دستگاه تست جعبه های پلاستیکی تاشو مورد مصرف در قصعات خودرو طبق استاندارد ملی 16580

دستگاه تست جعبه های پلاستیکی تاشو مورد مصرف در قصعات خودرو طبق استاندارد ملی 16580

GALIA. Foladable plastic boxes-EMB-10 2009

-Packaging- Foldable Plastic Boxes for autooative parts

حداکثر وزن مجاز برای انبارش- بر حسب کیلوگرم بر اساس مقاومت در برابر فشار ایستایی265 کیلوگرم طبق استاندارد NF EN ISO 2234  است.

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

یک پاسخ ارسال نمایید