بافت سنجی: پروب گرد برای اندازه گیری مشخصه های خردشوندگی چیپس و سایر اسنک ها

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

5mm Ø stainless steel P/5S
1/4″ Ø stainless steel P/0.25S
1/2″ Ø stainless steel P/0.5S
3/4″ Ø perspex P/0.75S
1″ Ø stainless steel P/1S
1″ Ø polypropylene P/1SP
1/2″ Ø hemispherical delrin P/0.5HS

یک پاسخ ارسال نمایید