دستگاه تست و آزمون کشش فیلم و ورق پلاستیک

دستگاه تست و آزمون کشش فیلم و ورق پلاستیک

 

Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting

کشش مطابق استاندارد های :

EN ISO 527-3, ASTM D882, ASTM D638, BS 2782-3, ISIRI 6621-3,

پارگی مطابق استاندارد های :

BS 2782-3, ISO 6383-1, ASTM D1004, ASTM D1938-

پنچری (Puncture):

ISO 3303-A, ASTM D1894, BS 2782-8, BS 5961, ISIRI 17647

ضریب اصطکاک(Friction):

پیل (Peel):

ASTM D5458

فک تست کشش فیلم، ورق، فویل و لفاف

Film- Sheet- Sheeting- Foil- Plastic- Tensile Test- Aluminum

 

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

 

ASTM D882

 

یک پاسخ ارسال نمایید