دستگاه تست خمش پلاستیک ها طبق استاندارد ISO 178

تست خمش

کد محصول: B-500 دسته بندی:

دستگاه تست  خمش پلاستیک ها طبق استاندارد ISO 178

 

فک خمش(ّFlexural Bending)  پلاستیک ها

منطبق بر استانداردهای ISO 178 ،  JIS 7171  و ASTM D710

استاندارداهای JIS 7171 و  ISO 178  یکسان هستند.

اما   ASTM D710 جزیی با این دو متفاوت است.

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

 

فک بر روی دستگاه تست کشش یونیورسال نصب می شود.

The radius of the punch and supports of the 3-point bend test fixture used for ISO 178 and JIS K 7171 flexural test standards are based on the thickness of the specimen

ASTM D790 specifies different radius values for punches and supports

 

2016-07-24_143103