دستگاه تست ترکیدگی بافت نان مسطح

دسته بندی:

Flatbread Burst Strength

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

یک پاسخ ارسال نمایید