دستگاه تست کشش سر سیم(ترمینال) نوع برج گردون

دسته بندی:

دستگاه تست  و آزمون کشش سر سیم(ترمینال) نوع برج گردون

For securing wire terminals, cables, connectors, and other samples for pull testing.

ترمینال وایرشو کابلشو

  • اتصالات سیم ها

   اساساً بین یک اتصال دائم و موقت تفاوت های  اساسی وجود دارد. اتصالات دائم عبارتند از:

  • لحیم شده
  • جوش خورده
  • پرسی دندانه دار
  • پرس شده
  • اتصالات موقت (غیر دائم)
  • به کمک پیچ
  • سوکت نر و ماده
  • ترمینال

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

2016-08-13_151200

2016-08-13_130800

یک پاسخ ارسال نمایید