دستگاه تست استحکام کششی تیرآهن – استاندارد 13781-13779-1791-14484

دستگاه تست استحکام کششی تیرآهن – استانداردهای  13781-13779-1791-14484

استاندارد 10272 و  ISO 6892-1

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

یک پاسخ ارسال نمایید