسمت 1- محفظه های آب بند پیستون
22016-2 22016 سیال هیدرولیکی تحت فشار-محفظه های آب بندهای رویه پلاستیکی تقویت شده با الاستومر -ابعاد وروا داری ها -قسمت 2- محفظه های آب بند میله
22019 22019 پلاستیک ها -تعیین زیست تخریب هوازی پلاستیک های مدفون شده در رسوبات ماسه ای دریا تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی -روش آزمون
22020-1 22020 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم -تعیین مانایی فشاری-قسمت 1- در دماهای محیط یا دماهای بالا
22020-2 22020 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم -تعیین مانایی فشاری -قسمت 2- دردماهای پایین
22023-1 22023 پلاستیک ها -محتوی زیستی -قسمت 1- اصول کلی
22023-2 22023 پلاستیک ها-محتوی زیستی -قسمت 2- تعیین محتوی کربن زیستی
22023-3 22023 پلاستیک ها-محتوی زیستی -قسمت 3- تعیین محتوی پلیمر سنتزی زیستی
22024 22024 پلاستیک ها -تعیین درجه فروپاشی مواد پلاستیکی تحت شرایط پوشش شبیه سازی شده در یک آزمون در مقیاس آزمایشگاهی
22066 22066 لاستیک خواص اصطکاکی – روش آزمون
2208 2208 پلاستیک ها-قالب گیری فشاری آزمونه های مواد گرمانرم
22084-1 22084 شیلنگ ها و تیوب های لاستیکی مدارهای سوخت برای موتورهای درون سوز – ویژگی ها قسمت 1:سوخت های دیزل
22084-2 22084 شیلنگ ها و تیوب های لاستیکی مدارهای سوخت
2209-1 2209 پلاستیک ها- قالب‌گیری تزریقی آزمونه های مواد گرمانرم- قسمت 1: اصول کلی و قالب‌گیری آزمونه های چندمنظوره و میله ای
2209-2 2209 پلاستیکها- قالب­گیری تزریقی آزمونه­ های مواد گرمانرم-  قسمت 2: نوارهای کششی کوچک
2209-3 2209 پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم -قسمت 3- صفحات کوچک
2209-4 2209 پلاستیک­ها- قالب­گیری تزریقی آزمونه­ های مواد گرمانرم- قسمت 4: تعیین جمع ­شدگی قالب­ گیری
2209-5 2209 پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم -قسمت 5-آماده سازی نمونه های استاندارد برای بررسی ناهمسانگردی
22141-1 22141 شیلنگ ها و تیوب های لاستیکی و پلاستیکی – اندازه گیری انعطاف پذیری و سفتی – قسمت1:آزمون های خمش در دمای محیط
22141-2 22141 تیوب هاو شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی – اندازه گیری انعطاف پذیری وسفتی – قسمت 2:آزمون های خمش در زیر دمای محیط
22141-3 22141 شیلنگ ها و تیوب های لاستیکی و پلاستیکی-اندازه گیری انعطاف پذیری و سفتی – قسمت 3:آزمون های خمش در دماهای بالا و پایین
22142 22142 شیلنگ های لاستیکی یا پلاستیکی و ملحقات آن ها-ضربان فشار-هیدرولیک بدون خمش – روش آزمون
2246 2246 روشهای آزمون پای پوش های لاستیکی و پلاستیکی
22565-1 22565 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی- دستگاه جوش برای اتصال‌دهی سامانه‌های پلی‌اتیلن- قسمت 1: جوش لب‌به‌لب
22565-2 22565 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی-  دستگاه جوش برای اتصال‌دهی سامانه‌های پلی‌اتیلن-  قسمت 2: الکتروفیوژن
2272 2272 روش ارزیابی ولکانیزاسیون زیرین لاستیکی پایپوش
22732-1 22732 پلاستیک ها– پلی اتیلن قالب گیری و رانش گری- قسمت 1: شناسه گذاري و مبنايي براي  ويژگي ها
22732-2 22732 پلاستیک ها– پلی اتیلن قالب گیری و رانش گری-  قسمت 2: تهیه آزمونه ها و تعیین خواص
22829-1 22829 صنایع نفت و گاز طبیعی- خطوط لوله و سامانه­ های لوله­ کشی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)- قسمت 1: واژگان، نمادها، کاربردها و مواد
22829-2 22829 صنایع نفت و گاز طبیعی- خطوط لوله و سامانه­ های لوله­ کشی پلاستیکی تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP) قسمت 2: صلاحیت ­سنجی و ساخت
22829-3 22829 صنایع نفت و گاز طبیعی- خطوط لوله و سامانه­ های لوله­ کشی پلاستیکی تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP)- قسمت 3: طراحی سامانه
22829-4 22829 صنایع نفت و گاز طبیعی- خطوط لوله و سامانه­ های لوله­ کشی پلاستیکی تقویت‌ ‌شده با الیاف شیشه (GRP)- قسمت 4: تولید، نصب و بهره ­برداری
22909 22909 پلاستیک‌ها- ارزیابی مشخصات و عملکرد کامپوزیت‌های پلیمری تقویت­ شده با الیاف در مقابل آتش- راهنما
22946-1 22946 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای جایگزینی بدون ترانشه شبکه‌های خط لوله زیرزمینی- قسمت 1: جایگزینی در مسیر خط به‌وسیله شکافت لوله و استخراج لوله
22946-2 22946 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای جایگزینی بدون ترانشه شبکه‌های خط لوله زیرزمینی- قسمت 2: جایگزینی بیرون خط به‌وسیله حفاری افقی هدایت­پذیر و حفاری موش‌وار کوبه‌ای
22982 22982 ورق­ های شبکه ­ای محافظ پلاستیکی لوله (راکشیلد) برای پوشش خطوط لوله- ویژگی ­ها و روش ­های آزمون
2312 2312 روش آزمون اثرات متقابل مواد دارویی و سرنگ های یکبار مصرف پلاستیکی برای مصارف پزشکی
2315 2315 پلاستیک های سلولی صلب-تعیین جذب آب-روش آزمون
2316 2316 لاستیک ها و پلاستیک های سلولی-تعیین ابعاد خطی-روش آزمون
2318 2318 تجزیه شیمیائی رزینهای اوره فرم آلدئید، تیواوره فرم آلدئید و ملامین فرم آلدئید و همچنین مواد و اشیا قالب گیری آمینو پلاستیک (از جنس ملامین فرم آلدئید و اوره فرم آلدئید)
2320 2320 پلاستیک ها-ملامین فرمالدهید قالب گیری شده-تعیین فرمالدهید قابل استخراج-روش آزمون
2412 2412 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -اجزای پلاستیکی -تعیین ابعاد
