دستگاه تست اندازه گیری مقاومت در برابر پارگی فیلم و ورق پلاستیک به روش المندورف طبق استاندارد ملی 17648

پلاستیکها- فیلم و ورق-اندازه گیری مقاومت در برابر پارگی-قسمت 2- روش المندورف

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

یک پاسخ ارسال نمایید