بافت سنجی: پروب های سیلندری در تست های نفوذ و پنچری برای ژل، میوه، ماست برای دستیابی به شاخص سختی، سفتی و تسلیم

Penetration dies

texture analyzer

تکسچر آنالایزر

سرهای نفوذ

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

A family of flat-ended probes from 2mm to
50mm diameter is available to test a wide
range of samples. Cylinder probes are used
for puncture and penetration tests on gels,
fruit, yoghurts and margarine to provide an
index of Hardness, Firmness or Yield Points.
A puncture test measures both compressive
and shear forces. Properties such as viscoelastic
creep, compliance and stress
relaxation can also be identified.

Penetration dies

These dies are used mostly for penetrations tests to
determine the hardness of foodstuffs. These tests are
widely used and find their application with many
foodstuffs.
Fundamental is the choice of the appropriate die:
Cylindrical dies apply compressive stress by the surface
and shear stressing by the edges and the outer surface
area of the die. Whereas ball dies start with vertical
forces. During the test more and more horizontal forces
are added.
Zwick Roell offers penetration dies with various shapes,
sizes and materials, also completely to your
requirements.

2mm Ø stainless steel P/2
2mm Ø stainless steel P/2E
3mm Ø stainless steel P/3
4mm Ø stainless steel P/4
5mm Ø stainless steel P/5
6mm Ø stainless steel P/6
10mm Ø delrin P/10
20mm Ø aluminium P/20
20mm Ø perspex P/20P
25mm Ø aluminium P/25
25mm Ø perspex P/25P
35mm Ø aluminium P/35
36mm Ø with radius aluminium P/36R
(AACC standard probe – bread firmness)
40mm Ø aluminium P/40
45mm Ø aluminium P/45
50mm Ø aluminium P/50
1/4″ Ø stainless steel P/0.25
1/2″ Ø with radius
(delrin ISO for gelatine) P/0.5R
1/2″ Ø (delrin AOAC for gelatine) P/0.5
1″ Ø with radius delrin P/1R
1″ Ø aluminium P/1
11/2″ Ø aluminium P/1.5
2″ Ø aluminium P/2.0
Magnus-Taylor pressure probes

یک پاسخ ارسال نمایید