دستگاه آزمون خمش برای تعیین شکل پذیری نوار مس و آلیاژهای آن طبق استاندارد 12710

دستگاه آزمون خمش برای تعیین شکل پذیری نوار مس و آلیاژهای آن طبق استاندارد 12710

 

ASTM B820 – 18 :Standard Test Method for Bend Test for Determining the Formability of Copper and Copper Alloy Strip

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

یک پاسخ ارسال نمایید