فراتست: دستگاه تست کشش پاکت های مورد استفاده در بسته بندی مواد خوراکی طبق استاندارد ملی 2142

دسته بندی:

دستگاه تست پاکت های مورد استفاده در بسته بندی مواد خوراکی طبق استاندارد ملی 2142

 

استاندارد مرجع: BS EN 770

آزمون ایستادگی در برابر کشش طبق استاندارد ملی 2-8273 انجام می گیرد.

موادی مانند پودر شیر خشک، حبوبات، غلات، آرد، شکر و حبوبات در این پاکت ها بسته بندی می شوند.

 

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 3750274-0912

 

یک پاسخ ارسال نمایید