2414 2414 پلاستیک ها ـ لوله و اتصالات گرمانرم تعیین دمای نرمی ویکات ـ روش آزمون
2426 2426 پایپوش -پوتین افراد نیروهای مسلح -پوتین با پستایی چرمی و زیره لاستیکی-الزامات و روشهای آزمون
2427 2427 دمپایی – دمپایی پلاستیکی غیرفوم –ویژگی ها و روش های آزمون
2430 2430 پلاستیک های سلولی سخت-تعیین خواص کششی
2431 2431 پلاستیک‌های سلولی صلب- تعیین خواص برشی
2432-1 2432 پلاستیک های اسفنجی سخت- تعیین خواص انعطافی قسمت اول -آزمون خمشی پایه
2432-2 2432 پلاستیک های اسفنجی سخت -تعیین خواص انعطافی قسمت دوم – تعیین مقاومت انعطافی و مدول انعطافی کشسانی ظاهری
2504 2504 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید -اندازه گیری pH محلول آبی استخراجی -روش آزمون
2505 2505 روش تعیین مقدار مواد فرار در مواد قالب‌گیری آمینوپلاستیک
2572 2572 روش آماده‌سازی نمونه و تهیه مایع آزمون استخراجی جهت آزمون پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی
2573 2573 روش آزمون حد قابل قبول یون آمونیوم در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی
2574 2574 پلاستیک های مورد مصرف در پزشکی-تعیین مقدار مواد اکسید شونده در مایع استخراجی-روش آزمون
2636-2-2 2636 بسته بندی سیم های سیم پیچی -قسمت 2- قرقره های تحویلی استوانه ای شکل -بخش 2- ویژگیهای قرقره های چند بار مصرف ساخته شده از مواد ترموپلاستیک
2636-2-3 2636 بسته بندی سیم های سیم پیچی قسمت 2- قرقره های تحویلی استوانه ای شکل -بخش 3 -ویژگی های قرقره های یکبار ساخته شده از مواد ترموپلاستیک
2636-3-2 2636 بسته بندی سیم های سیم پیچی -قسمت 3-قرقره های تحویلی مخروطی شکل -بخش 2-ویژگیهای قرقره های چند بار مصرف ساخته شده از مواد ترموپلاستیک
2636-3-3 2636 بسته بندی سیم های سیم پیچی -قسمت 3-قرقره های تحویلی مخروطی شکل -بخش 3-ویژگیهای قرقره های یکبار مصرف ساخته شده از مواد ترموپلاستیک
2636-3-5 2636 بسته بندی سیم های سیم پیچی قسمت 3-قرقر ه های تحویلی مخروطی شکل -بخش 5-ویژگی های ظروف قرقر ه های ساخته شده از مواد ترموپلاستیک
2636-4-1 2636 بسته بندی سیم های سیم پیچی قسمت چهارم- بخش اول- روشهای آزمون قرقره های تحویلی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک
2636-4-2 2636 بسته ‎بندی سیم‎ های سیم‎ پیچی-قسمت 4-2: روش‎های آزمون-ظروف ساخته ‎شده از مواد ترموپلاستیک برای قرقره‎های تحویلی مخروطی
2709 2709 نوشت افزار-پاک کن های پلاستیکی و لاستیکی ولکانیزه شده-ویژگی ها و روشهای آزمون
2791 2791 روش آزمون حدقابل قبول فلزات سنگین در محلول آبی استخراج اتوی ظروف پلاستیکی مورد مصرف در پزشکی
2793 2793 روش آزمون حدقابل قبول یونهای فسفات در مایع استخراج اتری پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی
2891 2891 روش آزمون حد قابل قبول یون سولفات در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی
2915 2915 پلاستیک ها- رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید -تعیین چگالی ظاهری توده فشرده
2916 2916 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید-اندازه گیری مواد فرار(شامل آب)
2917 2917 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید برای مصارف عمومی -اندازه گیری جذب نرم کننده در دمای اتاق
2934 2934  کاپ‌ها و واشرهای لاستیکی مورد مصرف در سیلندر سیستم‌های هیدرولیک دارای مایع ترمز با پایه غیر نفتی(شرایط مصرف حداکثر 120 درجه سلسیوس)-ویژگی ها و روش های آزمون
2972 2972 بسته بندی-کیسه های پلاستیکی پلی الفین ویژگی ها و روش های آزمون
2972-A1 2972 بسته بندی-کیسه های پلاستیکی پلی اولفین -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)
3176 3176 واشر لاستیکی دیگ‌های زود‌پز خانگی
3191 3191 کیسه‌های پلاستیکی(پاکتهای مجوف) با لایه آلومینیوم جهت بسته‌بندی آب میوه‌ها
3235 3235 روشهای آزمون عایق و غلاف کابلها و بندهای الکتریکی (آمیزه‌های الاستومروترمنوپلاستیک)
3266-1 3266 پلاستیک ها-اتصالات ساخته شده از پلی وینیل کلراید سخت(PVC-U)،پلی وینیل کلراید کلردارشده(PVC-C)یا آکریلونیتریل بوتادی ان استایرن(ABS)با مادگی ساده برای لوله های تحت فشار-قسمت اول-سری های متری
357 357 پلاستیک­ ها – تعیین خواص خمشی
358 358 پلاستیک‌ها- تعیین پایداری حرارتی پلی (وینیل‌کلرید)، همو‌پلیمر‌ها و کو‌پلیمرهای کلردار مربوطه و آمیزه‌های آن‌ها- روش رنگ‌بری
3590 3590 پلاستیک ها -رزین های فنولی -تعیین مقدار هگزا متیلن تتراآمین -روش کجلدال،روش پرکلریک اسید و روش هیدرو کلریک اسید
3593 3593 پروانه پلاستیکی خنک‌کننده موتور خودروهای سواری
3646 3646 ویژگیهای وان از جنس پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه و پودرهای معدنی برای مصارف خانگی
3648 3648 ویژگی های زیر دوشی از جنس پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه و پودرهای معدنی برای مصارف خانگی
3671 3671 دستکش­ های لاستیکی خانگی –الزامات کلی و روش­ های آزمون
3757 3757  رنگ ترافیک – ترموپلاستیک گرم- ویژگی ها و روش آزمون
4561 4561 شیلنگ­ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن ­ها-  نسبت­های فشار اطمینان و فشار ترکیدگی به حداکثر فشار کاری
4566 4566 شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن- آزمون هیدروستاتیک
4568 4568 پلاستیک ها-اندازه گیری کاهش مقدار نرم کننده ها-روش کربن فعال
