دستگاه آزمون تاب كششي اتصالات عايق رطوبتي پيش ساخته طبق استاندارد ملی ISIRI 3870

                             8202/30 UNI

دينامومتر مجهز به ثبات نمودار نيرو – تغيير طول و گيره‏هايي كه خودبخود در مركز قرار بگيرند .

 

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

یک پاسخ ارسال نمایید