دستگاه تست خمش پلاستیکها طبق استاندارد JIS 7171 و ASTM D790

دستگاه تست خمش پلاستیکها طبق استاندارد JIS 7171 و ASTM D790

 

This test method was designed to determine tensile properties of plastics based on the general principles given in JIS 7171.

.Products that may be tested in accordance with this standard include thermosets, thermoplastics, and fiber-reinforced plastics. .

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

ASTM D5748

یک پاسخ ارسال نمایید