دستگاه آزمون و تست پنچری و سوراخ شدگی فیلم پلاستیک طبق استاندارد JIS Z 1707

دستگاه آزمون و تست پنچری و سوراخ شدگی فیلم پلاستیک طبق استاندارد JIS Z 1707

 Plastic Film Puncture Resistance Testing

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

ASTM D5748

یک پاسخ ارسال نمایید