دستگاه تست پنچری(سوراخ شدگی) فیلم پلاستیک طبق استاندارد EN 14477

 دستگاه تست پنچری(سوراخ شدگی) فیلم پلاستیک طبق استاندارد EN 14477

Stretch Wrap Puncture Resistance Testing

Puncture resistance of films

EN 14477, ASTM F1306

کلید واژه ها

استرس دو محوره – تغییر شکل – افزایش یا ازدیاد طول – انرژی – مواد مانع انعطاف پذیر – نیرو – نیرو ، فشار – مقاومت در برابر نفوذ – خصوصیات فیزیکی – فیلم پلاستیکی ، ورق و نوارها – فیلم های پلاستیکی – مواد بسته بندی اولیه مانع -تنش – کرنش

مقاومت به نفوذ یک عملکرد مهم در استفاده نهایی از مواد نازک انعطاف پذیر است که در آن یک محصول با لبه تیز می تواند یکپارچگی یک بسته بندی ناعبور (barrier) را از بین ببرد. این مساله  اجازه ورود / خروج گازها ، بوها و آلودگی های ناخواسته از بسته را می دهد و باعث آسیب احتمالی به محصول و کاهش ماندگاری محصول بسته بندی شده، می شود. پاسخ مواد به نفوذ با فاکتورهای مختلفی از جمله ضخامت فیلم ، مدول الاستیک ، سرعت نفوذ ، دما ، شکل و نوع پروب متفاوت خواهد بود. . اگرچه می توان چندین ترکیب از عوامل تجربی را برای شبیه سازی کاربردهای خاص استفاده نهایی طراحی و استفاده کرد ، اما برای مقایسه استاندارد مواد باید شرایط توصیه شده در این روش رعایت شود.

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

ASTM D5748

یک پاسخ ارسال نمایید