دستگاه تست کاغذ پوشیده شده با پلی اتیلن طبق استاندارد ملی2139

این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 14558 می باشد.

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

یک پاسخ ارسال نمایید