دستگاه تست سرنگ لوئر لوک

دستگاه تست سرنگ لوئر لوک

نیروی لازم برای این تست 50 نیوتون است.

فک یک-طرف بادی است و 100 کیلوگرم نیرو را تحمل می کند.

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

 

یک پاسخ ارسال نمایید