دستگاه آزمون دستمال مرطوب طبق استاندارد ملی ISIRI 5840

دستگاه آزمون دستمال مرطوب طبق استاندارد ملی ISIRI 5840

 

توجه: استاندارد ملی ایران برای منسوجات نبافته 11009  می باشد که بر مبنای ISO 9073  می باشد (عملا این استاندارد برای دستمال مرطوب مناسب است!).

دستمال مرطوب کودک، پاک کننده دست، پاک کننده چشم، پاک کننده آرایش

استاندارد مرجع:  اطلاعات‌ جمع‌ آوري‌ شده‌ آزمايشگاهي‌ و نتايج‌ بدست‌ آمده‌ از آزمايشگاه‌ كاغذ مؤسسه‌ استاندارد سال‌ 1380 و 1381

استاندارد ها اندازه گیری مقاومت کششی برای دستمال خشک و دستمال تر یکسان است.

در این استاندارد، هر دو مقاومت کشی دستمال  خشک و مقاومت کششی دستمال تر به شرح زیر محاسبه می شوند:

 استاندارد ملي‌ ايران‌  1115 : سال‌ 1381  كاغذ و مقوا(خشک)- روش‌ تعيين‌ مقاومت‌ در برابر كشش‌ (این استاندارد منسوخ شده و به جای آن استاندارد 2-8273 آمده است.) این استاندارد نیز توسط استاندارد 2-14471 جایگزین می شود.

مرجع استاندارد بالا، استاندارد BS EN ISO 1924-2: 2005 است. پهنای نمونه 15 میلیمتر است.فاصله بین دو فک دستگاه کشش  180 میلیمتر است. سرعت تست 5+/-20 میلیمتر بر دقیقه است. در استاندراد  ملی 3-14471 سرعت تست 100 میلیمتر بر دقیقه است. (هر کدام از دو سرعت ذکر شده قابل انتخابند)

استاندارد ملي‌ ايران‌  1543 : سال‌ 1381  كاغذ و مقوا-تعیین مقاومت کششی بعد از غوطه وری‌ در آب‌

مرجع استاندارد بالا، استاندارد ISO 3781: 2011 می باشد. سرعت تست می تواند 20 میلیمتر بر دقیقه (استانداردهای  ملی 2-8273 یا 2-14741 )  یا 100 میلیمتر بر دقیقه (استاندارد ملی 3-14471) باشد. (هر کدام از دو سرعت ذکر شده قابل انتخابند)

مقاومت  کششی چه خشک و چه تر بر حسب  کیلونیوتن بر متر (پهنای نمونه ای 15 میلیمتری) محاسبه می شود.

يادآوري- اين‌ دستمالها از جنس‌ كاغذ و يا منسوج‌ نبافته‌ توليد شده‌ و براي‌ مصارف‌ بهداشتي‌ و آرايشي‌ و يا به‌ عنوان‌ پاك‌ كننده‌ براي‌ كودكان‌ و يا حتي‌ براي‌ مصارف‌ پزشكي‌ نظير دستمالهاي‌ مرطوب‌ ضد چروك‌، ويتامين‌ دهنده‌ به‌ سطح‌ پوست‌ و پاك كننده لوازم منزل و … استفاده‌ مي‌شود. از آنجا كه‌ از اين‌ فرآورده‌ توليدات‌ گوناگون‌ و كاربردهاي متنوعي‌ وجود دارد لذا به‌ تركيبات‌ شيميايي‌ آن‌ در اين‌ استاندارد پرداخته‌ نشده‌ است‌ و فقط‌ ويژگيهاي‌ عمومي فيزيكي‌، شيميايي‌ و ميكروبيولوژي‌ دستمال‌ پايه‌ و مرطوب‌ و هم‌ چنين‌ بسته‌ بندي‌ آن‌ كه‌ اهميت‌ به‌ سزايي‌ در حفظ‌ كيفيت‌ محصول‌ نهايي‌ دارد، شرح داده شده است.

جدول‌ 1- ويژگيهاي‌ دستمال‌ كاغذي‌ مرطوب‌

رديف
ويژگيهاي دستمال

 كاغذي مرطوب

حدود

قابل قبول

بند

روش آزمون

واحد اندازه گيري

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

7

8

9

10

11

حداقل‌ جرم‌ پايه‌ يك‌ ورق‌ دستمال‌

 حداقل‌ ازدياد طول‌ در جهت‌ ماشين‌

 حداقل‌ مقاومت‌ به‌ كشش‌ يك‌ ورق‌ دستمال‌ در

 حالت‌ خشك‌ در جهت‌ ماشين‌

 حداقل‌ مقاومت‌ به‌ كشش‌ يك‌ ورق‌ دستمال‌ در

 حالت‌ خشك‌ در جهت‌ عرض‌ ماشين‌

 حداقل‌ مقاومت‌ به‌ كشش‌ يك‌ ورق‌ دستمال‌ در

 حالت‌ خيس‌ در جهت‌ ماشين‌

 حداقل‌ مقاومت‌ به‌ كشش‌ يك‌ ورق‌ دستمال‌ در

 حالت‌ خيس‌ در جهت‌ عرض‌ ماشين‌

 حداقل‌ روشني‌1  (دستمال‌ رنگي‌)

 حداقل‌ روشني‌ (دستمال‌ سفيد)

حداكثر درصد رطوبت از دست رفته در دماي‌cْ40

 pH  دستمال‌ مرطوب‌2

حداكثر خاكستر كاغذ پايه‌ و مرطوب‌

22

8

10

 

6

 

4

 

2

 

78

80

30

8-5

 5/0

7-2

7-4

7-4

 

7-4

 

7-5

 

7-5

 

7-9

7-8

7-10

7-11

 7-13

گرم‌ بر متر مربع‌

درصد

نيوتن‌ بر 15

ميلي‌ متر عرض‌

نيوتن‌ بر 15

ميلي‌ متر عرض‌

نيوتن‌ بر 15

ميلي‌ متر عرض‌

نيوتن‌ بر 15

ميلي‌ متر عرض‌

درصد

درصد

درصد

ـــ

 درصد

1- Brightness

2- چنانچه دستمال مرطوب براي كودكان مورد استفاده قرار گيرد بايد Ph آن بين 5/5 تا 5/7 باشد.

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

 

 

 

 

 

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید