فراتست- دستگاه اندازه گیری و تست استحکام فشاری ظروف و بسته بندی شوکو اسمارت، شوکو اسمارت کریستال، شوکودراژه، شوکو اسمارت لوله ای

دسته بندی:

 دستگاه اندازه گیری استحکام فشاری ظروف و بسته بندی و هم چنین بافت سنجی شوکو اسمارت، شوکو اسمارت کریستال، شوکودراژه، شوکو اسمارت لوله ای

 

شوکو اسمارت سه گوش

شوکو اسمارت تزئینی

شوکو اسمارت لوله ای

شوکو اسمارت مدادی

شوکو اسمارت کریستال

شوکو دراژه سه گوش

شوکو دراژه مغز قهوه ای

شوکو دراژه مغزدار فانتزی

شوکو دراژه کریستال مخلوط

شوکو دراژه کریستال

 

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

 

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید