بافت سنجی (تکسچر آلانایزر Texture Analyzer): دستگاه آزمون و تست پفک، چیپس و اسنک

دسته بندی:

بافت سنجی: دستگاه آزمون و تست پفک و اسنک

در زیر کاتالوگ جامع دستگاه یونیورسال بافت سنجی و انواع پروب های همراه با آن از شرکت فراتست را مشاهده می فرمایید:

pdf log-01

پُفک نام یک نوع اسنک است که از ذرت حرارت‌داده‌شده تهیه می‌شود.

ماده اصلی پفک بلغور ذرت میباشد که دارای 12-11 درصد رطوبت و 0.8-0.7 درصد چربی و 26 درصد پروتیین میباشد.

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

 

 

 

 

2016-08-27_124759

2016-08-27_125139

براي كيسه هاي اندود شده حداقل 10 آزمونه در جهت طول و 10 آزمونه در جهت عرض كيسه به ابعاد cm  5 *20 انتخاب كرده و سپس با استفاده از دستگاه اندازه گيري مقاومت كششي ميانگين مقاومت كششي اعلام مي شود .

یک پاسخ ارسال نمایید