دستگاه آزمون تعیین چسبندگی لاستیک طبق استاندارد ملی ISIRI 21583

دستگاه  آزمون تعیین چسبندگی لاستیک ولکانیده یا گرمانرم به زیر لایه صلب – کنده شدن تحت زاویه 90 درجه- طبق استاندارد ملی ISIRI 21583

 

استاندارد مرجع ISO 813-2016 می باشد.

 

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

یک پاسخ ارسال نمایید