دستگاه آزمون استحکام و مقاومت کششی دستمال کاغذی طبق استاندارد ملی ISIRI 627

دستگاه آزمون دستمال کاغذی  طبق استاندارد ملی ISIRI 627
دستمال کاغذی- ویژگی ها و روش آزمون – تجدید نظر ششم

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، بسته بندی و نشانه گذاری، نمونه برداری و روش های آزمون دستمال کاغذی است.

این استاندارد در مورد انواع دستمال کاغذی به صورت توپ (رول) و یا در جعبه و یا بسته کاربرد دارد.

یادآوری- این استاندارد برای رول مادر یک لایه که در کارخانجات تبدیل به دستمال کاغذی دو یا چند لایه تبدیل خواهد شد، کاربرد ندارد .

 استاندارد ملي‌ ايران‌  2-8273 :   كاغذ و مقوا-اندازه گیری ویژگی های کششی و ازدیاد طول با سرعت ثابت

استاندارد ملی 3400- پوشک و نوار بهداشتی- پوشش رویی یک لایه – ویژگی ها و روش آزمون

در برابر كشش‌ پس‌ از غوطه‌وري‌ در آب‌

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

 

 

 

 

 

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید