دستگاه آزمون تعیین نیروی پارگی و ازدیاد طول منسوجات نبافته (بی بافت) با استفاده از روش نوار پهن طبق استاندارد ملی ISIRI 11009

دسته بندی:

ISO 9073-18: 2007 استاندارد مرجع این استاندارد می باشد.

پهنای نمونه معمولا 100 میلیمتر

عرض فک 25 میلمتر می باشد. اگر سرخوردگی داشتیم عرض 50 می شود.

نیروی پارگی: حداکثر نیروی اعمال شده به آزمونه تا زمان پارگی ست.

سرعت تست 10+/-300 میلمتر بر دقیقه

فاصله بین فکها نیز 1+/-75 میلیمتر

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *