دستگاه آزمون و تست پوشش نواری لوله های فولادی برای لوله های آب طبق استاندارد 9320

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

دستگاه آزمون و تست پوشش نواری لوله های فولادی برای لوله های آب طبق استاندارد 9320

AWWA C214-14 TAPE COATINGS FOR STEEL WATER PIPE

سامانه پوشش

اجزای سامانه

پوشش نواری پلی اولفین ی پیش ساخته باید دارای سه لایه زیر باشد:

الف- لایه چسب مایع بر پایه حلال یا صدرصد جامد-مایع

ب- لایه نوار داخلی برای محافظت در برابر  خوردگی

ج- لایه نوار خارجی برای محافظت مکانیکی

نوارهای پیش ساخته لایه داخلی و لایه خارجی باید به صورت رول تهیه شود. اجزای سیستم ارایه شده توسط سازنده باید با مقادیر جداول 1 تا 4 مطابقت داشته باشد.

 

isiri 9320

 

isiri 9320

 

isiri 9320

یک پاسخ ارسال نمایید