دستگاه تست تعیین چسبندگی لاستیک به زمینه صلب طبق استاندارد ASTM D429

دستگاه تست تعیین چسبندگی لاستیک به زمینه صلب طبق استاندارد ASTM D429

 

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 3750274-0912

 

یک پاسخ ارسال نمایید