دستگاه آزمون و تست طناب های سیمی فولادی برای مصارف عمومی طبق استاندارد ملی 13870

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-3750274

021-88705040

pdf log-01

 

دستگاه آزمون و تست طناب های سیمی فولادی برای مصارف عمومی طبق استاندارد ملی 13870

ISO 2408:2017

ISO 2232

ISO 4345

ISO 17893

ISO 3108

ISO 6892

Steel wire ropes — Requirements

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات ساخت و آزمون طناب های فولادی استاندارد برای مصارف عمومی شامل دستگاه های بالابر مانند جرثقیل و بالابرهای سقفی می باشد.

طناب های مورد استفاده در یدک کشش ها نیز شامل این استاندارد می شوند  و جداول کمترین نیروهای گسیختگی برای اندازه های متداول ، رده ها و ساختار طناب های استاندارد را ارایه می دهد.

این استتاندارد برای طناب های تک لایه، مقاوم در برابر پیچش و موازی که از سیم های بدون پوشش، با پوشش روی و یا پوشش آلیاژهای روی و تا قطر کمتر از 60 میلیمتر که در تولید انبوه استفاده می شوند کاربرد دارد.

این استاندارد برای مصارف زیر کاربرد ندارد:

معدن

کنترل هواپیما

صنایع نفت و گاز طبیعی

طناب کشش آنتن های هوایی

آسانسورها

ماهی گیری

مراجع الزامی:

isiri 13870

نتایج آزمون:

در هنگام تهیه نتایج آزمون، باید موارد بندهای الف یا ب مطابق زیر در گواهی نتایج اضافه شود:

الف- نیروی پارگی بر روی طناب – کدام مقدار مشخص شود یعنی

1- نیروی پارگی اندازه گیری شده

2- نیروی محاسبه شده پارگی ( پس از تنیدن)

3- نیروی محاسبه شده پارگی (پیش از تنیدن)

ب- آزمون های بر روی سیم ها

1- تعداد سیم های آزمایش شده

2- قطر اسمی سیم ها

3- نیروی پارگی محاسبه شده سیم

4-مقاومت کششی بر اساس قطر اسمی سیم

5-تعداد پیچش های کابل ( و طول مورد آزمون)

6- جرم پوشش

 بسته بندی و نشانه گذاری

طناب ها باید به صورت کلاف آماده شوند.

خریدار باید الزامات خاص بسته بندی را مشخص کند.

نشانه گذاری

نام و آدرس تولید کننده و شماره گواهی باید به گونه ای خوانا و بادوام بر روی بر چسبی که روی کلاف قرار می گیرد، حک شود.

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-3750274

021-88705040

یک پاسخ ارسال نمایید