دستگاه تست فشار، انبارداری و کنترل کیفیت کارتن BCT برای بسته بندی خشکبار طبق استاندارد ملی ISIRI 36

دستگاه تست فشار، انبارداری و کنترل کیفیت کارتن BCT برای بسته بندی خشکبار طبق استاندارد ملی ISIRI 36

ISIRI 36

3 تا 7 لایه

مسطح و کنگره ای

کارتن دایکاتی، عادی و تلسکوپی

اندازه گیری میزان جذب آب به روش کُب: ISIRI-475

آزمون سقوط آزاد بسته:  ISIRI 1287

آزمون فشار جعبه های مقوایی برای ترابری:  ISIRI 1641

مقاومت به ترکیدگی:  ISIRI 7065

 

 

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید