دستگاه تست تعیین رفتار خمشی فرآورده های عایقکاری حرارتی- پلی استایرین منبسط کارخانه ای- طبق استاندارد ملی 10950

 

 

دستگاه تست تعیین رفتار خمشی فرآورده های عایقکاری حرارتی- پلی استایرین منبسط کارخانه ای- طبق استاندارد ملی 10950

فراورده‌هاي عايق كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي كارخانه‌اي پلي‌استايرن منبسط- ويژگي‌ها

فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي كارخانه‌اي فوم پلي‌استايرن اكسترود شده- ويژگي‌ها

فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي كارخانه‌اي شيشه سلولي- ويژگي‌ها

فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- فراورده‌هاي كارخانه‌اي فوم فنلي- ويژگي‌ها

مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاری حرارتی تعيين رفتار خمش ـ روش آزمون

استاندارد ملی 10950-10951-10952-10953-11061-11059

در این استاندارد خواص مکانیکی زیر اندازه گیری می شود:

مقاومت خمشی

قابلیت فشردگی

ضخامت تحت بار

تغییر نسبی ضخامت

خزش فشاری

مدول کشسانی دینامیکی

سفتی دینامیکی

متوسط تنش فشاری در 10  درصد تغییر شکل

مقاومت خمشی

تنش فشاری

مقاومت کششی عمود بر سطح

 

ISIRI 7302

EN 13163: 2001 ,Thermal insulating products for building  – Factory made of expanded polystyrene (EPS)- Specification

ISIRI 11108

EPS

XPS

PS

Polystyrene

پلی استایرن منبسط شده

استاندارد 7117- تعیین رفتار فشاری

استاندارد 7296- خزش فشاری

استاندارد 7119- تعیین مقاومت کششی عمود بر سطوح

استاندارد 7302- تعیین رفتار خمشی

استاندارد 7303- تعیین رفتار برشی

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های  تست

تلفن همراه:  3750274-0912

تلفن ثابت:  88705040-021

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید