دستگاه تست کشش (مقاومت و استحکام سنج) پارچه (روش نوار پهن)- استاندارد ملی ISIRI 1147-2

 

دستگاه تست  کشش (مقاومت و استحکام سنج) پارچه (روش نوار پهن) طبق استاندارد ملی ISIRI 1147-2

 

ISIRI-1147-2  second rev-1393

نساجی-خصوصیات کششی پارچه

قسمت 2: تعیین حداکثر نیرو به روش نوار پهن

در روش نوار پهن فقط نیرو مهم است.

سرعت تست 300 ملیمتر بر دقیقه است.

ISO 13934-2: 2014, Textiles –Tensile properties of fabrics-

Part 2: Determination of maximum force using the grab method

این روش عمدتاً برای کالاهای تهیه شده از پارچه های تار و پودی و پارچه هایی که دارای الیاف کشسان میباشند و یا از طریق عملیات مکانیکی یا شیمیایی از خاصیت کشسانی برخوردار شده اند، کاربرد دارد. از این استاندارد میتوان برای پارچه هایی که با سایر روشها تولید میشوند نیز استفاده کرد.

به طور معمول، این روش برای انواع ژئوتکستایل، منسوجات نبافته، پارچه های روکش شده، منسوجات تار و پودی از الیـاف شیشـه و پارچه های تهیه شده از الیاف کربن یا نخهای نواری از جنس پلی اولفین کاربرد ندارد.

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

یک پاسخ ارسال نمایید