4569 4569 شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی-اندازه ها،حداقل و حداکثر قطر داخلی و رواداری های مربوط به طول
4856 4856 لاستیک و شیرابه های لاستیک -نام گذاری
4948 4948 لاتکس تغلیط شده لاستیک طبیعی – تولید شده به روش سانتریفوژ یا خمیری – ویژگیها
4949 4949 لاتکس تغلیظ شده لاستیک طبیعی – روش تعیین عدد اسید چرب فرار
4950 4950 شیرابه تغلیظ شده لاستیک طبیعی-تعیین مقدار لجن -روش آزمون
4951 4951 لاتکس تغلیظ شده لاستیک طبیعی – روش اندازه گیری مقدار مس به روش فتومتری
4952 4952 شیرابه و لاستیک -تعیین مقدار کل مواد جامد -روش آزمون
5056 5056 لاستیک، شیرابه طبیعی غلیظ شده– اندازه­ گیری عدد پتاس
5057 5057 لاستیک و شیرابه لاستیک -اندازه گیری مقدار منگنز -روش های فتومتری سدیم پریدات
5058 5058 لاتکس و لاستیک – تعیین مقدار مواد منعقد شده (باقی مانده الک)- روش آزمون
5536 5536 عملیات آماده سازی پلاستیک ها برای آزمایش
5569 5569 ظروف پلاستیکی نگهدارنده مایعات سوختی-ویژگیها و روشهای آزمون
5642 5642  نخ لاستیکی ،ویژگیها و روشهای آزمون
5775 5775 پلاستیک­ ها- ارزیابی فعالیت میکروارگانیسم­ ها
5797-1 5797 پارچه های روکش شده با پلاستیک -پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان -قسمت 1-پارچه های حلقوی بافت روکش شده با پلی وینیل کلراید (pvc) – ویژگی ها
5797-1-A1 5797 پارچه های روکش شده با پلاستیک -پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان -قسمت 1-پارچه های حلقوی بافت روکش شده با پلی وینیل کلراید (pvc) -ویژگی ها (اصلاحیه شماره 1)
5797-2 5797 پارچه های روکش شده با پلاستیک -پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان -قسمت 2-پارچه های تارو پودی روکش شده با پلی وینیل کلراید (pvc) – ویژگی ها
5797-3 5797 پارچه های روکش شده با پلاستیک -پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان -قسمت 3-پارچه های تارو پودی روکش شده با پلی اورتان  (pu) – ویژگی ها
5797-3-A1 5797 پارچه های روکش شده با پلاستیک -پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان -قسمت 3-پارچه های تار و پودی روکش شده با پلی اورتان (pu) -ویژگی ها (اصلاحیه شماره 1)
5799 5799 پلاستیک ­ها- ورق ­های پلی­ اتیلنی با ضخامت mm 25/0 و بیشتر- ویژگی ­ها و روش‌های آزمون
5842 5842 پلاستیک های سلولی سخت مورد مصرف درعایق بندی ساختمان عایق های حرارتی ـ ویژگیها
5843 5843 پلاستیک های سلولی درجاباپایه اوره فرمالدئید (UF )مورد مصرف درعایق بندی ساختمان  مواد عایق حرارتی ـ ویژگیها
5907 5907 رنگ ها،جلاها و پلاستیک ها- تعیین مقدار ماده غیر فرار
5941 5941 فیلم ها و ورق های پلاستیکی قابل انعطاف-تعیین ضخامت به روش وزن سنجی
598 598 شیرابه لاستیکی-نمونه برداری
599-1 599 لاستیک خام -اندازه گیری مقدار ماده فرار -قسمت 1- روش غلتک گرم و روش آون
599-2 599 لاستیک خام -اندازه گیری مقدار ماده فرار -قسمت 2- روش های وزن سنجی حرارتی با استفاده از تجزیه گر خودکار مجهز به خشک کن مادون قرمز
600 600 ­شیرابه غلیظ شده لاستیک طبیعی­-اندازه­گیری قلیائیت
6008 6008 الیاف نساجی-تعیین برگشت الاستیک الیاف-روش آزمون(با استفاده از دستگاه مقاومت سنج)
601-1 601 لاستیک- اندازه­ گیری خاکستر- قسمت 1: روش احتراق
601-2 601  لاستیک- اندازه گیری خاکستر- قسمت 2: روش وزن­ سنجی حرارتی
6193 6193 پلاستیک ها-تعیین سازگاری نرم کننده در ترکیبات پلی (ونیل کلرید)(PVC) تحت شرایط مرطوب -آیین کار
6231 6231 پلاستیک -فیلم و ورق-تعیین ضخامت به وسیله تقطیع مکانیکی
6237 6237 پلاستیک ها -رز ین های اپوکسی ـ ویژگیها
6244 6244 لاستیک خام طبیعی و شیرابه لاستیک طبیعی-اندازه گیری مقدار نیتروژن -روش آزمون
6264 6264 پلاستیک ـ روش آزمون سریع ثبات رنگ مواد پلاستیک در مقابل نور پشت پنجره به کمک نور فلوئور سنت
6314-1 6314 پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد-پلی پروپیلن (pp)-قسمت 1-کلیات
6314-2 6314 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن (pp) -قسمت 2- لوله ها
6314-3 6314 پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن (pp) قسمت 3- اتصالات
6314-5 6314 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلی پروپیلن (pp) قسمت 5- کارایی سامانه
6314-7 6314 پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت هفتم-راهنما برای ارزیابی انطباق
6373 6373 دمپایی – دمپایی پلاستیکی فوم دار- ویژگی ها و روشهای آزمون
6380 6380 آبگرمکن های خورشیدی – روش ارزیابی لاستیکی مورد استفاده در جذب کننده ها ،لوله های رابط و اتصالات
6419 6419 پلاستیک های پلی اتیلن برای کاربردهای پزشکی – ویژگی ها
6517 6517 خودرو – شیلنگ های لاستیکی و مجموعه های شیلنگ رای گاز مایع شده نفتی در وسایل نقلیه موتوری – ویژگیها
652 652 لاستیک طبیعی خام -اندازه گیری مقدار ناخالصی -روش آزمون
653 653 کنسانتره لاتکس لاستیک طبیعی- تعیین مقدار ماده لاستیک خشک – روش آزمون
6573 6573 تسمه نقاله ـ ویژگیهای تسمه نقاله های لاستیکی و پلاستیکی ساختار با ساختار منسوجبرای مصارف عمومی
6583 6583 لاستیک ـ بالشتک های زیر سری پل ـ ویژگی ها و روش های آزمون
6596 6596 شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن برای دستگاه توزیع سوخت -ویژگی ها
660 660 لاتکس غلیظ شده لاستیک طبیعی- تهیه فیلم های خشک
6621-1 6621 پلاستیک ­ها- تعیین خواص کششی-   قسمت­1: اصول کلی
