دستگاه آزمون تویی تایر موتورسیکلت طبق استاندارد ملی ISIRI 762

 JIS K 6367: 1995 استاندارد مرجع می باشد.

آزمون ازدیاد طول و استحکام کشسی طبق استاندارد ملی 764

 

 

تلفن تماس:

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

 

 

 

 

 

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید