دستگاه تست فشار ظرف اسپری

دسته بندی:

دستگاه تست ظرف فشار اسپری

انواع بطری- شیه های دارویی- استوانه مدرج- بطری شربت- ظروف جار- انواع درب- طره- اسپری بینی- ظروف پت شفاف- قوطی کرم- پوکه های آرایشی- ظروف پت شفاف-

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-3750274

021-88705040

 

یک پاسخ ارسال نمایید