6621-2 6621 پلاستیک ها-تعیین خواص کششی -قسمت 2- شرایط آزمون برای پلاستیک های قالب گیری و روزن رانی
6621-3 6621 پلاستیک­ ها- تعیین خواص کششی-قسمت 3: شرایط آزمون برای فیلم ­ها  و ورق­ها
6621-4 6621 پلاستیک ها- تعیین خواص کششی -قسمت 4- شرایط آزمون برای کامپیوزیت های پلاستیکی ایزوتروپیک و ارتوتروپیک تقویت شده با الیاف
6621-5 6621 پلاستیک ها-تعیین خواص کششی -قسمت 5- کامپوزیت های پلاستیکی فیبری تقویت شده یک سویه -شرایط آزمون
6781 6781 تجهیزات آبیاری کشاورزی-شیرهای پلاستیکی دستی کوچک
6845-1 6845 پلاستیک‌ها– تعیین دمای تغییر شکل خمشی تحت بار–  قسمت 1: روش کلی آزمون
6845-2 6845 پلاستیک ها-تعیین دمای تغییر شکل خمشی تحت بار -قسمت 2- پلاستیک ها و ابونیت
6845-3 6845 پلاستیک ها-تعیین دمای تغییر شکل تحت بار خمشی-قسمت3-پلاستیک های چند لایه گرماسخت با استحکام بالا و تقویت شده با الیاف بلند
6884 6884 پلاستیکها ـ  تقویت شده با الیاف شیشه قواعد عمومی ـ روش آزمون
6917 6917 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ محیط های استاندارد برای آماده کردن و انجام آزمایش
6918-1 6918 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـتعیین مقاومت به جر خوردگی ـ روش آزمون قسمت اول : سرعت ثابت
6918-2 6918 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک تعیین مقاومت به جر خوردگی ـ روش آزمون قسمت دوم : روش پاندول رها شده
6980-1 6980 پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr) و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr) پلاستیک های گرمانرم -قسمت اول – روش استاندارد
6980-2 6980 پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr) و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr) پلاستیک های گرمانرم -قسمت دوم – روش آزمون پلاستیک های حساس به رطوبت و یا تاریخچه دما- زمان
6981 6981 پلاستیک‎ها ـ تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD روش آزمون
6983-2 6983 پلاستیک‎ها ـ آنالیز حرارتی ـ مکانیکی (TMA) بخش دوم: تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی و دمای انتقال شیشهای ـ روش آزمون
6983-3 6983 پلاستیک ­ها – آنالیز گرمامکانیکی (TMA) – قسمت 3: تعیین دمای نفوذ
6984-1 6984 پلاستیک ­ها- تعیین رفتار خزشی- قسمت1 : خزش کششی
7056 7056 موتورهای احتراق داخلی- شیلنگهای پلاستیکی و لاستیکی سوخت – روش آزمون اشتعال پذیری
7088 7088 پلاستیک – مواد قالب گیری گرما سخت -تعیین میزان جمع شدگی
7089 7089 پلاستیکها ـ تعیین چگالی ظاهری مواد قالبگیریکه نمی توانند از یک قیف مشخص جاری شوند
7090-1 7090 پلاستیک‌ها- روش‌های تعیین چگالی پلاستیک‌های غیراسفنجی-قسمت 1: روش غوطه‌وری، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون
7090-2 7090 پلاستیک ها-روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی-قسمت دوم – روش ستون گرادیان چگالی
7090-3 7090 پلاستیکها ـ تعیین چگالی پلاستیکهای غیر اسفنجی قسمت سوم: روش پیکنومتر گازی
7094 7094 پلاستیکها ـ لوله های آکریلونیتریل ـ بوتادین استیرن یا آکریلو نیتریل ـ استیرن آکریل استر- ویژگیها و روشهای آزمون
7095 7095 پلاستیک ها ـ رزین های پلی استر غیر اشباع و اپوکسی تعیین جمع شدگی حجم کل
7096 7096 پلاستیک ها ـ رزین های پلی استر غیر اشباعو اپوکسی تعیین میزان کلر کل
7097 7097 پلاستیک ها-رزین های پلی استر سیر نشده -تعیین واکنش پذیری در 80درجه سانتی گراد (روش مرسوم )
7108 7108 پلاستیک ها ـ جدا سازی رزین های فنلی بهروش کروماتوگرافی مایع
7175-8 7175 پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون
7186-1 7186 پلاستیک ها-گرما سنجی روبشی تفاضلی (DSC) -قسمت 1- اصول کلی
7186-3 7186 پلاستیک ها-گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) قسمت 3-تعیین دما و آنتالپی ذوب و تبلور
7186-4 7186 پلاستیک ها-گرماسنجی روبش تفاضلی (DSC) -قسمت چهارم -تعیین ظرفیت گرمایی ویژه-روش آزمون
7186-5 7186 پلاستیک ها-گرماسنجی روبش تفاضلی (DSC)-قسمت پنجم -تعیین زمان ها و دماهای منحنی واکنش ،آنتالپی واکنش و درجه تبدیل
7186-6 7186 پلاستیک ها – گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) – قسمت 6:  تعیین زمان القاء اکسایش (OIT هم دما) و دمای القاء اکسایش (OIT دینامیکی)
7186-7 7186 پلاستیک ها-گرما سنجی روبشی تفاضلی (DSC) -قسمت 7-تعیین سینتیک تبلور
7242 7242 پلاستیک ها-تعیین اثرات غوطه وری در مایعات شیمیایی -روش آزمون
7243 7243 پلاستیکها ـ لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده – ویژگیها و روشهای آزمون
7244 7244 پلاستیکها ـ آزمون های آتش ـ منابع اشتعال استاندارد
7249-1 7249 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم -تعیین استحکام پارگی -قسمت1-آزمونه های هلالی،زاویه دار و شلواری شکل
7249-2 7249 لاستیک ولکانیده یا گرمانرم -تعیین استحکام پارگی-قسمت 2- آزمونه های کوچک (دلفت)
7250 7250 لاستیک ها ـ نرم کننده های سنتزی مورد مصرف در لاستیکها ـ روش آزمون
7275 7275 بسته بندی -فیلم های پلاستیکی جمع شونده با گرما – ویژگی ها و روش های آزمون
7377 7377 پلاستیکها ـ تهیه خمیر پی وی سی برای آزمون ـ روش انحلال
7400-1 7400 پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده ـ تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ‌ها، قسمت اول : کلیات
