دستگاه های تست و کنترل کیفی بسته بندی، چاپ، مرکب، فیلم پلاستیک و کاعذ طبق استاندارد های – ISO- BS- DIN- TAPPIASTM

دستگاه های تست و کنترل کیفی بسته بندی، چاپ، مرکب، فیلم پلاستیک و کاعذ طبق استاندارد های ASTM

ASTM D1204- تست شیرینک فیلم و لفاف پلاستیک- Film Shrinkage

روش استاندارد تست برای تعیین تغییر خطی ابعاد فیلم و لفاف پلاستیک در دمای بالا

ASTM D1238-  شاخص جریان مذاب پلاستیک ها –  Plastic Melt Flow Index

روش استاندارد تست برای اندازه گیری شاخص جریان مذاب پلاستیک ها بوسیله دستگاه اکستروژن پلاستومتر

ASTM D1709- تست دارت فیلم پلاستیک- ضربه فیلم پلاستیک- ضربه سقوطی دارت- Falling Dart Impact

کاربرد: فیلم- فویل- پلاستیک- لامنیت- کاغذ

ASTM D 1709-62 Procedure A, ASTM D 1709-62 Procedure B, ISO 7765

ASTM D1876 – تی پیل (پوست کنی)  تست  چسب ها- T Peel Test

Peel conforms to ASTM D1876, ASTM F88, ASTM D3330, PSTC-101, FINAT1

فیلم پلاستیک- بسته بندی- کاغذ- لیبل- برچسب- پوششکاری- کارتن- چسب ها- فویل و محصولات چاپ شده

ASTM D1894 Plastic Film Friction Test- تست ضریب اصطکاک استاتیک و دینامیک فیلم ها و لاف های پلاستک

این دستگاه ها به صورت ویژه ای برای تست مواد مسطح و تخت نظیر فیلم و لفاف پلاستیک، لامینیت، فویل، نبافته ها، کاغذ، مقوا، طراحی شده اند تا ضریب اصطکاک (COF) را اندازه بگیرند. این دستگاه های طبق استاندارد های ASTM D1894- ISO 8295- DIN 53375- BS 2782- TAPI T549 و چندین استاندارد دیگر طراحی شده اند.

ASTM D1922  Elmendorf Tear Test-  دستگاه تست پارگی المندورف 

کاربرد: فیلم، لفاف- فویل- کاغذ- تیشو- دستمال کاغذی- پارچه- نبافته

AS/NZ 1301.400S, ASTM D 1424, ASTM D 1922, BS 4468, CPPA D 9, ISO 1974, SCAN P11, TAPPI T 414

ASTM D1938 Trouser Tear-  روش استاندارد تست برای اندازه گیری مقاومت در برابر گسترش پارگی شلواری فیلم پلاستیک، ورق های نازک و لفاف ها 

ASTM D2457 Specular Gloss- براقیت سنج سه زاویه

ASTM D2582- روش آزمون استاندارد برای تعیین مقاومت در برابر گسترش پارگی پنچری فیلم ها و لفاف های پلاستیک

ASTM D2659 Blown Container Compression Test -Top Load Tester

استاندارد: ASTM D 2412, ASTM D 2659, DIN 55440-1:99

کاربردها: ظروف بادی (دمشی)- کارتن- جعبه برای اندازه گیری مقاومت فشاری

ASTM D2979

ASTM D3078- روش استاندارد تست برای تعیین نشتی در بسته بندی های منعطف با استفاده از نشت حباب

ASTM D3330-  روش آزمون استاندارد برای تست چسبندگی پیل نوار چسب های حساس به فشار

یک پاسخ ارسال نمایید