دستگاه تست و آزمون استحکام کششی، نیروی پارگی و ازدیاد طول منسوجات نبافته

دستگاه تست و آزمون استحکام کششی، نیروی پارگی و ازدیاد طول منسوجات نبافته

 

F1_Number موضوع
10234 نساجی-منسوجات نبافته -اندازه گیری قابلیت جذب مورد نیاز-روش آزمون
10902 منسوجات نبافته -تعیین میزان نفوذ آب (در اثر ریزش قطرات آب)
11008 منسوجات نبافته -تعیین قابلیت نفوذ هوا-روش آزمون
11009 منسوجات نبافته -تعیین نیروی پارگی و ازدیاد طول با استفاده از زوش نوار پهن -روش آزمون
11173 منسوجات نبافته -تعیین مقاومت در برابر نفوذ آب(فشار هیدرواستاتیک)روش آزمون
11174 منسوجات نبافته -زمان نفوذ و عبور مکرر مایع (ادرار مصنوعی)-روش آزمون
1424 منسوجات -لائی -قسمت 1-لائی منسوج نبافته قابل دوخت -ویژگیها
1424 منسوجات -لائی -قسمت 2-لائی منسوج نبافته با چسب حرارتی -ویژگیها و روشهای آزمون
16266 پوشش ­هاي ديواري به صورت رول-  پوشش­ هاي ديواري كاغذي و منسوج نبافته وينيلي تكميل شده- ويژگي­ ها وروش ­هاي آزمون
19035 پدهای نبافته برای مصارف پزشکی -قسمت 1-منسوجات نبافته مورد مصرف در پدهای پزشکی -روش های آزمون
19035 پدهای نبافته برای مصارف پزشکی -قسمت 2- پدهای پزشکی اماده مصرف -روش های آزمون
3400 منسوج نبافته -پوشش رویی پوشک و نوار بهداشتی – ویژگی ها و روشهای آزمون
3889 ویژگیهای منسوج پلیاستر نبافته
4309 روش آزمون تعیین ضخامت منسوجات نبافته
4803 نساجی-منسوجات نبافته -اندازه گیری جذب -روش آزمون 
4822 روش اندازه‏گیری زمان نفوذ ادرار مصنوعی در منسوجات نبافته
4823 منسوجات نبافته -تعیین مایع جذب نشده
4823 نساجی-روش های آزمون برای منسوجات نبافته -تعیین مقاومت به نفوذ مکانیکی (روش ترکیدگی با گوی)
4823 منسوجات نبافته -تعیین افت پذیری و ضریب افت
4824 روش تعیین طول خمش در منسوجات نبافته
5152 اندازه گیری جرم درواحد سطح منسوجات نبافته
5153 روش اندازه‏گیری نیروی پارگی (جر خوردگی)منسوجات نبافته
5154 اندازه گیری مقاومت و ازدیاد طول کششی منسوجات نبافته
5634 نساجی-منسوجات نبافته -تعریف
5997 نساجی-تشکیل وب و نحوه اتصال آن در منسوج نبافته-واژه ها و اصطلاحات
9605 منسوجات نبافته-اندازه گیری تولید پرز و سایر ذرات در حالت خشک

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

یک پاسخ ارسال نمایید