7400-2 7400 پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده ـ تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ‌ها ، قسمت دوم : قالبگیری تزریقی ـ روش آزمون
7400-3 7400 پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده ـ تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ‌ها ، قسمت سوم : آزمون گرمخانه ـ روش آزمون
7400-4 7400 پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده ـ تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ‌ها، قسمت چهارم : آزمون آسیاب دو غلتکی روش آزمون
7456 7456 ماشین آلات خاکبرداری–تعیین ابعاد دور زدن ماشینهای چرخ لاستیکی
7478 7478 پلاستیک ها ( رزین های پلی استر ) ـ رنگها و جلاها (پیونده) اندازه گیری ارزش اسیدی جزئی و کلی ـ  روش آزمون
7491-1 7491 درزگیرهای لاستیکی-الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد استفاده در کابردهای آب و فاضلاب-قسمت 1- لاستیک ولکانیده
7491-2 7491 درزگیرها لاستیکی – الزامات مواد سازنده درزگیرنده محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب – قمست 2- ترموپلاستیک الاستومرها
7491-3 7491 درزگیرها لاستیکی – الزامات مواد سازنده درزگیرنده محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب – قمست 3-لاستیک ولکانیده ی اسفنجی
7491-4 7491 درزگیرها لاستیکی – الزامات مواد سازنده درزگیرنده محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب – 4- پلی پورتان ریخته گری
7581 7581 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ تعیین لکه گذاری ایجاد شده توسط گوگرد ـ روش آزمون
7582 7582 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ اندازه گیری  نفوذپذیری هوا ـ روش آزمون
7585 7585 نخ و منسوج تایر ـ تعیین چسبندگی به آمیزه لاستیکی با روش پیل ـ روش آزمون
7587 7587 نخ و منسوج تایر -تعیین چسبندگی به آمیزه لاستیک با روش H
7588 7588 بسته بندی-سبدهای پلاستیکی جهت نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی-ویژگیها
7589 7589 بسته بندی-سبدهای پلاستیکی جهت نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی – روشهای آزمون
7606 7606 لاستیک ولکانیده یا گرما نرم -تعیین اثر مایعات
7607 7607 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله های پلی اتیلن (pe)برای کاربرد آبیاری -ویژگیها
7619 7619 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ مقاومت به آسیب دیدگی در اثر خمش ـ روش های  آزمون
7620 7620 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ خمش در دمای پایین  ـ روش آزمون
7621-2 7621 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- تعیین مقاومت سایشی- روش آزمون-قسمت دوم-روش مارتیندل
764 764 لاستیک ، ولکانیده یا گرمانرم– تعیین خواص تنش- کرنش کششی
7646-1 7646 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت به ترکیدگی قسمت 1- روش گوی فولادی
7646-2 7646 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت به ترکیدگی قسمت 2- روش هیدرولیک
7647 7647 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ مقاومت در برابر نفوذ آب ـ روش آزمون
7648 7648 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب و ثبات رنگ چاپ در برابر مالش ـ روشهای  آزمون
765 765 لاستیک-ولکانیده یا گرمانرم -تعیین نیروی چسبندگی به الیاف پارچه -روش آزمون
766 766 لاستیک تویی (تیوپ) سه چرخه موتوری و برخی بارکشهای سبک با حداکثر ظرفیت 500 کیلوگرم
7668 7668 پلاستیک ها – لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی – ویژگیها
7669 7669 پلاستیک ها ـ لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت ـ ویژگی ها و روش های آزمون
767 767 لاستیک روی (تایر) سه چرخه موتوری و برخی بارکشهای سبک ( با حداکثر ظرفیت 500 کیلوگرم)
7670 7670 پلاستیک ها ـ اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی ـ فشردگی روش آزمون
7676 7676 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ مقاومت به چسبندگی ذاتی ـ روش آزمون
7700 7700 لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی – قیف صافی ویژگی ها و روش های آزمون
7730 7730 پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک – تغییرات ابعاد پس از غوطه‌وری در آب سرد – روش آزمون
7731 7731 پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک – تغییرات ابعاد در اثر آسودگی مکانیکی تحت کشش صفر –روش آزمون
7732 7732 پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک – مقاومت در برابر نفوذ مایعات و نشت جانبی هوا – روش آزمون
774 774 شیلنگ و لوله پلاستیکی قابل انعطاف و مجموعه آنها برای سوخت گاز -ویژگی ها و روشهای آزمون
7900 7900 لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم –  تعیین مقاومت سایشی با استفاده از دستگاه استوانه ­ای چرخان – روش آزمون
7913 7913 پلاستیک‌ها – قطعات قالب‌گیری شده فنل فرمالدئید- تعیین آمونیاک آزاد و ترکیبات آن – روش ایندوفنل
7914 7914 شیلنگ­های لاستیکی برای پاشنده ­های کشاورزی
7915 7915 شیلنگ­ های لاستیکی و ملحقات آن ­ها برای مکش و تخلیه آب- ویژگی­ ها
7916 7916 شیلنگ­های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن-انتخاب، انبارش، استفاده و نگهداری- راهنما
7968 7968 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک – پیر­سازی تسریع شده – روش­های آزمون
