دستگاه تست فشار، کنترل کیفی و انبارداری کارتن BCT برای بسته بندی میوه و سبزیجات تازه طبق استاندارد ملی2923

دستگاه تست کارتن برای بسته بندی میوه و سبزیجات تازه  طبق استاندارد ملی2923

استانداردهای مرجع:

استاندارد ملی ایران شماره 475- جذب آب به روش کب

استاندارد ملی ایران شماره 1641- آزمون فشار

استاندارد ملی ایران شماره2220- نمونه برداری

استاندارد ملی ایران شماره 3070- مقاومت به ترکیدن

استاندارد ملی ایران شماره 6086- کاربرد چسب ها

استاندارد ملی ایران شماره 7065- مقاومت به ترکیدن

استاندارد ملی ایران شماره 3070- مقاومت به ترکیدن

 

دستگاه تست و آزمون انواع سبد- سبد میوه- سبد ابزار-سبد مرغی- سبد آشپزخانه- سبد کارخانجات و ….

 

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید