دستگاه استحکام فشاری پلاستیک ها طبق استاندارد های ASTM D695 و ISO 604

کد محصول: C-500

دستگاه استحکام فشاری پلاستیک ها

 

خروجی این تست، مقادیر استحکام کششی و مدول الاستیک فشاری ماده ی پلاستیک است.

استاندارد های مرجع برای این تست، ASTM D695  و ISO 604  است.

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

سرعت در این تست به نسبت کم است.

دراستاندارد ASTM، ابعاد نمونه بلوکی تست 12.7*12.7*25.4 میلی متر است.

دراستاندارد ASTM، نمونه سیلندری تست، 12.7میلی متر قطر و 25.4 میلی متر ارتفاع دارد.

در استاندارد ISO، برای اندازه گیری مدول، ابعاد نمونه 50*10*4 میلی متر است و برای اندازه گیری استحکام کششی، نمونه ابعاد 10*10*4 میلی متر دارد.