دستگاه تست خستگی دینامیکی ایمپلنت

دسته بندی:

Dynamic Fatigue test for dental implants

Dentistry — Implants — Dynamic fatigue test for endosseous dental implants

ISO 14801

یک پاسخ ارسال نمایید