دستگاه تست استحکام کششی چدن داکتیل، نشکن، چکش خوار، گرافیت کروی و خاکستری

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

دستگاه تست استحکام کششی چدن داکتیل، نشکن، گرافیت کروی و خاکستری

دستگاه تست استحکام کششی و سفتی قطری حلقوی محصولات چدن نشکن  (داکتیل) شبکه فاضلاب استاندارد 16731

دستگاه تست استحکاک کششی چدن خاکستری  استاندارد ملی 406 و استاندارد ISO 185

دریچه چدن داکتیل BS EN 124- EN 1563

لوله چدن نشکن (داکتیل) مصارف آبی استاندارد ملی 3732

شیرهای سوپاپی چدنی (صنعتی)  طبق استاندارد ملی 14807

لوله ها و اتصالات چدنی بهداشتی استاندارد ملی 1547 (که تستی معرفی نشده است.)

چدن خام (بیشتر از 2 درصد کربن pig iron)، طبق استاندارد ملی 18356

لوله و اتصالات چدن نشکن ثقلی

چدن چکش خوار 18589  مالیبل- مغز سفید- مغز سیاه- نمونه نباید ماشینکاری شود- ISO 5922- کشش 10272- استحکام کششی از 275 تا  800 مگا پاسکال- نمونه ها در قالب های ماسه ای ساخته می شوند.

استاندارد های چدن ریخته گری خاکستری:

ASTM A48- ISO 185- DIN EN 1561- DIN 1691- GOST 1412- IS 210- JIS G-5501- GB 9439- UNS

نمونه ها برای تست کشش :

fc

 

ISO 1083:2018
چدن های گرافیت کروی – طبقه بندی
چکیده
این سند درجه ها و الزامات مربوط به چدن های گرافیت کروی را تعریف می کند.

این سند دو گروه از گریدهای چدن گرافیت کروی را با طبقه‌بندی بر اساس خواص مکانیکی اندازه‌گیری شده بر روی قطعات آزمایشی ماشین‌کاری شده تهیه‌شده از نمونه‌های ریخته‌گری مشخص می‌کند. گروه اول عمدتاً با گریدهای فریتی تا پرلیتی سروکار دارند. گروه دوم به گریدهای فریتی تقویت شده با محلول جامد می پردازد.

این سند همچنین یک طبقه بندی اطلاعاتی را به عنوان تابعی از سختی ارائه می دهد.

این سند برای موارد زیر اعمال نمی شود:

– چدن های گرافیتی کروی مورد استفاده برای لوله ها، اتصالات و لوازم جانبی که مطابق با ISO 2531 و ISO 7186 مشخص شده اند.

– چدن های کروی بسیار آلیاژی (آستنیتی) که مطابق با ISO 2892 مشخص شده اند.

– چدن های آسفریتی که مطابق با ISO 17804 مشخص شده اند.

این سند درجه ها و الزامات مربوط به چدن های گرافیت کروی را تعریف می کند.
این سند دو گروه از گریدهای چدن گرافیت کروی را با طبقه‌بندی بر اساس خواص مکانیکی اندازه‌گیری شده بر روی قطعات آزمایشی ماشین‌کاری شده تهیه‌شده از نمونه‌های ریخته‌گری، مشخص می‌کند. گروه اول عمدتاً با گریدهای فریتی تا پرلیتی سروکار دارند. گروه دوم به گریدهای فریتی تقویت شده با محلول جامد می پردازد.
این سند همچنین یک طبقه بندی اطلاعاتی را به عنوان تابعی از سختی ارائه می دهد.
این سند برای موارد زیر اعمال نمی شود:
– چدن های گرافیتی کروی مورد استفاده برای لوله ها، اتصالات و لوازم جانبی که مطابق با ISO 2531 و ISO 7186 مشخص شده اند.
– چدن های کروی بسیار آلیاژی (آستنیتی) که مطابق با ISO 2892 مشخص شده اند.
– چدن های آسفریتی که مطابق با ISO 17804 مشخص شده اند.
2 مراجع هنجاری
به اسناد زیر به گونه ای در متن ارجاع داده شده است که برخی یا تمام محتوای آنها الزامات این سند را تشکیل می دهد. برای مراجع تاریخ، تنها نسخه ذکر می شود. برای مراجع بدون تاریخ، آخرین ویرایش سند ارجاع شده (شامل هر گونه اصلاحیه) اعمال می شود.
ISO 148-1، مواد فلزی – تست ضربه آونگ چارپی – قسمت 1: روش آزمایش
ISO 945-1، ریزساختار چدن – قسمت 1: طبقه بندی گرافیت با تجزیه و تحلیل بصری
ISO 6506-1، مواد فلزی – تست سختی برینل – قسمت 1: روش آزمایش
ISO 6892-1، مواد فلزی – آزمایش کشش – قسمت 1: روش آزمایش در دمای اتاق
ISO/TR 15931، سیستم تعیین برای چدن و ​​چدن

B510050

S345100

PSA PEUGEOUT- CITROEN

 

[1] ISO/TR 10809-1Cast irons — Part 1: Materials and properties for design
[2] ISO/TR 15931Designation system for cast irons and pig irons
[3] EN 1561, Founding — Grey cast irons
[4] ASTM A48/A48M, Specification for Gray Iron Castings
[5] JIS G5501, Grey iron castings
[6] SAE J431, Automotive Gray Iron Castings
[7] GB/T 9439, Grey iron castings

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

یک پاسخ ارسال نمایید