7969 7969 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-اندازه گیری قابلیت خمش-روش حلقه مسطح-روش آزمون
7970 7970 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-اندازه گیری درصد ازدیاد طول و مانایی کششی-روش آزمون
7971 7971 پارچه ­های روکش­ شده با لاستیک یا پلاستیک-  تعیین میزان چسبندگی لایه روکش- روش آزمون
7972 7972 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین نیروی اصطکاک- روش‌های آزمون
7974 7974 پایپوش‌های پلاستیکی – چکمه‌های قالب‌گیری شده پلی وینیل کلراید – آستر شده یا بدون آستر برای مصارف عمومی صنعتی –ویژگیها و روش‌های آزمون
8006-2 8006 بسته بندی -کیسه ها-آزمون سقوط آزاد -قسمت 2-پاکت های ساخته شده از فیلم پلاستیکی انعطاف پذیر گرمانرم
8044-2 8044 وسایل چرخشی دندانپزشکی -ساقه ها-قسمت دوم-ساقه های پلاستیکی
8136 8136 لاستیک -اندازه گیری مواد حاصل از استخراج با حلال
8143 8143 پلیمرها- پلاستیک – اندازه‌گیری خواص مکانیکی – دینامیکی به روش خمش سه نقطه‌ای – روش آزمون
8158 8158 پلاستیک ها-تعیین ضریب شکست-روش آزمون
8177 8177 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص فشاری روش آزمون
8178 8178 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه– خواص خمشی – روش آزمون
8179 8179 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – استحکام برشی عمودی- روش آزمون
8180 8180 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص برشی روش آزمون
8181 8181 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص کششی روش آزمون
8183 8183 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – مقدار فضای خالی – روش آزمون
8186-1 8186 خمیرکاغذ بازیافتی– تخمین مواد چسبنده و پلاستیک ها قسمت اول : روش مشاهده ای
8190 8190 پلاستیک ها -کدری و درخشندگی در فیلم های پلاستیکی شفاف -روش آزمون
8191 8191 پلاستیک‌ها – فیلم و ورق – تعیین مقاومت در برابر توده شدن – روش‌های آزمون
8242 8242 پوشش های فلزی-آبکاری الکتریکی نیکل و کروم روی سطوح مواد پلیمری پلاستیکی-الزامات
8300-3-151 8300 روکش های عایقی انطعاف پذیر -قسمت سوم -مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد – برگ های 151-پلی وینیل کلراید -نیتریل لاستیک اکسترود شده -مصارف عمومی
8357-7 8357 وسیله تزریق برای مصارف پزشکی- قسمت هفتم:مجموعه درپوشهای آلومینیومی-پلاستیک برای بطری های تزریق
8392 8392 پلیمرها- لاستیک خام-تعیین شاخص تورم،ژل و ویسکوزیته محلول رقیق-روش آزمون
8393 8393 پلاستیک ها -تعیین مقدار ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده -روش آزمون
8414 8414 ماشین های خاک برداری -ماشین های چرخ لاستیکی -الزامات فرمان
8415 8415 ماشین های خاک برداری -ماشین های چرخ دار یا چرخ زنجیر لاستیکی تندرو- الزامات عملکردی و روشهای آزمون سامانه های ترمز
8443 8443 محصولات تقویت کننده-الیاف تقویت کننده پلاستیکها-رشته های بریده شده-تعیین چگالی توده
8504 8504 پلیمرها-پلاستیک ها-تعیین انبساط حرارتی خطی به روش آنالیز ترمومکانیکی-روش آزمون
8505 8505 پلاستیک ها -تعیین خواص دینامیکی-مکانیکی در حالت فشاری-روش آزمون
8514 8514 بسته بندی -فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فراورده های لبنی آبگونه پاستوریزه-ویژگی ها و روشهای آزمون
8524 8524 اجزای آمیزه لاستیک-اکسید روی -ویژگیها و روشهای آزمون
8555 8555 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک -تعیین مقاومت در برابر مالش و خمش به صورت ترکیبی -روش آزمون
8556 8556 پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک-تعیین مقاومت به له شدگی -روش آزمون
8557 8557 پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک-ضربه در دمای پایین -روش آزمون
8577-1 8577 مشخصات فیلمهای پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت اول-اصطلاحات و تعاریف والزامات کلی
8577-3-1 8577 مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت3-مشخصات مواد منفرد-استاندارد برگ1- فیلم های پلی پروپیلن(PP)دو محوره برای خازن ها
8577-3-1-A1 8577 مشخصات فیلم­های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت 3: مشخصات مواد منفرد  – برگ 1: فیلم‌های پلی‌پروپیلن (PP) دومحوره برای خازن‌ها-اصلاحیه شماره 1
8577-3-2 8577 مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت3-مشخصات مواد منفرد-استاندارد برگ2- الزاماتی برای فیلم های ترافتالات پلی اتیلن(PET) دو محوره متعادل شده برای عایق الکتریکی
8577-3-3 8577 ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی-قسمت 3- ویژگی های اختصاصی مواد – برگ 3- الزامات فیلم های پلی کربنات مورد استفاده برای عایق بندی الکتریکی
8577-3-4 8577 ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی-قسمت 3- ویژگی های اختصاصی مواد – برگ 4تا 6-الزامات فیلم های پلی ایمیدی مورد استفاده برای عایق بندی الکتریکی
8577-3-7 8577 ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی-قسمت 3- ویژگی های اختصاصی مواد – برگ 7-الزامات فیلم های فلوئورواتیلن -پروپیلن (FEP) مورد استفاده برای عایق بندی الکتریکی
8577-3-8 8577 فیلم های پلاستیکی برای کابردهای الکتریکی -قسمت 3-ویژگی های مواد منفرد -برگ 8-فیلم های پلی اتبلن نافتالات (pen) دو محوره متعادل شده مورد استفاده برای عایق الکتریکی
