دستگاه تست و آزمون تسمه های غیر فلزی طبق استاندارد ملی 21890

بسته بندی – تسمه کشی غیر فلزی- ویژگی ها

BS EN 13394: 2001, Packaging- non-metallic tensional strapping- Specification

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد و  خصوصیات فیزیکی تسمه کشی غیر فلزی به کار رفته برای محکم کردن و، بستن، یک پارچه کردن یا مقاوم کردن بسته هایی است که با ابزارهای دستی یا ماشین های خودکار استفاده می شوند.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی ست:

EN ISO 1421, Rubber or plastics-coated fabrics- Determination of tensile strength and elongation at break (ISO 1421:1998)

یاد آوری- استاندارد ملی ایران شماره 7711 سال 1383، پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک – اندازه گیری مقاومت کششی و ازدیاد طول تا نقطه پارگی- روش آزمون با استفاده از استاندارد ISO 1421: 1998 تدوین شده است.

تسمه های ترمو پلاستیک:  تسمه های ساخته شده با ریخته گری تحت فشار و عموما دارای مقطع مستطیلی هستند که در آنها استحکام کششی بالا در راستای خاص ایجاد می گردد.

انواع تسمه:

تسمه پلی آمید-Polyamide Strapping تسمه از جنس پلی آمید اکسترود شده و آرایش یافته است.

تسمه پلی پروپیلنPolypropylene Strapping-تسمه از جنس پلی پروپیلن اکسترود شده و آرایش یافته است.

تسمه پلی استر از مواد پت PET-Polyester Strapping تسمه از جنس پلی اتیلن ترفتالات اکسترود شده و آرایش یافته است.

تسمه منسوج- Textile Strapping تسمه ای که از رشته های دراز به هم پیوسته مواد منسوج تولید شده است.

تست منسوج پلی استر- تسمه ای که از رشته های طولی به هم پیوسته از الیاف پلی استر با مقاومت کششی بالا تشکیل شده و با یک چسب یا پوشش پلیمری به هم پیوند خورده است و یک محصول غیر بافتنی را تشکیل داده یا در ترکیب با یک پود  ، یک محصول بافته شده را به وجود می آورد.

 

 استحکام کششی تسمه های پلی آمیدی به شرح زیر است.

isiri 21890

 استحکام کششی تسمه های پلی پروپیلنی به شرح زیر است.

isiri 21890

.

.

 استحکام کششی تسمه های پلی استری به شرح زیر است.

 

isiri 21890

 

 

بازیافت

تسمه غیر فلزی ممکن است بازیابی، تفکیک و بازیافت شود.

انرژی گرمایی تسمه غیر فلزی ترموپلاستیک ممکن است با سوزاندن بازیافت شود.

 

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

 

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید