دستگاه تست فشار، انبارداری و کنترل کیفیت کارتن BCT برای بسته بندی مرغ طبق استاندارد ملی 3341

دستگاه تست و آزمون  فشار،لهیدگی  انبارداری و کنترل کیفیت کارتن BCT برای بسته بندی مرغ طبق استاندارد ملی 3341 (دستگاه تست بسته بندی- جعبه های مقوایی برای ترابری)

 

جعبه مقوایی بایست طبق استاندارد ملی 3341 باشد.

  کاغذ موم دار می بایست طبق استاندارد ملی 1461 باشد.

برای بسته بندی محصولات مرغ آماده مصرف منجمد می توان از فیلم های سخت و نرم و ظروف یک بار مصرف نیز استفاده کرد.

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

یک پاسخ ارسال نمایید