8577-3-8-A1 8577 فیلم­های پلاستیکی برای کاربردهای الکتریکی- قسمت 3: ویژگی­های مواد منفرد  – برگ 8: فیلم‌های پلی‌اتیلن نافتالات (PEN) دومحوره متعادل­ شده مورد­استفاده برای عایق الکتریکی-اصلاحیه شماره 1
8654 8654 شیلنگ های آتش نشانی-شیلنگهای مکش لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن-ویژگیها و روشهای آزمون
8676 8676 پلاستیک و فراورده های پلاستیکی-مقررات عمومی بازیافت و نشانه گذاری
873 873 چسب پنچرگیری بر پایه لاستیک با کمک (پخت) ویژگی ها و روش های آزمون
8747 8747 پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک-شاخص قابلیت عبور بخار آب -روش آزمون
8748 8748 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک -اندازه گیری قابلیت عبور دهی گاز
8749 8749 پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک-وضعیت هم جوشی روکش های پلی وینیل کلراید(pvc) و پخت روکش های لاستیک ولکانیده-روش آزمون
8750 8750 پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک-مقاومت در برابر ترک زایی ازنی در شرایط ایستا-روش آزمون
8751 8751 پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک-مقاومت در برابر خراشیدگی و کندگی روکش-روش آزمون
8767 8767 پلاستیک‌ها- سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای صنعتی- آکریلونیتریل-بوتادین-استایرن (ABS)، پلی(وینیل کلرید) صلب (PVC-U) و پلی(وینیل کلرید) کلردارشده (PVC-C)- ویژگی‌های اجزا و سامانه
8793 8793 پلاستیک ها-فیلم و ورق -فیلم پلی پروپیلن جهت یافته-ویژگیها
8794-3 8794 لاستیک و محصولات لاستیکی-تعیین اجزای سازنده آمیزه های پخت نشده و ولکانیده به روش گرما وزن سنجی -قسمت 3- لاستیک های هیدروکربنی ،لاستیک های هالوژن دار و لاستیک های پلی سیلوکسان بعد از استخراج
8996 8996 ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری بست های کمربندی پلاستیکی -قسمت 1-لوله های پلی اتیلنی تحت فشار
9005 9005 لاستیک-ولکانیده یا گرمانرم-اندازه گیری ابعاد-روش آزمون
911 911 پلاستیک ها- تعیین جذب آب
9116-1 9116 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره  ساختمند -قسمت 1- ویژگی های مواد و معیارهای کارایی برای لوله ها،اتصالات و سامانه
9116-2 9116 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره  ساختمند -قسمت 2- لوله ها و اتصالات با سطح بیرونی صاف ،نوع A
9116-3 9116 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره  ساختمند -قسمت 3- لوله ها و اتصالات با سطح بیرونی غیر صاف ، نوع B
9118-1 9118 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پی وی سی صلب (pvc-u) قسمت1-ویژگیهای لوله ها،اتصالات و سامانه
9119-1 9119 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان -پی وی سی صلب (pvc-u) -قسمت 1- ویژگی های لوله ها ،اتصالات و سامانه
9120 9120 اجزای آمیزه لاستیک-کربنات کلسیم طبیعی-ویژگیها و روشهای آزمون
9121 9121 شیلنگ های پلاستیک -شیلنگ های گرمانرم تقویت شده با مارپیچ گرمانرم برای مصارف مکش و تخلیه مایعات -ویژگی ها
9123 9123 شیلنگ های پلاستیکی و ملحقات آن-نوع هیدرولیک،گرما نرم،تقویت شده با منسوج-ویژگیها
9124 9124 شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آن جهت انتقال سوخت از تانکرهای سوخت-ویژگی ها
9154 9154 شناورهای پلاستیکی برای شیرهای کنترل شناور مورد استفاده در مخازن آب سرد
916 916 پلاستیک -کوپلیمرها و هوموپلیمرهای وینیل کلرید-تعیین مقدار کلر
9191 9191 غلتکهای لاستیکی پوست کن برنج-ویژگیها و روشهای آزمون
9277-2 9277 پلاستیک ها-تعیین خواص ضربه چارپی -روش آزمون -قسمت 2- آزمون ضربه با دستگاه تجهیز شده
9331 9331 شیلنگ‌های ترموپلاستیک و ملحقات آن- انواع تک‌فشار تقویت‌شده با سیم یا نخ مصنوعی برای کاربردهای­ هیدرولیکی– ویژگی­ها
9332 9332 لوله‌ها و اتصالات پلاستیکی ترموست تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP)-روش‌های آزمون نشتی و تأیید طراحی ساختاری محل‌های اتصال انعطاف‌پذیر
9356 9356 ظروف پلاستیکی برای تزریقات داخل وریدی
9383 9383 پلاستیک­ ها-ایزوسیانات­ های آروماتیک برای استفاده در تولید پلی­یورتان­ ها-اندازه­ گیری نسبت ایزومر درتولوئن­دی­ایزوسیانات (TDI)-روش آزمون
9384 9384 پلاستیک ها-اندازه گیری ابعاد خطی نمونه های آزمون
9385 9385 پلاستیک ها-ایزوسیانات های آروماتیک برای استفاده در تولید پلی اورتان ها-اندازه گیری کلر قابل هیدرولیز
9416-1 9416 پلاستیک‌ها– تعیین خواص مکانیکی دینامیکی–  قسمت 1: اصول کلی
9416-10 9416 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت دهم -ویسکوزیته برشی مختلط با استفاده از رئومتر نوسانی صفحه موازی
9416-11 9416 پلاستیک‌ها– تعیین خواص مکانیکی دینامیکی–  قسمت 11:دمای گذار شیشه‌ای‌
9416-12 9416 پلاستیک ها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی- قسمت12- ارتعاش فشاری- روش غیر تشدیدی
9416-2 9416 پلاستیک‌ها– تعیین خواص مکانیکی دینامیکی–  قسمت 2:روش پاندول پیچشی
9416-3 9416 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت سوم-ارتعاش خمشی -روش منحنی تشدید
9416-4 9416 پلاستیک‌ها– تعیین خواص مکانیکی دینامیکی–  قسمت 4:ارتعاش کششی- روش غیرتشدیدی
9416-5 9416 پلاستیک‌ها– تعیین خواص مکانیکی دینامیکی–  قسمت 5: ارتعاش خمشی- روش غیرتشدیدی
9416-6 9416 پلاستیک‌ها– تعیین خواص مکانیکی دینامیکی– قسمت 6: ارتعاش برشی- روش غیرتشدیدی
9416-7 9416-7 پلاستیک‌ها– تعیین خواص مکانیکی دینامیکی–  قسمت 7: ارتعاش پیچشی- روش غیرتشدیدی
9416-8 9416 پلاستیک‌ها– تعیین خواص مکانیکی دینامیکی– قسمت 8: ارتعاش طولی و برشی- روش انتشار موج
9416-9 9416 پلاستیک‌ها– تعیین خواص مکانیکی دینامیکی–  قسمت 9: ارتعاش کششی- روش انتشار پالس صوتی
9427-6 9427 ظروف و لوازم تزریق -قسمت 6- درپوش های ساخته شده از ترکیب آلومینیوم -پلاستیک برای ویال های تزریق
9427-7 9427 ظروف و لوازم فراورده های دارویی تزریقی-قسمت هفتم -درپوشهای تزریقی پلاستیک-آلومینیم بدون پوشاندن بخش پلاستیکی
9453 9453 پلاستیک ها-آمیزه های قالب گیری تقویت شده و پیش آغشته -تعیین مقدار مواد فرار ظاهری
9454 9454 شیلنگ های لاستیکی یا پلاستیکی -تعیین مقدار انبساط حجمی
9495 9495 لاستیک-دستورالعمل های انبار داری محصولات لاستیکی
9542 9542 پلاستیک ها -فیلم و ورق -فیلم های پلی پروپیلن ریخته گری شده
9543 9543 بسته بندی -مقررات کلی فیلم های پلاستیکی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی -ویژگیها و روشهای آزمون
9551 9551 کاندوم های لاستیکی برای آزمایش های بالینی-اندازه گیری خواص فیزیکی
9552-1 9552 دستکش های معاینه پزشکی یکبار مصرف -قسمت اول-ویژگیها برای دستکش های ساخته شده از لاتکس یا محلول لاستیکی
9604 9604 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت در برابر مایعات -روش آزمون
9648 9648 معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیند های تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی
9779 9779 ساختمان -درزگیرها-تعیین برگشت الاستیک -روش آزمون
9789 9789 پلاستیک ها -فیلم وورق-فیلم های پلی آمید (نایلون)جهت یافته دو محوری
9790 9790 بسته بندی-بسته بندی برای حمل و نقل کالاهای خطرناک-پلاستیک های بازیافت شده
9880-3-10 9880 مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی -قسمت سوم -مشخصات مواد استاندارد برگ 10-الزامات نوارهای ازجنس فیلم سلولز -استات -بوترات با چسب پایه لاستیک گرما سخت
9880-3-2 9880 مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی -قسمت سوم -مشخصات مواد استاندارد برگ 2-نوارهای فیلم پلی استر با چسب های پایه لاستیک گرما سخت و گرما نرم یا اکریلیک شبکه ای شده
9880-3-4 9880 مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی -قسمت سوم -مشخصات مواد استاندارد برگ 4-کاغذ سلولزی چین خورده و چین نخورده ، با چسب پایه لاستیک گرما سخت
A1-2044 2044 ویژگی ها و روش های آزمون کیسه پلاستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر(اصلاحیه شماره1)
A1-8514 8514 بسته بندی-فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فرآورده های لبنی آبگونه پاستوریزه -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)
A2-2044 2044 ویژگی های و روش های آزمون کیسه پلاستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر (اصلاحیه شماره 2)
A2-2057 2057 ویژگی های و روش های آزمون کیسه پلاستیکی زباله (اصلاحیه شماره 2)
INSO – ISO 17784 17784 شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی وملحقات آن -راهنما برای استفاده خریداران -نصاب ها و پیمانکاران
INSO-EN- 13706-1 13706 کامپوزیت های تقویت شده با پلاستیک -ویژگی های پروفیل های کششی قسمت 1-نشان گذاری
INSO-IEC 60264-5-2 60264 بسته بندی سیم های سیم پیچی-قسمت 5-2-قرقره های تحویلی استوانه ای شکل با لبه های مخروطی-ویژگی های قرقره های ترموپلاستیکی بازگشت پذیر
INSO-IEC 62237 62237 کار با برق-لوله های لاستیکی عایقی با بست برای استفاده به همراه تجهیزات و ابزارهای هیدرولیکی
INSO-ISO 11299-1 11299 پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای نوسازی شبکه های زیرزمینی گازرسانی -قسمت 1- کلیات
INSO-ISO 11299-3 11299 پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری برای نوسازی شبکه های زیرزمینی گازرسانی -قسمت 3-پوشش دهی با لوله های مناسب
INSO-ISO 21004 21004 سامانه های لوله گذاری پلاستیکی-لوله های چند لایه ترموپلاستیکی و محل های اتصال آن ها، برای مصارف آب رسانی
INSO-ISO 8031 8031 شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن -تعیین مقاومت و هدایت الکتریکی
INSO-ISO-11237 11237 شیلنگ های لاستیکی و ملحقات شیلنگ های هیدرولیکی تقویت شده با سیم فشرده قیطان بافت برای سیالات بر پایه روغن یا آب -ویژگی ها
INSO-ISO-15063 15063 پلاستیک ها-پلی ال ها- برای کاربرد در تولید پلی اورتان ها-روش تعیین عدد هیدروکسیل با استفاده از طیف سنجی NIR
INSO-ISO-3862 3862 شیلنگ های لاستیکی و ملحقات -شیلنگ های هیدرولیکی تقویت شده با سیم حلزونی با رویه لاستیکی برای سیالات بر پایه روغن یا آب -ویژگیها
INSO-ISO-4079 4079 شیلنگ های لاستیکی و ملحقات -شیلنگ های هیدرولیکی تقویت شده با منسوج برای سیلات بر پایه روغن یا آب -ویژگیها
INSO-ITU-T L.73 2008 73 سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- روش های بازرسی و تعمیر داکت های پلاستیکی زیر زمینی
INSO-OIML R 53 53 ویژگیهای اندازه شناختی المانهای حساس الاستیکی مورد استفاده برای اندازه گیری فشار -روشهای تعیین
ISIRI – ISO 7628 7628 خودروهای جاده ای – لوله کشی ترموپلاستیکی برای سامانه های ترمز
ISIRI-ISO 10191 10191 لاستیک های خودروی سواری- تصدیق قابلیت های لاستیک – روشهای آزمون آزمایشگاهی

یک پاسخ ارسال نمایید