دستگاه تست ترک متر برای اندازه گیری گشاور لازم برای باز کردن درب بطری

 

تست فلیپ کپ

Flip cap test

snap cap test

نیروی لازم برای بازکردن درب شامپو و سایر ظروف

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید